Checklist "Uw woning budgetteren"

Een woning kopen is een belangrijke stap in het leven. Of het nu een studio is, een appartement of een huis, een dergelijke aankoop moet zorgvuldig worden voorbereid.

U gaat het best stap per stap te werk, te beginnen met een nauwgezette analyse van uw budget.

Checklist: 

Bereken hoeveel u maandelijks kan afbetalen.

Het algemene advies luidt: besteed maximum een derde van uw inkomen aan het terugbetalen van een lening. Hiervoor volstaat een eenvoudige berekening: tel al uw maandelijkse inkomsten op en deel dat bedrag door drie. Trek hiervan het maandelijkse bedrag af van eventuele andere leningen die u nog enkele jaren moet aflossen. Zo komt u uit op het bedrag dat u maandelijks nog kan spenderen aan een lening.

 

Laten we uitgaan van een voorbeeld:

Mijnheer verdient elke maand 2.000 euro netto.

Mevrouw verdient elke maand 1.800 euro netto. Zo nu en dan werkt ze extra in het weekend wat haar gemiddeld 200 euro per maand oplevert.

Dit gezin heeft dus een totaal netto-inkomen van 4.000 euro.

Twee jaar geleden hebben zij een nieuwe auto gekocht op afbetaling. Daarvoor betalen zij nu nog 270 euro per maand af. Binnen drie jaar zal die lening afgelost zijn.

Als zij de bovenstaande berekening maken [(4.000 euro : 3) - 270 euro] blijkt dat zij maandelijks 1.056 euro kunnen besteden aan een lening. Voor dat bedrag kunnen ze een hypotheeklening aangaan van 165.000 euro met een vaste rentevoet van 4,75% op 20 jaar.  

 

Vergelijk. Aarzel niet om de simulatoren te gebruiken die banken, makelaars en andere financiële instellingen ter beschikking stellen. Door die oefening te maken, kan u uitzoeken in welke prijscategorie u een woning kan zoeken. Vergelijk ook de hypotheekleningen die de banken u aanbieden. Soms verschillen de voorwaarden enorm.

Onderschat de kosten niet. Als u een budget opmaakt, onderschat dan vooral de kosten niet die u zult moeten betalen als u een woning koopt en een hypotheeklening aangaat. Meestal bedragen die kosten ongeveer 20% van de aankoopprijs als u geen recht hebt op een vermindering.

Spaar vóór u koopt. Vermijd om een lening te moeten aangaan voor de volledige aankoopprijs van uw woning, kosten inbegrepen. Immers, als de bank u een bedrag leent dat hoger is dan de waarde van uw toekomstige woning, is dat voor haar een bijkomend risico. Zij zal u daarvoor dan ook een opmerkelijk hogere rentevoet aanrekenen.

 

Een voorbeeld kan dit verduidelijken:

Stel: u wil een hypotheeklening met vaste rentevoet op 20 jaar. Als u een bedrag leent dat overeenstemt met maximum 80% van de waarde van de woning die u wil kopen (we noemen dit een "quotiteit" van minder dan 80%), kan u van uw bank een rentevoet krijgen van 4%. Wil u meer dan 100% van de waarde van de woning lenen (quotiteit van meer dan 100%), dan zal de bank u misschien een rentevoet vragen van ca. 5,20%.

Voor een lening van 200.000 euro op 20 jaar geeft dit de volgende cijfers:

  Maandelijkse afbetaling Totale kostprijs van de lening
Quotiteit van - 80% (4%) 1.204 euro 289.056 euro
Quotiteit van + 100% (5,20%) 1.329 euro 318.912 euro

Quotiteit = geleend bedrag ten aanzien van de geraamde waarde van het vastgoed.

 

Vergeet de verzekeringen niet. Naast de kosten voor het aankopen van de woonst en voor een hypotheeklening, zal u in u budget ook rekening moeten houden met de kosten voor verzekeringen. De financiële instellingen vragen u doorgaans om een levensverzekering (schuldsaldoverzekering) af te sluiten. Op die manier willen zij voorkomen dat zij niet zouden worden terugbetaald als hun klant zou sterven. Daarnaast zal u ook een woningverzekering, meestal 'brandverzekering' genoemd, moeten afsluiten.

U ontsnapt niet aan belastingen. Als eigenaar van een woonst zal u belastingen moeten betalen. We denken hierbij aan de belasting voor huisvuilophaling en -verwerking of, in sommige gemeenten, voor aansluiting op de riolering; maar ook aan de onroerende voorheffing die u jaarlijks zal moeten betalen. Het goede nieuws is dat als u een hypotheeklening aangaat om de aankoop van uw woning te financieren, u fiscale voordelen krijgt.

Zich installeren kost ook geld. Hou in uw budget rekening met de kosten die u zal moeten maken als u zich installeert in uw nieuwe woning: een internetverbinding, digitale tv, openen van de meters voor water en elektriciteit, ... Als u een appartement koopt in een gebouw, zal u ook de kosten voor mede-eigendom (bv. onderhoud van de lift en de inkomhal) moeten betalen.

De eerste maand na de aankoop van uw woning zou financieel gezien wel eens moeilijk kunnen worden. Hou hier rekening mee en leg op voorhand wat geld opzij om al deze extra kosten tijdig te kunnen betalen.