Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Belastingaangifte 2021 voor het inkomstenjaar 2020

Op deze pagina

Nuttig om te weten voor je belastingaangifte

Deadline voor het indienen van je aangifte in 2021

Ten laatste op 30 juni 2021 moet de FOD Financiën je papieren aangifte of je papieren aangepast voorstel van vereenvoudigde aangifte hebben ontvangen.

Ten laatste op 15 juli 2021 moet je je online aangifte of je aangepast online voorstel van vereenvoudigde aangifte hebben ingediend via MyMinfin (Tax-on-web).  

Ten laatste op 21 oktober 2021 moet je aangifte via je boekhouder of belastingadviseur zijn ingediend.  

 

Opgelet met de vereenvoudigde aangifte

Vanaf dit jaar krijg je, als je situatie veranderd is (als je bijvoorbeeld roerende of onroerende goederen hebt aangegeven, een hypothecaire lening bent aangegaan, verhuisd bent ...), geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer. Maar je krijgt een papieren aangifte toegestuurd via de post of je krijgt een bericht in je eBox over de aangifte die je moet invullen via MyMinfin.

Denk eraan dat je al je uitgaven nauwgezet invult (kosten voor kinderopvang, giften, recuperatie van roerende voorheffing, pensioensparen ...) zodat je geen belastingvoordeel misloopt.

Ook als je een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, moet je nauwkeurig controleren of al je uitgaven goed zijn ingevuld. Ontbreken er, vul die dan zelf in om belastinggeld terug te krijgen.

Het bedrag van sommige fiscale uitgaven wordt bevroren

Voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 (m.a.w. gedurende vier jaar), worden bepaalde uitgaven niet langer geïndexeerd. Op die manier kunnen andere uitgaven gefinancierd worden, zoals de extra uitgaven die door de coronapandemie nodig waren voor de gezondheidszorg. Concreet wil dat zeggen dat er een aantal belastingverminderingen niet geïndexeerd worden gedurende die periode van vier jaar. Ze blijven op het niveau van 2019.  

De bedragen voor pensioensparen werden wel geïndexeerd in 2020 maar zullen ook bevroren blijven gedurende drie jaar.

 

Jouw voordelen – belastingaangifte 2021, inkomsten 2020

Pensioensparen

Als je aan pensioensparen doet, krijg je een belastingvoordeel. De bedragen zijn ongewijzigd gebleven voor de belastingaangifte 2021 en voor je stortingen in 2021.

Je kan een premie storten van 990 euro. Die levert je 30% belastingvermindering op. Kies je ervoor om de maximumpremie van 1270 euro te storten, dan krijg je 25% belastingvermindering.

Je kan ook een contract voor langetermijnsparen afsluiten via een verzekering.

Bij langetermijnsparen krijg je 30 % belastingvermindering op de premies die je in de loop van het jaar stort. Maximum 2350 euro is fiscaal aftrekbaar (afhanelijk van je beroepsinkomen). Het bedrag is hetzelfde voor je belastingaangifte 2021 en voor je stortingen in 2021.

Kosten voor kinderopvang

Kosten voor kinderopvang kan je deels recupereren via je belastingaangifte. Wat je aan kinderopvang betaalt, wordt afgetrokken van je belastingen.

Voor de belastingaangifte 2021 bedragen de kosten voor kinderopvang die je kan aftrekken 13 euro per dag en per kind jonger dan 14 jaar. De belastingvermindering bedraagt ten minste 45 % van het totaalbedrag aan kinderopvang dat je in je aangifte hebt vermeld. De leeftijdsgrens is de verjaardag van het kind. Is je kind dus op kamp gegaan in juli 2020 en 14 jaar geworden op 1 augustus 2020, dan kan je de kosten van dat kamp nog inbrengen.

Hoeveel krijg je terug van de fiscus als je een gift doet?

Als je in 2020 aan een erkende organisatie een gift hebt gedaan in geld of in de vorm van een kunstwerk, dan heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een belastingvermindering van 60 %.

Voorbeeld

Stel dat je in 2020 een gift van 100 euro gestort hebt aan een erkende organisatie, dan mag je dat bedrag ingeven in je belastingaangifte om een belastingvermindering te krijgen. De fiscus zal je belasting met 60 euro verlagen. Let op, je moet ten minste 40 euro per organisatie en per jaar betalen, wil je dit belastingvoordeel krijgen.

Terugvorderen van roerende voorheffing

De Belgische fiscus staat je al een paar jaar toe om de roerende voorheffing terug te vorderen die je betaald hebt op je dividenden uit Belgische of buitenlandse aandelen.

In 2020 heb je recht op een eerste schijf van 800 euro aan belastingvrije dividenden. Als je 30 % roerende voorheffing betaalt, komt dit neer op een belastingvoordeel van 800 x 30 % = 240 euro per belastingplichtige.

Een hypothecaire lening voor een eigen woning

Op welke belastingvoordelen kan je rekenen als je een woning koopt?

Wat als je je hypotheeklening herfinanciert of laat herzien?

Wat als je je ex-partner uitkoopt?

Je bezit een woning in het buitenland, wat moet je dit jaar doen?

Voor je belastingaangifte gelden dezelfde regels als vorig jaar. Maar vanaf 2021 zullen alle belastingplichtigen in België met een tweede verblijf in het buitenland belast worden op basis van een kadastraal inkomen dat de fiscus vaststelt.

Als je een woning hebt in het buitenland, heb je tot 31 december 2021 de tijd om dit te melden aan de fiscus. Heb je dit al gedaan in je vorige belastingaangiften, dan zal de fiscus zelf contact opnemen met jou.

Heb je in 2021 een woning gekocht in het buitenland? Dan moet je dat binnen de vier maanden melden aan de fiscus.

Een twintigtal nieuwe codes in de belastingaangifte

  • Bijna alle nieuwe codes hebben betrekking op gewestelijke en federale coronamaatregelen.
  • In de sectoren die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (de diensten van medische hulpverlening, dierenartsen, apotheken, waterhuishouding ...) zijn vele overuren gemaakt zonder bijkomende verloning. Daar wordt een belastingvrijstelling toegekend voor de eerste 120 uren.
  • Tijdens de coronacrisis kampten vele zelfstandigen met een tekort aan liquide middelen. Hierdoor konden ze niet tijdig (april en juli 2020) voorafbetalingen storten. Het gevolg hiervan is dat ze zwaarder worden belast. Om dat te vermijden, werd het voordeel dat voorafbetalingen oplevert, tijdelijk verhoogd voor oktober en december 2020.
  • Om de liquiditeit van de kleine vennootschappen en de zelfstandigen te verbeteren, werd in Brussel de ‘Proxi’-lening gelanceerd, naast de Winwinlening in Vlaanderen, en de ‘coup de pouce’-lening in Wallonië.
  • Dit jaar vind je in de belastingaangifte, naast de Tax Shelter voor start-up- en scale-upbedrijven, een tijdelijke maatregel waarmee 20 % belastingvermindering wordt toegekend aan particulieren die investeren in nieuwe aandelen of deelnemingsrechten van een klein bedrijf dat vers geld nodig heeft om het hoofd te bieden aan een dalende omzet van ten minste 30 % tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020.

Beroepskosten: Kies je best voor het forfait of voor de werkelijke kosten?

Beroepskosten zijn kosten die verband houden met je beroepsactiviteit. Aan werknemers verleent de fiscus automatisch een beroepskostenforfait. Dat forfait varieert naargelang je inkomen. Voor de belastingaangifte 2021 bedraagt het maximum 4880 euro.

Misschien heb je door thuiswerk meer kosten gemaakt. Je energiefactuur ligt hoger, je hebt kantoorbenodigdheden moeten kopen om een bureau in te richten ... Wat kies je dan best: de werkelijke kosten of het forfait? Als je kosten hoger oplopen dan het forfait, kan het interessanter zijn om te opteren voor de aftrek van je werkelijke kosten.

Maar hou er wel rekening mee dat de doorgaans grootste kostenpost, het woon-werktraject, bij thuiswerk wegvalt. Bovendien is het maximum forfaitair bedrag vrij hoog en hoef je in die formule je kosten niet te verantwoorden.

Dat moet je wel doen als je kiest voor de werkelijke beroepskosten. Dan moet je kunnen aantonen hoeveel je hebt uitgegeven aan kantoorbenodigdheden, hoe je het aandeel van de bureauruimte in je woning berekend hebt.