Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Belastingaangifte 2022 – inkomsten 2021

Op deze pagina

Goed om te weten voor je belastingaangifte

De uiterste datums om je belastingaangifte voor 2022 in te dienen 

30 juni 2022 als je de aangifte of het antwoordformulier van de vereenvoudigde aangifte op papier indient.

15 juli 2022 als je een elektronische belastingaangifte of een elektronisch antwoordformulier met wijzigingen voor de vereenvoudigde aangifte indient via MyMinfin (Tax-on-web).

30 september 2022 als je de belastingaangifte via een boekhouder of een fiscaal adviseur indient.

Aandachtspunten voor de vereenvoudigde aangifte

Als je situatie gedurende het aanslagjaar is veranderd (aangifte van roerende of onroerende inkomsten, een hypothecaire lening, kosten voor kinderoppas …) dan krijg je geen vereenvoudigde aangifte meer, maar wel een papieren aangifte via de post of een bericht in je eBox om de aangifte via MyMinfin in te vullen.

Geef al je uitgaven aan (kosten voor oppas, giften, terugvordering van roerende voorheffing, pensioensparen …) zodat je geen enkel fiscaal voordeel onbenut laat.

Ook als je een vereenvoudigde aangifte hebt gekregen, controleer je best of al je uitgaven werden opgenomen en vul je indien nodig aan.

De fiscale plafonds van bepaalde uitgaven zijn bevroren

Voor de inkomstenjaren van 2020 tot 2023 (vier jaar) werden bepaalde bedragen niet meer geïndexeerd sinds 2019. Die bedragen blijven dus tot 2023 op hetzelfde niveau.

De bedragen voor pensioensparen werden in 2020 geïndexeerd maar blijven op dat niveau tot 2023.

Je voordelen – belastingaangifte 2022, inkomsten van 2021

Pensioensparen

Wie aan pensioensparen doet, geniet van een fiscaal voordeel. De bedragen voor de aangifte 2022 en voor de stortingen die je doet in 2022 zijn identiek.

Een premie van 990 euro geeft je recht op een belastingvermindering van 30 %. Je kan ook een maximaal bedrag van 1270 euro storten voor een belastingvermindering van 25 %.

Uitgaven voor pensioensparen vermeld je in vak X van je fiscale aangifte.

Langetermijnsparen

Je kan een contract voor langetermijnsparen afsluiten via een verzekeringsmaatschappij. Dat geeft je recht op een belastingvoordeel van 30 % op de premies die je gedurende het inkomstenjaar hebt gestort. Je kan maximaal 2350 euro fiscaal aftrekken, afhankelijk ook van je inkomen. Dat bedrag is hetzelfde voor je aangifte van 2022 en voor de stortingen die je doet in de loop van 2022.

Deze uitgave moet je vermelden in vak IX van je belastingaangifte.

Kosten voor kinderopvang

Kosten voor opvang kunnen gedeeltelijk worden gerecupereerd via de belastingaangifte. Het bedrag geeft recht op een belastingvermindering.

Voor de aangifte van 2022 werd het bedrag van de aftrekbare uitgiften verhoogd tot 14 euro per dag en per kind van minder dan 14 jaar. De belastingvermindering bedraagt minstens 45 % op het totale bedrag. Alleenstaande ouders en ouders met lage inkomsten kunnen tot 75 % van het totale bedrag recupereren. Om de maximumleeftijd te berekenen, gebruik je de verjaardag van je kind. Als je een vakantiestage van augustus 2021 aangeeft en je kind 14 jaar werd op 1 september 2021, kan je de stages van de maand augustus 2021 dus nog aangeven.

Hoeveel betaalt de fiscus je terug als je een gift doet?

Voor de aangifte van 2022 krijg je voor giften in geld of in de vorm van een kunstwerk aan erkende instellingen en verenigingen een belastingvermindering van 45 %.

Voorbeeld

In 2021 stortte je 100 euro aan een erkende vereniging. Je geeft dit aan in je aangifte 2022 en de fiscus vermindert je belasting met 45 euro. Het minimale bedrag dat je dient te storten om van het fiscale voordeel te genieten bedraagt 40 euro per instelling en per jaar.

Meer informatie

Terugvordering van de roerende voorheffing

Sedert enkele jaren biedt de fiscus je de mogelijkheid om de roerende voorheffing terug te vorderen die je hebt betaald op dividenden van Belgische of buitenlandse aandelen.

Voor je aangifte van 2022 is een schijf van 800 euro aan dividenden vrijgesteld van belasting. Als je een roerende voorheffing van 30 % betaalt, komt dat neer op een fiscaal voordeel van 800 euro x 30 % = 240 euro per belastingplichtige.

Een hypothecaire lening voor je eigen woning

Op welke fiscale voordelen kan je rekenen bij de aankoop van een woning?

En wat als je een herfinanciering doet voor een bestaande hypothecaire lening?

En als je het deel van de lening van je ex-echtgenoot overkoopt?

Welke wijzigingen zijn er dit jaar voor eigenaars van een woning in het buitenland?

Voor de aangifte van 2022 worden alle Belgische belastingplichtigen die een tweede woning in het buitenland bezitten, belast op basis van een kadastraal inkomen dat wordt toegekend door de belastingdienst.

Je tweede woning in het buitenland wordt op dezelfde wijze belast als een tweede woning in België.

In het kader van de onroerende inkomsten moet je het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen vermelden, evenals de gegevens met betrekking tot je goed, zoals het land waar het zich bevindt. Als je het goed gemeubeld verhuurt, moet je een gedeelte van de huur aangeven in het kader van de roerende inkomsten.

Als je investeert in een laadpaal voor een elektrische wagen

Als je thuis een laadpaal installeert voor een elektrische wagen, kan je voor je belastingaangifte 2022 rekenen op een belastingvermindering van 45 % voor het in 2021 uitgegeven bedrag. De belastingvermindering wordt berekend op een maximum van 1500 euro per laadpaal en per belastingplichtige, dus maximaal 675 euro. De vermindering geldt voor één enkel aanslagjaar.

Als je een startende onderneming steunt met een lening

Als je een lening toekent aan een kleine onderneming, kan je rekenen op een fisaal voordeel.

Enerzijds kan je een regionaal belastingkrediet krijgen voor de Proxi-lening in Brussel, de Winwinlening in Vlaanderen en de 'Coup de Pouce'-lening in Wallonië. Elke regio heeft specieke regels en voorwaarden.

Anderzijds kan je rekenen op een federaal belastingvoordeel als je een lening toekent aan een startende onderneming via een financierings- of crowdfundingplatform dat erkend werd door de FSMA. Je betaalt geen belastingen op de interesten die je krijgt op de lening. Wil je meer weten over de vrijstelling van roerende voorheffing?