Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

De inkomsten uit deeleconomie

Op deze pagina
Twee jongeren werken samen aan een project

Je wilt in je vrije tijd bijklussen tegen betaling?

In 2020 mag je tot 6340 euro per jaar verdienen (bruto bedrag voor het jaar 2020) zonder dat je sociale bijdragen of belastingen moet betalen. De activiteiten in kwestie moeten wel onder het verenigingswerk vallen (sportmonitor ...), occasionele diensten tussen burgers (tuinonderhoud, bereiding van maaltijden ...) of de deeleconomie via erkende platformen. Raadpleeg de lijst van de erkende platformen die door de FOD Financiën gepubliceerd is. 

De inkomsten die worden ontvangen in het kader van het verenigingswerk en diensten tussen burgers mogen niet hoger zijn dan 528,33 euro per maand. Indien deze inkomsten afkomstig zijn van een sportactiviteit, mogen ze oplopen tot 1056,66 euro per maand (jaarlijks geïndexeerd bedrag), maar de jaarlijkse limiet blijft van toepassing.

Je kan verenigingswerk doen en diensten tussen burgers leveren als:

  • Werknemer in een regime van minstens 4/5
  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Gepensioneerde

Bijklussen tegen betaling moet worden aangegeven. Indien een vereniging een beroep doet op iemand om een betaald werk uit te voeren in zijn vrije tijd, dan moet deze vereniging een aangifte doen via de nieuwe dienst online "bijklussen". Lever je een dienst aan een andere burger in je vrije tijd, dan dien je de aangifte zelf in. De platformen voor deeleconomie delen je inkomsten meteen mee aan de regering. 

Situatie in 2020 en wijziging voor 2021

Voor het jaar 2020 moet je, om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling op 6340 euro per jaar, via een door de staat erkend platform werken.
Ook wanneer ze volledig zijn vrijgesteld, moeten deze inkomsten niettemin worden vermeld in de belastingaangifte (zodat de fiscus het plafond kan controleren). De dienst waarop die betrekking heeft, moet uitgevoerd zijn in 2020, ook al wordt de betaling uitgevoerd in 2021.
Verdien je meer dan 6340 euro, dan worden alle inkomsten beschouwd als beroepsinkomsten en progressief belast, dat wil zeggen in de hoogste schijven, tot 50 %. 

Maar opgelet, want de regel verandert in 2021. Voor de diensten die worden geleverd vanaf 2021 wordt het  systeem van vrijstelling geschrapt en worden de occasionele extra inkomsten in de deeleconomie opnieuw belast aan 20 % na aftrek van 50 % forfaitaire kosten, dus belast aan 10 % zoals voorheen.

De inkomsten van de deeleconomie worden beschouwd als beroepsinkomsten wanneer het brutobedrag van deze inkomsten hoger is dan het vastgelegde maximumbedrag van 6390 euro voor 2021. Dan worden alle inkomsten beschouwd als beroepsinkomsten en progressief belast, dat wil zeggen in de hoogste schijven, tot 50 %. 

Voor occasionele diensten bij burgers, is er geen gunstig belastingregime meer, die activiteiten zullen belast worden als diverse inkomen, aan 33 %.

Over verenigingswerk, de activiteiten in het kader van een culturele vereniging of een lokale administratie, genieten niet meer van een gunstig fiscaal voordeel. Alleen de activiteiten in de sportsector die in de wet vermeld zijn, zullen nog belast zijn aan 20 % na aftrek van 50 % forfaitaire kosten, dus aan 10 %. Een jaarlijks plafond van 6390 euro is vereist en maandelijkse limieten volgens het type activiteit zijn ook te respecteren voor die gunstige regime die eind december 2021 zal stoppen. 

Je kan verenigingswerk doen op voorwaarde dat je minstens 18 jaar oud bent en zonder 50 uur per maand prestaties overschrijden als: 

•    Werknemer of ambtenaar
•    Zelfstandige in hoofdberoep
•    Gepensioneerde