Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Wat zijn inkomsten uit bijklussen?

Je bent gepensioneerd en je biedt je diensten aan voor kleine onderhoudswerken? Of ben je een leraar en doe je aan kinderopvang na de normale werkuren? Of een zelfstandige die tijdens het weekend een team coacht?

Onder bepaalde voorwaarden kan je tijdens je vrije tijd extra betaalde activiteiten uitvoeren zonder dat je daarvoor sociale bijdragen of belastingen hoeft te betalen.

Om welke activiteiten gaat het?

De betrokken activiteiten moeten worden uitgevoerd in het kader van:

  • Verenigingswerk: je verricht diensten in ruil voor een vergoeding voor socio-culturele verenigingen zonder winstoogmerk, de facto-verenigingen of overheidsinstellingen. De diensten mogen geen professioneel karakter hebben en moeten opgenomen zijn in de lijst van toegestane activiteiten: sportinstructeur, animator, natuurgids enz. Je hoeft dit soort activiteiten niet online in te dienen. 
  • Bijklussen: je verricht incidentele diensten voor een particulier in ruil voor een vergoeding. Dit zijn occasionele diensten die niet op regelmatige basis mogen worden verleend (bv. elke week het gazon van een buurman maaien). Deze diensten moeten ook worden opgenomen in de lijst van toegestane activiteiten: tuinonderhoud, maaltijdbereiding, privélessen, kinder- of dierenzorg enz. De persoon die de dienst uitvoert, moet een verklaring afleggen via de online dienst Bijklussen.
  • Deeleconomie (collaborative economy): je verricht diensten die je levert aan een erkend deeleconomieplatform. Je moet deze inkomsten aangeven op je belastingaangifte. Je hoeft ze dus niet aan te geven via de online dienst "Bijklussen", maar je moet wel zelf de inkomsten uit de deeleconomie bij je jaartotaal optellen. Het deeleconomieplatform geeft jouw inkomsten op het einde van het jaar door aan de FOD Financiën. Deze laatste controleert dan of je het plafond voor het hele jaar niet hebt overschreden.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om van deze maatregelen te kunnen genieten, moet je:

  • Werknemer zijn in een regime van minstens 4/5
  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Gepensioneerd

Welke bedragen?

Tenslotte mogen de inkomsten die je genereert niet hoger zijn dan:

  • 6340 euro per jaar
  • 500 euro per maand, tenzij ze afkomstig zijn uit een sportieve activiteit. In dit geval kunnen ze oplopen tot 1000 euro per maand (bedrag jaarlijks geïndexeerd).