Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

worker-making-new-roof.png
Aangepast op

Wat zijn de gevolgen van een ontslag?

Op deze pagina

Een ontslag betekent dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer beëindigd wordt.  

Als je werkgever je ontslaat, moet hij je meestal nog een periode in dienst houden. Of hij moet je ten minste voor die periode uitbetalen. Dat noemen we de opzegtermijn. Maar ook als je zelf je ontslag geeft, moet je een opzegtermijn naleven, maar die is wel korter dan in het omgekeerde geval.

Hoe lang de opzegtermijn duurt, hangt af van de ingangsdatum van je arbeidsovereenkomst:

  • Dateert die van voor 1 januari 2014, dan val je nog onder een overgangsstelsel met aparte regels voor bedienden en arbeiders.
  • Voor recentere overeenkomsten is dat onderscheid weggewerkt. Er gelden ook andere termijnen.

Er is wel een compensatieregeling voor arbeiders voor wie het rugzakje nadeliger zou zijn dan in de nieuwe wet.

Wil je liever niet de hele wettelijke opzegtermijn blijven werken? Dan kan je trachten met je werkgever een akkoord te bereiken over de datum waarop je effectief mag vertrekken. Dat heet ontslag met wederzijdse toestemming. Die moet op papier gezet worden, door beide partijen worden ondertekend.

Outplacement

Met de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden werden ook maatregelen opgezet om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen. Zo was outplacement vroeger slechts toegankelijk voor een beperkt aantal mensen. Vandaag is outplacement een recht voor iedereen die een opzegtermijn van 30 weken of meer heeft, ongeacht de leeftijd waarop hij wordt ontslagen. Is die opzegtermijn minder dan 30 weken en is de ontslagene ouder dan 45 jaar en minimum een jaar in dienst? Dan heeft hij of zij eveneens recht op outplacement. Tijdens een outplacement krijg je intensieve begeleiding om zo snel mogelijk een nieuwe job te vinden.

Ontslag met dringende redenen

Soms wordt iemand ontslagen om "dringende redenen". Dat kan alleen als de werkgever kan bewijzen dat iemand bijvoorbeeld herhaaldelijk ongeoorloofd afwezig was, agressief was of gestolen heeft van de werkgever. In dergelijke gevallen heb je als werknemer geen recht op een opzegtermijn. Het ontslag beëindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk. Er is ook geen sprake van een opzegvergoeding.