Dankzij een nieuwe Europese richtlijn zijn je betalingen voortaan beter beschermd

Wist je het al? Sinds enkele weken zijn je betalingen beter beschermd. Gewoon je kredietkaartnummer en CVV-code (code op de achterkant van je kredietkaart) opgeven, is niet meer voldoende om een betaling te verrichten in Europa na de inwerkingtreding van de nieuwe Europese betalingsdienstenrichtlijn (de zogenaamde “PSD II-richtlijn”).

Dankzij een nieuwe Europese richtlijn zijn je betalingen voortaan beter beschermd

Om je internetaankopen te betalen, vooral op buitenlandse websites, moet je je 2 à 3 keer identificeren aan de hand van bijvoorbeeld:

  • een geheime code, zoals je pincode,
  • het inlezen van je betaalkaart of het opgeven van een code die je per sms op je smartphone toegestuurd krijgt,
  • je vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Die maatregel geldt niet voor alle betalingen: voor de betaling van kleine bedragen is die dubbele of driedubbele identificatie niet nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

  • contactloze betalingen in een winkel,
  • betalingen in parkings en aan de "péage",
  • betalingen aan bekende begunstigden of naar eigen rekeningen bij dezelfde bank,
  • onlinebetalingen van kleine bedragen.

Andere beschermende maatregelen

Voortaan mogen je geen bijkomende kosten meer worden aangerekend in functie van het betaalmiddel dat je gebruikt, bijvoorbeeld als je met je kredietkaart op het internet betaalt.

Ook je betalingen in buitenlandse munten zijn beschermd, voor zover het om betalingen in de Europese Economische Ruimte (EER) gaat.

Als er geld van je rekening is gestolen na het verlies of de diefstal van je kaart, smartphone, …, mag de franchise die je wordt aangerekend, niet meer bedragen dan 50 euro. Vroeger bedroeg die 150 euro.

Voor meer info

Meer informatie over de PSD II-richtlijn die de betalingen van consumenten en ondernemingen beheerst, is te vinden op de website van Febelfin: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/psd-ii-de-meest-gestelde-....

Laatste tips

  • Hoewel je betalingen door deze nieuwe maatregelen beter beschermd zijn, moet je toch altijd alert blijven. Onthou dat derden je nooit mogen vragen om je codes telefonisch, via sociale media of per e-mail mee te delen.
  • Controleer steeds geregeld je rekeninguittreksels, zodat je eventuele verdachte verrichtingen snel kan opsporen.