De vijf voornaamste veranderingen voor uw geld in 2015

1. Woonbonus wordt ingeperkt.

De woonbonus, de belastingaftrek voor hypotheekleningen, hangt vanaf 1 januari 2015 af van het Gewest waar u woont. Voor wie al een lening heeft lopen, verandert er niets. Wil u een dergelijke lening herfinancieren om zo te genieten van de lage rentevoeten van vandaag? Dan blijft u van het oude regime van de woonbonus genieten.
 
In het Brussels Gewest blijven de bedragen van de woonbonus voor 2015 onveranderd, zo werd ons bevestigd door de bevoegde overheid.
 
Gaat u na 1 januari 2015 een hypotheeklening aan voor een enige gezinswoning in het Vlaamse Gewest? Dan bedraagt het basisbedrag van de woonbonus 1 520 euro (in plaats van de vroegere 2 260 euro); daar komt gedurende de eerste 10 jaar dat de lening loopt 760 euro bij; voor drie kinderen ten laste 80 euro. Deze bedragen zullen niet meer aangepast worden aan de inflatie.
 
We wachten om de toestand in het Waalse te bespreken tot die vastligt in wetteksten.

2. Verhoogde forfaitaire aftrek voor beroepskosten

Vanaf 1 januari 2015 treedt de verhoogde forfaitaire aftrek voor beroepskosten in werking. Voor wie geen werkelijke kosten aangeeft op zijn belastingformulier, verhogen de forfaitaire kosten vanaf het belastbaar tijdperk 2015, aanslagjaar 2016.
 
U zal dat al vanaf begin 2015 voelen aan uw netto-loon, omdat er bij het berekenen van de bedrijfsvoorheffing rekening wordt gehouden met de hogere forfaitaire beroepskosten.
 

3. Niet-indexering van een aantal bedragen

De maximum aftrekbare bedragen worden bevroren op 940 euro per jaar voor het pensioensparen en op
2 260 euro voor het langetermijnsparen. Ook het maximumbedrag van de vrijstelling voor intresten op een gereglementeerde spaarrekening wordt bevroren, en wel op 1 880 euro.  
 
Alle bevriezingen gelden al vanaf het aanslagjaar 2015, dus voor de inkomsten en uitgaven van 2014, en blijven gelden tot en met aanslagjaar 2018 (vier jaar dus).
 
 
 
 

4. Stijging beurstaks voor aandelen en beleggingsfondsen.

Op 1 januari 2015 stijgt de beurstaks voor aandelen en beleggingsfondsen. Voor obligaties verandert er niets. Concreet stijgt de taks op de aankoop en de verkoop van aandelen van 0,25 naar 0,27 procent op het bedrag van de transactie. Voor de verkoop van beleggingsfondsen met kapitalisatieaandelen gaat het om een stijging van 1 naar 1,32 procent.

5. Betalen met Proton wordt onmogelijk

Betalen met Proton is onmogelijk vanaf 1 januari 2015. Tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015, worden de nog resterende Protonterminals uit de markt genomen. Staat er nog een Protonbedrag op uw bankkaart, dan kan u die som nog recupereren bij uw bank. De meeste banken zetten het overblijvende Proton saldo automatisch op uw zichtrekening wanneer u uw kaart gebruikt in hun bankautomaat.
 
Om kleine betalingen eenvoudig te houden, kan u nu met de meeste betaalkaarten (debetkaarten) bedragen tot 25 euro betalen zonder pincode.