Disclaimer

Informatie:

De informatie, tools, gegevens en andere elementen (het Materiaal) op deze portaalwebsite hebben een louter informatieve waarde. De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) zal redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van het Materiaal op deze portaalwebsite te bewaken, onder andere door ze op regelmatige tijdstippen bij te werken.

De FSMA aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of de volledigheid van enige informatie, tools en gegevens en andere elementen (het Materiaal) op deze portaalwebsite, op de websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze portaalwebsite verwijzen.

De FSMA is nooit verantwoordelijk voor eventuele handelingen, beslissingen, fouten, verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van het Materiaal van deze portaalwebsite of websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze portaalwebsite verwijzen.

In geval van overmacht kan de toegang tot de portaalwebsite onderbroken zijn. FSMA kan eveneens zelf de toegang onderbreken voor onderhoud, aanpassing of enige andere reden. FSMA is niet aansprakelijk voor die eventuele onderbrekingen of de gevolgen daarvan voor de gebruiker.

Wanneer de FSMA verwittigd wordt van eventuele onjuistheden, zal zij zo snel mogelijk overgaan tot verbetering.

Auteursrechten:

De op deze portaalwebsite weergegeven informatie, tools, gegevens en andere elementen (het Materiaal) zijn en blijven  eigendom van de FSMA en het hierna opgesomde toegelaten gebruik van het Materiaal doet geen afbreuk aan de auteursrechten of enige andere rechten van de FSMA. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden en publiceren van Materiaal is toegelaten voor louter persoonlijk of privégebruik. Voor het Materiaal op het onderwijsplatform is het daarnaast aan de personen die als gebruiker van het platform zijn geregistreerd toegelaten dit geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden en publiceren voor activiteiten in het kader van onderwijsopdrachten, op voorwaarde dat het onderwijsplatform van de FSMA steeds duidelijk als bron wordt vermeld. Tenzij de FSMA daar voorafgaand en schriftelijke toestemming voor geeft, is elk ander gebruik van het Materiaal verboden. Het Materiaal mag in geen geval worden gecommercialiseerd of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Nieuwsbrief, contact:

De FSMA biedt een nieuwsbrief aan waarmee ze geïnteresseerden informeert over nieuws op het gebied van financiële vorming, haar diensten en aanverwante zaken. Meldt u zich aan voor deze nieuwsbrief, dan worden uw gegevens met uw expliciete toestemming toegevoegd aan onze bestemmelingenlijst. Die lijst wordt uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd. Voor het beheer van de nieuwsbrief gebruikt de FSMA een dienst van The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp.

Als u via het contactformulier van deze portaalwebsite een bericht achter laat, dient u uw naam en e-mailadres op te geven voor de beantwoording van uw vraag. De FSMA neemt daarbij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht.

Privacy:

Uw persoonsgegevens worden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 De gegevens verstrekt bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verwerkt om u de nieuwsbrief te verzenden. De gegevens verstrekt via het contactformulier worden verwerkt om uw vraag te beantwoorden. De gegevens verstrekt bij de registratie voor het onderwijsplatform worden verwerkt om te communiceren met de gebruikers van het platform en desgevallend om de nieuwsbrief te verzenden.

De FSMA kan deze gegevens ook ruimer verwerken in het kader van de projecten die zij realiseert ter vervulling van haar wettelijke opdracht bij te dragen tot de financiële vorming van de afnemers van financiële producten of diensten. In dit kader kan zij deze gegevens ook meedelen aan de derden op wie zij beroep doet of met wie zij samenwerkt voor de realisatie van haar projecten. Hoe dan ook zal zij de gegevens in geen geval gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992 beschikt u onder bepaalde voorwaarden over een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens. Indien u geen e-mails meer wenst te ontvangen, kan u ons dit meedelen per e-mail via info@wikifin.be.

U kan deze website anoniem raadplegen. De FSMA verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze portaalwebsite. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Facebook Conversion Tracking en Custom Audiences:

Deze website maakt gebruik van de Facebook Conversion Tracking Pixel en de Custom Audience Pixel diensten van Facebook. Dit laat ons toe om de activiteit op de website te volgen van gebruikers die de website bezoeken via een advertentie op Facebook. Zo kunnen we meten hoe efficiënt onze advertenties zijn. De verzamelde data zijn anoniem. Dit betekent dat wij van Facebook geen data krijgen van individuele gebruikers. De data worden wel opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan de data koppelen aan uw Facebook account en de data gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het Facebook’s Gegevensbeleid: https://www.facebook.com/policy.php. De Facebook Conversion Tracking laat Facebook en haar partners ook toe om u advertenties te tonen buiten Facebook. Hiervoor wordt er een cookie geplaatst op uw computer.

Klik hier om uw advertentievoorkeuren op Facebook te beheren: https://www.facebook.com/ads/preferences/

Google Remarketing:

Deze website maakt gebruik van Google’s remarketing technologie. Deze technologie stelt gebruikers die de website al eens hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze diensten, in staat om gerichte advertenties te zien op websites van het Google Partner netwerk. Op dezelfde manier kunnen advertenties ook worden getoond aan andere mensen die lijken op de gebruikers van deze website. Hiervoor worden cookies gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website, wordt doorgestuurd naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Als er een IP-adres wordt meegestuurd, worden enkel de laatste drie cijfers meegestuurd. Door middel van cookies kan het gedrag van gebruikers op de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte aanbevelingen van producten en advertenties gebaseerd op de interesses van de gebruiker.

Als u liever geen gerichte advertenties te zien krijgt, kunt u cookies van Google die hiervoor gebruikt worden uitschakelen via deze website: https://www.google.com/settings/ads/.

Het beleid van Google voor de bescherming van persoonlijke gegevens is onafhankelijk van de FSMA. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor zijn beleid en procedures. Gelieve kennis te nemen van Google’s privacyverklaring alvorens onze website te gebruiken (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/).

Deze website maakt gebruik van twee cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Dit zijn kleine tekstbestanden dat op uw toestel (computer, tablet of smartphone) worden geïnstalleerd om uw huidige én volgende bezoek zo aangenaam en vlot mogelijk te maken.

Deze cookies onthouden geen persoonlijke informatie zoals uw naam of uw adres. De informatie die door deze cookies wordt verzameld is volledig gericht om de gegevens van uw browser te lezen en de website zo performant als mogelijk weer te geven. De andere cookie is erop gericht uw voorkeurstaal op te slaan om de website ook bij uw volgende bezoek in deze taal weer te geven.

U kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van u browser. Voor meer informatie over het uitschakelen van deze cookies kan u terecht op http://www.aboutcookies.org/.