Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Eerste loon ontvangen? Hoe je geld en administratie goed beheren?

Je leert best gauw hoe bewust en goed met je geld om te gaan. Je geldzaken op orde krijgen en houden doe je door een duidelijke financiële administratie aan te leggen. Een huishoudboekje of een budgetplanner kunnen daarbij helpen. Het geeft een overzicht van, en meer inzicht in je geldzaken. Je ziet ook duidelijk hoeveel je over hebt op het einde van de maand.

Man doorbladdert een stapel documenten naast zijn laptop

Hoe lang moet je bepaalde documenten bijhouden?

Alles wat te maken heeft met je medische gegevens, documentatie over geboorte, adoptie, huwelijk, scheiding, aktes bij een notaris, diploma’s … moet je levenslang bijhouden.

Maandelijkse loonfiches moet je minimum tien jaar bijhouden. Het jaarlijkse overzicht van je loon hou je best bij tot aan je pensioen, net zoals het jaarlijks uittreksel van de Rijksdienst voor Pensioenen met je loongegevens voor de berekening van je pensioen. Beide overzichten ontvang je van je werkgever.

Alles over je pensioen kan je ook bekijken op www.mypension.be. Daar vind je een persoonlijk overzicht van jouw pensioenrechten.

Fiscale documenten, dus alles wat te maken heeft met je belastingaangifte, moet je zeven jaar bijhouden. Dat houdt niet alleen een kopie van de belastingaangifte in. Ook de noodzakelijke documenten om je belastingaangifte te kunnen bewijzen (zoals loonfiches, facturen, attesten, …) moet je bijhouden. Meer en meer Belgen vinden hun weg naar www.myminfin.be. Daar vind je alles wat te maken heeft met je personenbelastingen.

Bankdocumenten, zoals je rekeninguittreksels, hou je vijf jaar lang bij. Hebben de documenten iets te maken met een lening? Dan moet je ze tien jaar bij je houden. Ook alle documenten in verband met bouw- en renovatiewerken moet je tien jaar bewaren. Verzekeringscontracten die te maken hebben met aansprakelijkheid (zoals bijvoorbeeld een autoverzekering) moet je tien jaar bijhouden.

Meer info over welke documenten je moet bewaren en hoe lang, vind je op de website van de Vlaamse overheid.