Erfenissimulator

De Erfenissimulator geeft je een eerste idee van hoe een nalatenschap verdeeld wordt en hoeveel successierechten de erfgenamen ongeveer zullen moeten betalen. Weet je dat de schulden in een erfenis groter zullen zijn dan de bezittingen? Dan kom je terecht in een complexe situatie en geeft de Erfenissimulator geen resultaat. De Erfenissimulator houdt rekening met de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, broers en zussen als mogelijke erfgenaam.

Deze simulator vervangt een bezoek aan een professional inzake erven, zoals de notaris, niet.

Wil je meer weten over erven? Raadpleeg dan het levensmoment 'Erfenis'. Je vindt er de belangrijkste principes omtrent erven uitgelegd.

De Erfenissimulator werd ontwikkeld in samenwerking met Notaris.be.