Vraag ik mijn aanvullend pensioen best ineens op, als kapitaal, of gespreid in de tijd, als rente?

Een aanvullend pensioen kan je ontvangen:

  • in één keer, onder de vorm van een kapitaal;
  • maandelijks of jaarlijks, onder de vorm van een rente die wordt gestort zolang je leeft;
  • of, in bepaalde gevallen, een combinatie van beiden.

Let op: als jouw pensioenplan de uitbetaling van een kapitaal voorziet, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit kapitaal in een rente om te zetten. Het omgekeerde is niet automatisch het geval.

De uitbetaling van het aanvullend pensioen in een kapitaal of onder de vorm van een rente hebben beiden voor- en nadelen. We hebben een lijstje opgesteld met de voordelen en risico’s van de beide formules. Ga na wat best bij je past en wat voor jou het belangrijkst is.

Kapitaal Rente

Je krijgt het hele bedrag van jouw aanvullend pensioen in één keer uitbetaald.

Je krijgt elke maand of elk jaar een vast bedrag.

Doordat je het kapitaal van jouw aanvullend pensioen al gekregen hebt, is het toegevoegd aan jouw vermogen. Als je overlijdt, zullen jouw nabestaanden het van je erven.

Als je overlijdt, stopt de uitbetaling van de rente. Jouw nabestaanden hebben geen recht op het deel van het kapitaal dat je nog niet ontvangen hebt.

Soms is de rente overdraagbaar en zal jouw partner na jouw overlijden toch nog een deel van deze rente ontvangen. 

Na de uitbetaling van een kapitaal heb je een grotere bewegingsvrijheid, maar dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee: als het op is, heb je geen extra inkomsten meer bovenop jouw wettelijk pensioen.

Hierdoor is het niet aangeraden om dit geld onmiddellijk uit te geven of te verdelen onder jouw kinderen: je hebt dit geld in de toekomst misschien nog nodig om de kosten voor gezondheidsproblemen of een rusthuis mee te betalen.

Je ontvangt elke maand of elk jaar een rente zolang je leeft, ook al word je heel oud. Een rente levert dus een levenslang inkomen

Als je een kapitaal uitbetaald krijgt, moet je dat zelf beleggen. Als je er jouw wettelijk pensioen wil mee aanvullen, hou dan rekening met volgende risico's:

  • je kan lang leven, en dus voor vele jaren die aanvulling op jouw wettelijk pensioen nodig hebben;
  • de inflatie verhoogt van jaar tot jaar de levensduurte. Als je jouw uitgavenpatroon op hetzelfde peil wil houden, heb je ieder jaar wat meer nodig;
  • Vaak lopen de kosten samen met de leeftijd op: hogere gezondheidskosten, een rusthuis, ...
     

Met een uitbetaling in rente ben je ingedekt voor het risico dat je lang leeft. 

Enkel wanneer de rente jaarlijks geïndexeerd wordt, ben je zeker dat ze de stijging van de levensduurte (inflatie) volgt. Vraag dus na of de rente geïndexeerd is.

Tot slot kunnen ook een aantal fiscale aspecten jouw keuze beïnvloeden.