Hoe kan ik mijn eigen zaak financieren?

Je hebt vaak behoorlijk wat geld nodig om een eigen zaak op te starten. Je zal wellicht moeten investeren in bv. een gebouw, een auto, machines en materiaal, … En het duurt wel even vooraleer je klanten jouw facturen zullen betalen. Ondertussen krijg jij rekeningen binnen voor water, gas, elektriciteit, telefoon en nog heel wat andere noodzakelijke instrumenten. Maak dan ook een realistisch financieringsplan om te berekenen hoeveel geld je precies bijeen moet krijgen om zorgeloos te kunnen starten.

Via eigen spaargeld

Je kan gebruik maken van je eigen spaarcenten om de opstart van je zaak te financieren.

Via vrienden en familie

Je eigen spaargeld kan een eerste bron van financiering zijn. Je kan ook aankloppen bij familie en vrienden. Door geld in je zaak te investeren, kunnen zij mede-eigenaar worden. Zij krijgen dan recht op een deel van de winst, maar kunnen het geïnvesteerde geld ook verliezen als je zaken niet goed lopen.

Familie of vrienden kunnen je ook een lening toekennen. Als ze in het Vlaamse Gewest wonen, kunnen ze daarvoor een belastingvoordeel krijgen met het systeem van de winwinlening. Meer informatie hierover op http://www.pmv.eu/nl/diensten/winwinlening.

Via een bank…

Veel starters doen een beroep op bankkredieten om hun zaak te financieren. Er zijn verschillende soorten bankkredieten die een antwoord kunnen bieden op verschillende soorten financiële noden. De intresten op die bankkredieten zijn fiscaal aftrekbare bedrijfsuitgaven.

Misschien vraagt de bank dat je partner zich borg stelt voor jouw lening. Dat kan een risico inhouden, ook op lange termijn. Informeer je beide dus goed over de gevolgen van borgstelling. Bekijk of het aangewezen is om jullie huwelijkscontract te wijzigen om zo de risico’s te verminderen.

… op korte termijn


Heb je financiële tekorten op korte termijn? Betaalt een klant een grote factuur maar niet en heb jij zo geen geld om materiaal aan te kopen? Hier kan een kaskrediet van pas komen. Met een kaskrediet kan de zichtrekening van je zelfstandige activiteit tot een bepaald bedrag onder nul gaan. Handig dus om op korte termijn tijdelijke financiële tekorten op te vangen. Let wel op: je betaalt rente op het bedrag onder nul. Die rente kan flink oplopen. Een kaskrediet is duur. Het is dus beter om het gebruik ervan zo veel mogelijk te beperken.

… op middellange termijn

Wil je een grote uitgave doen die je pas na enkele maanden zal kunnen terugverdienen? Misschien kan je hiervoor werken met een vast voorschot. Vaste voorschotten overbruggen geldtekorten voor een periode die je vooraf kent. Zo’n vaste voorschotten lopen voor maximum één jaar.

Stel dat je een winkel hebt met design kookspullen. Na een faillissement van een fabrikant, kan je daarvan een grote voorraad opkopen. Je had met die grote uitgave geen rekening gehouden; ze was niet gebudgetteerd. Via een vast voorschot kan je ze toch financieren. En eens die stock enkele maanden later met winst verkocht is, betaal je in één keer de lening, inclusief de interest, terug aan de bank.

Dergelijke vaste voorschotten worden ook ‘straight loans’ genoemd.

… op lange termijn

Een eigen zaak vraagt vaak ook investeringen op langere termijn. Denk maar aan het aankopen van een gebouw, een machine, … voor je zelfstandige activiteit. Een grote lening betaal je niet zomaar op één jaar terug. Voor investeringen op lange termijn gebruik je een investeringskrediet. De maximale looptijd van zo’n krediet hangt af van de “economische levensduur” van de gefinancierde zaak: hoe langer een gebouw, machine, … kan gebruikt worden, hoe langer de looptijd van een krediet kan zijn.


De bank zal je misschien de keuze laten tussen een rentevoet die voor heel de looptijd vastligt, of een variabele rentevoet die tijdens de looptijd van het krediet kan schommelen. Meestal zal die variabele rentevoet lager zijn; maar hij kan in de loop van het krediet fors de hoogte ingaan. Je bent dus niet zeker hoeveel je later exact zal moeten terugbetalen.

Op de website http://www.financieringvanondernemingen.be/ vind je uitgebreide informatie over de verschillende vormen van kredieten. Ook andere kredietvormen voor professionelen worden er besproken.

Via andere vormen

Een alternatieve vorm van financiering is crowdfunding. Een crowdfundingproject probeert geld in te zamelen via een onlinekanaal bij het grote publiek. Vaak zijn het startende ondernemers die een beroep doen op crowdfunding, omdat ze bij banken of andere financiers niet terecht kunnen. Crowdfunding komt voor in verschillende maten en vormen. Je hebt er baat bij je goed op voorhand te informeren hoe crowdfunding werkt vooraleer ermee te beginnen. Er kan meer komen bij kijken dan bij een bankkrediet. Op de website van het Agentschap Ondernemen vind je uitgebreide informatie over crowdfunding.