Wat is een pack of bundel?

Een pack is een commercieel aanbod van de bank (of rekeningaanbieder) dat een zichtrekening omvat met daaraan specifieke gekoppelde kaarten en diensten tegen een vastgelegde prijs (per maand of per jaar). De gedetailleerde fiche geeft aan welke kaarten en diensten in het pack zijn inbegrepen en geeft tevens aan wat niet in het pack is inbegrepen en tegen welke kost het beschikbaar is.