Infomarkten - De Week van het Geld 2018

De Week van het Geld 2018 in het secundair onderwijs: 
Interactieve quiz (1ste graad) - Wikifin.be School Challenge (2de en 3de graad) - Infomarkten (3de graad)

Voor wie? Leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs
Wanneer? 12-16 maart 2018, tijdens De Week van het Geld
Waar? De exacte locaties worden later bekendgemaakt, maar zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

90% van de leerkrachten die in 2017 meededen, willen in 2018 opnieuw aanwezig zijn met hun klas!

Geef jouw leerlingen van de 3de graad secundair tijdens de Infomarkten van De Week van het Geld de kans om een educatief parcours af te leggen. Leerlingen worden gedurende één uur uitgedaagd om bij experten ter plaatse antwoorden te vinden op diverse vragen over geldzaken die aansluiten bij hun leefwereld. De vragen gaan o.a. over sparen, verzekeringen, consumeren, studentenjob, ...

Een app gidst de leerlingen doorheen het parcours en registreert hun antwoorden. Eens de leerlingen het parcours tot een goed einde hebben gebracht, krijgen ze een leuke gadget!

Voor de leerkrachten is er een educatief pakket voorzien met achtergrondinformatie en praktische tips over het bezoek.

Loading Video...

Interesse?

Laat hier je contactgegevens achter en wij bezorgen je snel de exacte datums en locaties!

Uw persoonsgegevens worden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De FSMA verwerkt deze gegevens om te communiceren met de deelnemers. De FSMA kan deze persoonsgegevens ook ruimer verwerken in het kader van de projecten die zij realiseert ter vervulling van haar wettelijke opdracht bij te dragen tot de financiële vorming van de afnemers van financiële producten of diensten. Conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992 beschikt u onder bepaalde voorwaarden over een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens.