Infomarkten - De Week van het Geld 2018

De Week van het Geld 2018 in het secundair onderwijs: 
Wikifin.be Quiz (1ste graad) - Wikifin.be School Challenge (2de en 3de graad) - Infomarkten (3de graad)

Schrijf je klas(sen) in voor het gratis educatief parcours van Wikifin.be!

  • Waar en wanneer?
    • Station Brussel-Zuid op maandag 12 maart 2018 tussen 8u30 en 16u
    • Station Antwerpen-Centraal op dinsdag 13 maart 2018 tussen 8u30 en 16u
    • Shopping Gent Zuid op donderdag 15 maart 2018 tussen 8u30 en 16u
  • Voor wie?
    • Leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs

Geef jouw leerlingen van de 3de graad secundair tijdens de Infomarkten van De Week van het Geld de kans om een educatief parcours af te leggen. Leerlingen worden uitgedaagd om bij experten ter plaatse antwoorden te vinden op diverse vragen over geldzaken die aansluiten bij hun leefwereld. Ze gaan o.a. over sparen, verzekeringen, consumeren, betaalmiddelen, ...

Een app gidst de leerlingen in een uur doorheen het parcours en registreert hun antwoorden. Eens de leerlingen het parcours tot een goed einde hebben gebracht, krijgen ze een leuke gadget!

Voor de leerkrachten is er een educatief pakket voorzien met achtergrondinformatie en praktische tips over het bezoek.

90% van de leerkrachten die in 2017 meededen, willen opnieuw aanwezig zijn met hun klas!

Loading Video...

Inschrijvingsformulier

Kies jouw locatie en moment:

De momenten om 10u en 10u30 zijn niet meer beschikbaar.

De momenten om 8u30, 9u, 9u30, 10u, 10u30, 11u, 13u30 en 14u zijn niet meer beschikbaar.

De momenten om 8u30, 9u, 9u30, 10u, 10u30, 11u, 11u30, 13u, 13u30 en 14u zijn volzet.

School:

Klas:

Leerkracht (contactpersoon):

Uw persoonsgegevens worden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De FSMA verwerkt deze gegevens om te communiceren met de deelnemers. De FSMA kan deze persoonsgegevens ook ruimer verwerken in het kader van de projecten die zij realiseert ter vervulling van haar wettelijke opdracht bij te dragen tot de financiële vorming van de afnemers van financiële producten of diensten. Conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992 beschikt u onder bepaalde voorwaarden over een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens.