Interactieve quiz - De Week van het Geld 2018

De Week van het Geld 2018 in het secundair onderwijs: 
Interactieve quiz (1ste graad) - Wikifin.be School Challenge (2de en 3de graad) - Infomarkten (3de graad)

Voor wie? Leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs
Wanneer? 12-16 maart 2018, tijdens De Week van het Geld (de exacte datum wordt later meegedeeld)
Waar? De quiz wordt online gespeeld vanuit de klas via een interactieve tool (Kahoot!)

De deelnemende klassen nemen het tijdens De Week van het Geld tegen elkaar op in een internationale interactieve quiz rond geldzaken.

De inzet: een uitstap naar Londen met de hele klas. Daarnaast neemt de winnaar uit België het in mei 2018 op tegen de andere Europese winnaars in Brussel.

Om de klassen klaar te stomen voor de quiz biedt Wikifin.be lesmateriaal aan. Zo ondersteunen we leerkrachten om financiële educatie aan bod te laten komen in de klas.

Bekijk alvast ons aanbod van lesmateriaal op het onderwijsplatform Wikifin@School.

Deze quiz is een initiatief van Wikifin.be en Febelfin.

Interesse?

Laat hier je contactgegevens achter en wij bezorgen je snel meer informatie over deze quiz!

Uw persoonsgegevens worden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De FSMA verwerkt deze gegevens om te communiceren met de deelnemers. De FSMA kan deze persoonsgegevens ook ruimer verwerken in het kader van de projecten die zij realiseert ter vervulling van haar wettelijke opdracht bij te dragen tot de financiële vorming van de afnemers van financiële producten of diensten. Conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992 beschikt u onder bepaalde voorwaarden over een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens.