De Wikifin.be Quiz - De Week van het Geld 2018

De Week van het Geld 2018 in het secundair onderwijs: 
Wikifin.be Quiz (1ste graad) - Wikifin.be School Challenge (2de en 3de graad) - Infomarkten (3de graad)

European money quizDe deelnemende klassen nemen het 14 maart 2018 tijdens De Week van het Geld tegen elkaar op in een internationale interactieve quiz rond geldzaken. De quiz wordt gespeeld vanuit de klas via het online platform Kahoot!.

De onderwerpen die aan bod komen zijn: betaalmiddelen, sparen, lenen en budgetbeheer.

De inzet: een uitstap naar Londen met de hele klas. Bovendien neemt de Belgische winnaar het in mei 2018 in Brussel op tegen de andere Europese winnaars.

Om de klassen klaar te stomen voor de quiz biedt Wikifin.be lesmateriaal aan. Zo ondersteunen we leerkrachten om financiële educatie aan bod te laten komen in de klas.

Deze quiz is een initiatief van Wikifin.be en Febelfin.

Hoe werkt de quiz? Op 14 maart 2018 start de quiz om 10u stipt. De leerlingen beantwoorden samen met de leerkracht vanuit de klas 20 vragen rond geldzaken. De quiz verloopt via het online platform Kahoot!. Tegelijkertijd spelen ook alle andere deelnemende klassen. De score van de deelnemende klassen wordt berekend op basis van de correcte antwoorden en de snelheid van antwoorden.
Wie kan deelnemen? Alle klassen uit de eerste graad van het secundair onderwijs kunnen deelnemen aan de Wikifin.be Quiz.
Hoe meespelen? De leerkracht registreert de klas voor de Wikifin.be Quiz via het inschrijvingsformulier vóór 23 februari 2018.
Hoe je leerlingen voorbereiden op de quiz? Wikifin.be stelt online materiaal ter beschikking waarmee de leerkracht de leerlingen kan voorbereiden op de Wikifin.be Quiz.
Welk materiaal heb je nodig tijdens de quiz? Voor deelname aan de quiz voorziet de leerkracht zelf:
  • 1 device met luidspreker en scherm (bv. pc, laptop, tablet of smartboard) om de vragen te beluisteren en te bekijken. Voorzie eventueel de mogelijkheid om te projecteren zodat alle leerlingen goed kunnen volgen.
  • 1 device met scherm (bv. smartphone) om de antwoorden te registreren
Welke prijzen kan je winnen? Er wordt een prijs toegekend aan de drie best scorende klassen:
  • 1ste prijs: een daguitstap naar Londen, inclusief treintickets voor de hele klas (maximum 25 personen)
  • 2de-3de prijs: filmtickets voor de hele klas (maximum 25 personen)

De Belgische winnaar neemt het in een Europese finale op tegen de winnaars uit meer dan 29 landen. Deze Europese finale vindt in mei plaats in Brussel.

Wedstrijdreglement Het wedstrijdreglement van de Wikifin.be Quiz is hier beschikbaar.

Inschrijvingsformulier 

School:

Klas:

Leerkracht (contactpersoon):

Uw persoonsgegevens worden door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De FSMA verwerkt deze gegevens om te communiceren met de deelnemers aan deze wedstrijd, om de winnaars te selecteren en om de winnaars bekend te maken. De FSMA kan deze persoonsgegevens ook ruimer verwerken in het kader van de projecten die zij realiseert ter vervulling van haar wettelijke opdracht bij te dragen tot de financiële vorming van de afnemers van financiële producten of diensten. Conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992 beschikt u onder bepaalde voorwaarden over een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens.