Ken je het verschil tussen een belastingaftrek en een belastingvermindering?

Met je belastingaangifte komen vaak moeilijke woorden. Wij lijsten de 8 belangrijkste termen omtrent je belastingen voor je op.

Aanslagjaar-belastbaar tijdperk

Een belastbaar tijdperk is het jaar waarin je de inkomsten hebt verdiend die zullen belast worden. Die inkomsten moet je aangeven in het jaar dat daarop volgt, dat het aanslagjaar wordt genoemd. Concreet: voor je inkomsten over 2018 (belastbaar tijdperk 2018), moet je in het aanslagjaar 2019 je belastingaangifte invullen.

Om de verwarring nog wat groter te maken: de aanslag of - in technische termen - het aanslagbiljet (zie hieronder) voor het aanslagjaar 2019 kan tot in 2020 gecommuniceerd worden.

Belastingaangifte-aanslagbiljet

De belastingaangifte is het papieren biljet dat je nu zou moeten ontvangen hebben of de elektronische aangifte in Tax-on-web. Met de belastingaangifte geef je je inkomsten aan. Je hebt tot 28 juni (papier) of 11 juli (Tax-on-web) van dit jaar om je inkomsten van 2018 correct aan te geven.

Nadat de fiscus jouw aangifte ontvangen en gecontroleerd heeft, wordt de belasting berekend en ontvang je het ‘aanslagbiljet’ (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd). Op het aanslagbiljet staat de berekening en het saldo dat zowel positief als negatief kan zijn: ofwel krijg je terug, ofwel moet je bijbetalen. De fiscus heeft tot 30 juni van het jaar na dat waarop je de aangifte indiende. Voor de aangifte die je nu zal indienen, heeft de fiscus nog tijd tot 30 juni 2020 om je een definitieve afrekening te sturen ('de aanslag te vestigen').

Als je moet bijbetalen, vermeldt het aanslagbiljet de uiterste datum waarop de betaling op de rekening van de fiscus moet zijn gestort. Over het algemeen zal dat binnen de twee maanden na het versturen van het aanslagbiljet zijn.

Als je terugkrijgt, zal dat normaal gebeuren op het einde van de tweede maand die volgt op de opmaak van het aanslagbiljet (de datum is erop vermeld).

Belastingaftrek-belastingvermindering

Een belastingaftrek en een belastingvermindering zijn beide fiscale voordelen, maar het ene fiscale voordeel is heel wat minder voordelig dan het andere….

Een belastingaftrek is een bedrag dat je mag aftrekken van je belastbare basis: als je dus 100 euro hebt verdiend in 2018, zal je bij een belastingaftrek van 7 euro nog belastingen moeten betalen op 93 euro. Je belastbare basis is met andere woorden verminderd tot 93 euro dankzij die belastingaftrek. Als je als loontrekkende bijvoorbeeld je werkelijke kosten bewijst, kan je bijvoorbeeld vervoerskosten aftrekken van de inkomsten die je had in een bepaald jaar.

Een belastingvermindering van 7 euro is heel wat voordeliger: als je op die 100 euro inkomsten hetzelfde  tarief van 35% zou betalen, dan zal je bij een belastingvermindering van 7 euro, maar 28 euro belastingen meer betalen. Voorbeelden van een belastingvermindering zijn pensioensparen, giften, de aankoop van elektrische motorfietsen, driewielers en vierwielers… Voor een volledig overzicht van alle belastingverminderingen, verwijzen we je naar de website van de fiscus.

Voorheffing-belastingaanslag

De fiscus kan niet altijd wachten tot je je aangifte hebt ingediend en ze de tijd heeft genomen om je aanslag te berekenen. Daarom neemt ze vaak een voorschot op de belasting, de voorheffing genoemd. Er bestaan vele soorten voorheffing: roerende voorheffing, onroerende voorheffing, …

De voorheffing die je als loontrekkende of ambtenaar het best kent, heet de bedrijfsvoorheffing: dat is de voorheffing die je werkgever maandelijks op je loon inhoudt en doorstort aan de fiscus. De werkgever probeert op basis van de gegevens waarover die beschikt (gezinssamenstelling, inkomsten partner, …), zo goed als mogelijk je eindbelasting in te schatten en betaalt dan maandelijks een deel daaraan vooraf aan de fiscus.

Het bedrag van de ingehouden voorheffingen is niet automatisch hetzelfde als de hoogte van de eindbelasting of de eindheffing: het kan bijvoorbeeld dat je werkgever meer bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden dan je uiteindelijke aanslag. Vaak is dat omdat de werkgever geen zicht heeft op de belastingverminderingen die je zal inbrengen. Wanneer de werkgever meer bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden dan je eindbelasting, zal de fiscus je het verschil terugbetalen. Wanneer je te weinig voorheffing hebt betaalt, zal je moeten bijbetalen, zie hierboven.