Lening financieren met een verzekering? Riskante onderneming!

Meer dan 70% van de Belgen hebben een eigen woning. Het merendeel van de Belgen gaat om die woning te financieren een hypothecaire lening aan bij de bank. De FSMA en FOD Economie waarschuwen voor een speciale vorm van een hypothecaire lening, waarbij je als consument behoorlijk wat risico loopt: een hypothecaire lening gecombineerd met een levensverzekering, om op het einde van je lening het kapitaal in een keer terug te betalen. En dat is niet zo vanzelfsprekend!

Lening financieren met verzekeringTijdens de looptijd enkel intresten betalen… en op het einde van de rit het volledige kapitaal

Sommige aanbieders van hypothecaire leningen stellen voor om te werken met een “hypothecair krediet met vaste termijn”.  Dit is een lening waarvan het kapitaal in één keer moet worden terugbetaald op de eindvervaldag. Wil je bijvoorbeeld een lening aangaan van 150.000 euro op 20 jaar? Dan betaal je na 20 jaar in een keer die 150.000 euro terug. Tijdens die 20 jaar betaal je maandelijks enkel de intresten terug.

Je moet er dus voor zorgen dat je na 20 jaar in een keer 150.000 euro kan ophoesten, wat niet evident is.

In combinatie met een levensverzekering

Vaak wordt dat “hypothecair krediet met vaste termijn” gecombineerd met een levensverzekering. Via die levensverzekering wordt het nodige kapitaal opgebouwd. Ze dient dus om, zoals in het voorbeeld, die 150.000 euro te vergaren tijdens de 20 jaar dat je krediet loopt. Zo’n levensverzekering kan onder de vorm van een tak 21- of een tak 23-verzekering zijn. Als het rendement van die verzekering te laag blijkt, dan is de kans reëel dat je je krediet niet kan terugbetalen op de eindvervaldag. Wees dus zeer kritisch als je zo’n aanbod krijgt. Deze formule is verre van geschikt voor iedereen, en al zeker niet aan te raden om je eerste huis te financieren.

Niet zo interessant als het lijkt

Bovendien wordt deze combinatie van hypothecair krediet en levensverzekering vaak voorgesteld als een financieel en fiscaal interessante oplossing, waarbij je maandelijks minder moet afbetalen dan bij een klassieke hypothecaire lening. Dat is meestal enkel schijn: vaak liggen de intresten op zo’n “hypothecair krediet met vaste termijn” hoger dan bij de gewone, klassieke hypothecaire kredieten. Daarnaast moet je bij alle tak 21 en tak 23-verzekeringen instapkosten, taksen en soms beheerskosten betalen.

Meer info hierover vind je op de website van de FSMA en de FOD Economie.