Uw dagelijks geld

Samenwonen gaat vaak hand in hand met samen consumeren en dus samen geld uitgeven. Financiële zorgen kunnen heel wat spanningen teweegbrengen in een relatie. Wikifin raadt jullie dan ook aan om de financiële aspecten zo snel mogelijk uit te klaren en duidelijke afspraken te maken. Begin met een zo volledig mogelijk budget op te stellen. Zo kan je achterhalen hoeveel geld je maandelijks nodig hebt voor gemeenschappelijke kosten (verzekeringen, winkelen, huur of lening, ...). 
 
Om deze gemeenschappelijke uitgaven te betalen, kan een gemeenschappelijke rekening nuttig zijn.  Jullie kunnen dan ook beide een eigen rekening houden en maandelijks een afgesproken som op de gemeenschappelijke rekening storten voor de gezamenlijke uitgaven. Er bestaan uiteraard nog andere formules. Zo zijn er koppels die er geen eigen rekening meer op na houden, maar alle inkomsten op één gemeenschappelijke rekening laten storten. Maar zijn er ook koppels die beslissen om alles gescheiden te houden zonder gemeenschappelijke rekening en de te betalen kosten onderling te verdelen.
 
De ideale oplossing is voor elk koppel anders. Praat erover zodat beide partners zich goed voelen bij de gemaakte afspraken. Want als één partner zich wat tekort gedaan voelt, is dat een voedingsbodem voor problemen later!

De Wikifin-tips

 • Tracht zoveel mogelijk elementen op te nemen in jullie budget om een zo volledig mogelijk zicht te krijgen op jullie inkomsten en uitgaven.
 • Op internet vind je tal van praktische instrumenten om je budget te beheren en er een klaardere kijk op te krijgen. Zie bijvoorbeeld onze spaarcalculator.
 1. Jouw budget moet zo volledig mogelijk zijn. Hou enerzijds rekening met alle inkomsten van jouw gezin: lonen, intresten en dividenden uit jouw beleggingen, de huuropbrengst van een appartement dat je verhuurt, een werkloosheidsuitkering,… Noteer daarnaast alle uitgaven. Het gaat dan om de steeds terugkerende facturen (elektriciteit, water, internet, telefoon,…), de terugbetaling van leningen, de huur, de kosten voor maaltijden, hobby’s, verzekeringspremies, vakantie, brandstof, …

  Ook jouw spaargeld verdient een plaats in dat budget. Met jouw spaargeld moet je immers uitzonderlijke uitgaven financieren: de herstelling aan het dak, de installatie van een alarmsysteem en zo meer. Dergelijke uitgaven liggen meestal hoger dan wat je zich met jouw maandelijks inkomen kan veroorloven.

  Met een gedetailleerd budget kan je nauwgezet controleren wat er aan geld binnenkomt en buitengaat.

  Op deze website vind je een handig instrument om jouw budget op te stellen.

  Neem de tijd om jouw budget rustig te analyseren. Maak daar zelfs een vaste gewoonte van: één of twee uurtjes per week om samen te kijken naar de gezamenlijke uitgaven, de bijdragen van jou en jouw partner én de mogelijkheden om geld uit te sparen.

  Zodra je een beeld krijgt van jouw budget voor de komende maanden, wordt duidelijk waar het meeste geld naartoe gaat. Je kan dan meteen proberen om geld te besparen door, bijvoorbeeld, de tarieven voor jouw telefoongebruik en elektriciteitsverbruik te vergelijken met wat je bij de concurrentie zou betalen. Is het, gezien de kosten op jaarbasis, een goed idee om een tweede auto te hebben? Zou een treinabonnement niet goedkoper zijn? Met dergelijke vragen kan je jouw gezinsbudget in evenwicht brengen!

  Let op: samenleven is niet hetzelfde als een bedrijf leiden! Jouw budget opvolgen wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor onvoorziene uitgaven, pleziertjes tussendoor, verrassingen, cadeautjes,… Geef ieder de vrijheid om de vruchten van zijn of haar arbeid te plukken. Een budget is vooral bedoeld om de uitgaven van een koppel onder controle te houden, niet zozeer om de vrijheid van beide te beperken.

  Meer tips rond budgetbeheer lees je in onze rubriek ‘budget’.

  De Wikifin-tips

  • Probeer in jouw budget met zoveel mogelijk elementen rekening te houden.
  • Op internet vind je heel wat tools waarmee je jouw gezinsbudget kan beheren.
 2. Hou bij de verdeling van de uitgaven zoveel mogelijk rekening met de inkomsten van elke partner. Er bestaat geen ideale oplossing om jullie uitgaven te verdelen. Alles hangt ook af van jouw opvattingen en de manier waarop je met geld omgaat. Is het rechtvaardig om jouw partner de helft van het vakantiebudget te laten betalen als je een hoger inkomen hebt? Is het logisch dat mevrouw alleen opdraait voor de lening van de auto waarmee meneer naar zijn werk rijdt? Mag de huur die meneer ontvangt voor een appartement dat hij erfde in het gezinsbudget worden opgenomen?

  Dergelijke vragen kunnen makkelijker worden besproken als je voldoende met elkaar praat en elkaar echt vertrouwt. Laat geld geen taboe zijn!

  De Wikifin-tip

  • Praat open over geldkwesties en hou rekening met de inkomsten van elke partner.

   

 3. Al naar gelang de verwachtingen en de opvattingen van iedere partner zijn er drie oplossingen mogelijk. Elke oplossing heeft voor- en nadelen.

  Een gemeenschappelijke rekening en niets anders

  De partners sluiten hun individuele rekeningen af. Het loon en andere inkomsten worden rechtstreeks op een gemeenschappelijke rekening gestort. Via die gezamenlijke rekening worden ook alle uitgaven betaald. Het gaat dan zowel om gemeenschappelijke uitgaven (aflossing hypothecaire lening, huur, woon- en andere verzekeringen, verbruik aan aardgas en elektriciteit,…) als om de individuele uitgaven van beide partners (kledij, lunch, een eigen wagen,…). Die oplossing was populair toen slechts een van beide partners werkte en in het onderhoud van het gezin voorzag. Tegenwoordig gaan man en vrouw vaak allebei uit werken, wat de oplossing minder interessant maakt.

  Twee aparte rekeningen

  Iedere partner behoudt zijn financiële autonomie. Alle uitgaven worden dan best nauwgezet worden opgevolgd, zodat beide partners afwisselend uitgaven kunnen betalen. Op het einde van de maand maken ze samen hun rekening en kunnen ze eventuele onevenwichten herstellen.

  Een gemeenschappelijke rekening én twee aparte rekeningen

  Dit is vandaag de populairste formule. Elke partner houdt een eigen rekening waarop hij een loon en eventuele andere inkomsten ontvangt. Die rekening wordt gebruikt voor individuele uitgaven. Daarnaast opent het koppel een gemeenschappelijke rekening waarop ieder maandelijks geld stort en die wordt gebruikt voor gemeenschappelijke uitgaven: de huur, de terugbetaling van een hypothecaire lening, de boodschappen, hobby’s, vakantie, terugkerende facturen, belastingen, … Het bedrag dat iedere partner op de gemeenschappelijke rekening stort, kan afhangen van ieders inkomen. Ofwel stort iedere partner maandelijks eenzelfde som, ofwel stort ieder een percentage van zijn inkomen.

  Hoe meer verschillende rekeningen je hebt, hoe meer bankkosten je uiteraard zal moeten betalen.

  Meer informatie over gemeenschappelijke en individuele rekeningen.