Ouderschap, wat een avontuur!

De komst van een kind is een belangrijke gebeurtenis, waarvan je heel wat mensen en instanties op de hoogte moet brengen als je in aanmerking wil komen voor premies en steunmaatregelen als: kinderbijslag, geboortepremie, adoptiepremie, …

Als ouder zal je dagelijks beslissingen moeten nemen voor jouw minderjarig kind. En er komen heel wat kosten bij kijken, zoals bv. die voor kinderopvang. Gelukkig kan je heel wat premies krijgen.

Ook de kwestie van het zakgeld komt op tafel: hoeveel, vanaf welke leeftijd en op welke manier betaal je? Hoe leer je jouw kind met geld omgaan?

Een gezin kent soms ook ingrijpende momenten: een ouder die sterft, een scheiding, een tweede huwelijk, financiële problemen,… Het kan belangrijk zijn om jouw gezin goed te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan een overlijdensverzekering, een hospitalisatieverzekering en een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Als je kinderen hebt, heeft dat ook gevolgen voor jouw belastingen. Als je kinderen ten laste hebt, zal je minder belastingen moeten betalen. En de ouderalimentatie die je eventueel betaalt, kan worden afgetrokken van jouw belastbaar inkomen. Ook voor jouw sociale zekerheid zijn kinderen van belang: misschien verandert het bedrag van jouw werkloosheidsuitkering of van jouw invaliditeitsuitkering.  Nam je tijdskrediet of ging je deeltijds werken om voor jouw kinderen te zorgen? Dat kan gevolgen hebben voor de berekening van jouw wettelijk pensioen.