Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland kan een heel verrijkende ervaring zijn, zowel op taalkundig, cultureel als persoonlijk vlak. Als je later werk gaat zoeken, zal het hoe dan ook een pluspunt zijn op je cv. Maar ondanks de talrijke voordelen, is studeren in het buitenland niet voor iedereen weggelegd. Ben je zeker dat het diploma dat je in het buitenland wilt behalen in België wordt erkend? Hoe vlot spreek je de vreemde taal? Als je in het buitenland wilt gaan studeren, moet je dat goed voorbereiden. 
 
Is je besluit genomen? Geen paniek. Studeren in het buitenland is redelijk gemakkelijk om te organiseren. Bovendien zijn er tal van organisaties die hun diensten aanbieden om je in je voorbereiding te ondersteunen. Onderschat de financiële implicaties echter niet. Het kan veel duurder uitvallen dan dicht bij huis blijven studeren. Zorg dat je goed verzekerd bent en betaalmiddelen hebt die aanvaard worden in het land van bestemming. Zoals gezegd: studeren in het buitenland vergt een goede voorbereiding!

De Wikifin-tips:

 • Bereken zo nauwkeurig mogelijk het totale kostenplaatje van je verblijf in het buitenland voor je eraan begint.
 • Als je de studie in het buitenland niet zelf kan bekostigen, neem eerst contact op met alle mogelijke instellingen die je hulp kunnen bieden.
 • Vooraleer een banklening te overwegen moet je goed onderzoeken of je niet in aanmerking komt voor een beurs.
 1. Overweeg je hogere studies in het buitenland? Volg ter voorbereiding eerst een taalstage! Zodra je je diploma middelbaar onderwijs op zak hebt, kan je ook enkele maanden tot een jaar in een ander land verblijven om er je kennis van de taal in de praktijk bij te schaven. In de meeste gevallen kan je er het laatste jaar van je middelbare studies overdoen. Meteen dé kans om je in een andere cultuur te laten onderdompelen en na te denken over de richting die je voor je hogere studies wil.

  Heel wat organisaties richten taalkampen en uitwisselingsprogramma’s in. Naargelang de duur van je verblijf, de gekozen formule en de instelling kunnen de prijzen daarvoor aanzienlijk variëren. Bij sommige instanties kan je eventueel een beurs aanvragen om je verblijf te financieren.

  Een jaar (of langer) in het buitenland

  Er bestaan heel wat mogelijkheden om in het buitenland te studeren. Zo ken je ongetwijfeld het Erasmus-programma, dat je de kans geeft om een semester (of langer) aan een buitenlandse universiteit (binnen of buiten Europa) te studeren. Toch liggen er ook andere kansen voor je open.

  Een compleet overzicht vind je op het zoekportaal Ploteus, dat de verschillende studieprogramma’s in Europa opsomt. Of surf eens naar de site Youreurope.

  Ook op de websites van universiteiten en hogescholen lees je veel informatie over internationale uitwisselingsprogramma’s: de toelatingsvoorwaarden, de inschrijvingsprocedure en dergelijke. Vind je niet wat je zoekt? Neem contact op met de dienst internationalisering van je onderwijsinstelling.

  Voor meer informatie:

  Studeren in het buitenland: algemene informatie
  Studeren in het buitenland: Europese programma’s
  Studeren in het buitenland: het portaal van de Vlaamse Gemeenschap
  Studeren in het buitenland: het portaal van de Federatie Brussel-Wallonië

  Evenwaardige diploma’s

  Het decreet van Bologna harmoniseerde de diploma’s binnen de Europese Unie. Toch raden we je aan de equivalentie van het diploma dat je in het buitenland wil halen te checken vóór je een keuze maakt.

  Meer informatie over de equivalentie van diploma’s.

  Wil je in het buitenland gaan werken nadat je in België een diploma behaalde? In sommige gevallen moet je je diploma eerst voor het buitenland laten valideren.

  De Wikifin-tip

  • Er bestaan heel veel mogelijkheden om in het buitenland te gaan studeren. Analyseer alle opties grondig! Zo kan je er zeker van zijn dat je de juiste keuze maakt.

   

 2. Studeren in het buitenland kan veel geld kosten. De inschrijvingskosten liggen er veelal hoger dan bij ons. Bovendien moet je ook onderdak vinden, je verplaatsingen organiseren, misschien af en toe heen en weer reizen om je ouders en je vrienden terug te zien, … Dat kost allemaal veel geld!

  De kosten verbonden aan een verblijf in het buitenland kan je op verschillende manieren dekken. 

  Eigen middelen

  Beschikken je ouders en jijzelf over voldoende geld om alle kosten in het buitenland te dragen? Een ideale situatie!

  Beurzen

  Soms kan je een beurs aanvragen om een deel van je verblijf te financieren. In bepaalde gevallen ontvang je een tussenkomst van het gastland. Voor meer informatie hieromtrent kan je contact opnemen met het secretariaat of de sociale dienst van je onderwijsinstelling. Wacht daar niet te lang mee! Bij het aanvragen van een beurs komen heel wat formaliteiten kijken. Je dossier moet bovendien op tijd worden ingediend. 

  In tegenstelling tot leningen, moeten beurzen niet worden terugbetaald.

  Steun van de universiteit of de hogeschool

  Sommige universiteiten of hogescholen kennen in bepaalde situaties bijkomende steun toe aan studenten die in het buitenland willen gaan studeren. De sociale dienst van je onderwijsinstelling kan je hieromtrent alle informatie bezorgen.

  Leningen

  Kom je niet in aanmerking voor een beurs? Een lening kan een laatste redmiddel zijn. Sommige privéstichtingen kennen leningen toe aan studenten die dromen van een academisch verblijf in het buitenland. Dergelijke leningen zijn echter eerder uitzonderlijk, en de toelatingsvoorwaarden zijn bijzonder streng.

  Ook banken hebben kredietformules voor wie in het buitenland wil studeren. Hou steeds in het achterhoofd dat geld lenen ook geld kost! 

  Meer informatie over leningen.

  De Wikifin-tips

  • Schat zo nauwkeurig mogelijk in wat je academisch verblijf in het buitenland je alles bij elkaar zal kosten.
  • Neem contact op met instanties waar je een beurs of een tussenkomst kan aanvragen. Overweeg pas in laatste instantie een lening bij een bank.

   

 3. Huisvesting

  Terwijl je in het buitenland verblijft, ben je nog steeds in België gedomicilieerd, wellicht bij je ouders. Sluit een verzekering af die eventuele schade aan je woning in het buitenland dekt. Onderteken je in het buitenland een huurovereenkomst? Ga na of je dan verzekeringen moet afsluiten. Het zou jammer zijn mocht je tot de vaststelling komen niet tegen diefstal gedekt te zijn nadat je computer werd gestolen.

  Het is mogelijk dat de verzekering van de gezinswoning je ook dekt in het buitenland. Je verzekeraar kan je meer vertellen over de voorwaarden en beperkingen van een dergelijke bepaling. 

  Meer informatie over de woonverzekering.

  Auto

  Tijdens je verblijf in het buitenland moet je je misschien met de wagen verplaatsen. Moet je dan een extra verzekering afsluiten? In principe niet. Op je groene kaart staan alle landen vermeld waar je een dekking geniet. Komt je land van bestemming daar niet in voor, neem dan contact op met je verzekeringsmaatschappij. Vraag meteen na of je tijdens je verblijf in het buitenland op alle nodige dekkingen kan terugvallen. 

  Koop je ter plaatse een wagen, dan je je die laten verzekeren. Je verzekeringsmaatschappij kan zich eventueel bereid verklaren je huidig contract op een nieuw voertuig over te dragen. 

  Opteer je voor een huurwagen, informeer dan grondig naar de verzekeringen die inbegrepen zijn in de huurprijs. Misschien is het een goed idee om een bijkomende verzekering af te sluiten. 

  Meer informatie over autoverzekeringen en de aangeboden dekkingen.

  Ziekte - opname in het ziekenhuis

  Een ongeval is snel gebeurd. Of misschien raak je wel besmet met een kwaadaardig virus. Wat als je in het buitenland ziek wordt of in het ziekenhuis wordt opgenomen?  

  In landen die deel uitmaken van de Europese Unie komt je ziekenfonds tussen, al ligt die tussenkomst wellicht lager dan wat je in België zou ontvangen. Vraag vóór je vertrek een Europese verzekeringskaart aan bij je ziekenfonds. Die zal haar nut bewijzen als je in het buitenland met gezondheidsproblemen af te rekenen krijgt.

  Trouwens, als je een bijkomende hospitalisatieverzekering afsloot, zal die je vaak ook in het buitenland dekken, zij het soms onder meer beperkende voorwaarden. Informeer bij je verzekeringsmaatschappij of ziekenfonds gerust naar de aangeboden dekkingen.

  Daarnaast kan je overwegen een ‘bijstandsverzekering’ af te sluiten. Die dekt, bijvoorbeeld, je eventuele kosten voor repatriëring. Een dergelijke dekking zit soms al vervat in het verzekeringspakket dat je via je kredietkaart (van het type Gold, Platinum, …) wordt aangeboden.

  Meer informatie over ziekenfondsen.
  Meer informatie over de Europese verzekeringskaart.
  Meer informatie over de hospitalisatieverzekering.
  Meer informatie over reisverzekeringen.
  Meer informatie over bijstandsverzekeringen.


  Schade aan derden

  Tijdens een partijtje tennis sla je de bal ongewild in het oog van je partner. Moet je een specifieke verzekering afsluiten om je tegen dergelijke jammerlijke ongevallen in te dekken? In principe niet. In dit geval zou je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (‘Familiale’) tussenkomen. Twijfel je? Neem contact op met je verzekeraar!

  Meer informatie over de Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering.

  De Wikifin-tip

  • Kijk voor de verschillende risico’s in je verzekeringscontracten na of je ook in het buitenland gedekt bent. Bij twijfel kan je altijd informeren bij je verzekeraar.

   

 4. Tijdens je verblijf moet je voor alle dagelijkse kosten instaan. En dus moet je alle basistransacties probleemloos kunnen uitvoeren: cash afhalen, betalen met een bankkaart, geld overschrijven, ...

  Betalingen in het buitenland verschillen soms van wat je in België gewoon bent. 

  Meer informatie over betalingen in het buitenland
  Meer informatie over betalingen via internet
  Hou je steeds aan de veiligheidsvoorschriften als je vanuit het buitenland betalingen uitvoert via internet.

  De Wikifin-tip

  • Niet alle banken hanteren dezelfde tarieven voor transacties vanuit het buitenland. Informeer grondig vóór je vertrek.