Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland kan een heel verrijkende ervaring zijn, zowel op taalkundig, cultureel als persoonlijk vlak. Als je later werk gaat zoeken, zal het hoe dan ook een pluspunt zijn op je cv. Maar ondanks de talrijke voordelen, is studeren in het buitenland niet voor iedereen weggelegd. Ben je zeker dat het diploma dat je in het buitenland wilt behalen in België wordt erkend? Hoe vlot spreek je de vreemde taal? Als je in het buitenland wilt gaan studeren, moet je dat goed voorbereiden. 
 
Is je besluit genomen? Geen paniek. Studeren in het buitenland is redelijk gemakkelijk om te organiseren. Bovendien zijn er tal van organisaties die hun diensten aanbieden om je in je voorbereiding te ondersteunen. Onderschat de financiële implicaties echter niet. Het kan veel duurder uitvallen dan dicht bij huis blijven studeren. Zorg dat je goed verzekerd bent en betaalmiddelen hebt die aanvaard worden in het land van bestemming. Zoals gezegd: studeren in het buitenland vergt een goede voorbereiding!

De Wikifin-tips:

 • Bereken zo nauwkeurig mogelijk het totale kostenplaatje van je verblijf in het buitenland voor je eraan begint.
 • Als je de studie in het buitenland niet zelf kan bekostigen, neem eerst contact op met alle mogelijke instellingen die je hulp kunnen bieden.
 • Vooraleer een banklening te overwegen moet je goed onderzoeken of je niet in aanmerking komt voor een beurs.
 1. Overweegt u hogere studies in het buitenland? Volg ter voorbereiding eerst een taalstage! Zodra u uw diploma middelbaar onderwijs op zak heeft, kan u ook enkele maanden tot een jaar in een ander land verblijven om er uw kennis van de taal in de praktijk bij te schaven. In de meeste gevallen kan u er het laatste jaar van uw  middelbare studies overdoen. Meteen dé kans om u in een andere cultuur te laten onderdompelen en na te denken over de richting die u voor uw hogere studies wil.

  Heel wat organisaties richten taalkampen en uitwisselingsprogramma’s in. Naargelang de duur van uw verblijf, de gekozen formule en de instelling kunnen de prijzen daarvoor aanzienlijk variëren. Bij sommige instanties kan u eventueel een beurs aanvragen om uw verblijf te financieren.

  Een jaar (of langer) in het buitenland

  Er bestaan heel wat mogelijkheden om in het buitenland te studeren. Zo kent u ongetwijfeld het Erasmus-programma, dat u de kans geeft om een semester (of langer) aan een buitenlandse universiteit (binnen of buiten Europa) te studeren. Toch liggen er ook andere kansen voor u open.

  Een compleet overzicht vindt u op het zoekportaal Ploteus, dat de verschillende studieprogramma’s in Europa opsomt. Of surf eens naar de site Youreurope.

  Ook op de websites van universiteiten en hogescholen leest u veel informatie over internationale uitwisselingsprogramma’s: de toelatingsvoorwaarden, de inschrijvingsprocedure en dergelijke. Vindt u niet wat u zoekt? Neem contact op met het secretariaat van uw onderwijsinstelling!

  Voor meer informatie:

  Studeren in het buitenland: algemene informatie
  Studeren in het buitenland: Europese programma’s
  Studeren in het buitenland: het portaal van de Vlaamse Gemeenschap
  Studeren in het buitenland: het portaal van de Federatie Brussel-Wallonië

  Evenwaardige diploma’s

  Het decreet van Bologna harmoniseerde de diploma’s binnen de Europese Unie. Toch raden we u aan de equivalentie van het diploma dat u in het buitenland wil halen te checken vóór u een keuze maakt.

  Meer informatie over de equivalentie van diploma’s.

  Wil u in het buitenland gaan werken nadat u in België een diploma behaalde? In sommige gevallen moet u uw diploma eerst voor het buitenland laten valideren.

  De Wikifintips

  • Er bestaan heel veel mogelijkheden om in het buitenland te gaan studeren. Analyseer alle opties grondig! Zo kan u er zeker van zijn dat u de juiste keuze maakt.

   

 2. Studeren in het buitenland kan veel geld kosten. De inschrijvingskosten liggen er veelal hoger dan bij ons. Bovendien moet u ook onderdak vinden, uw verplaatsingen organiseren, misschien af en toe heen en weer reizen om uw ouders en uw vrienden terug te zien,… Dat kost allemaal veel geld!

  De kosten verbonden aan een verblijf in het buitenland kan u op verschillende manieren dekken. 

  Eigen middelen

  Beschikken uw ouders en uzelf over voldoende geld om alle kosten in het buitenland te dragen? Een ideale situatie!

  Beurzen

  Soms kan u een beurs aanvragen om een deel van uw verblijf te financieren. In bepaalde gevallen ontvangt u een tussenkomst van het gastland. Voor meer informatie hieromtrent kan u contact opnemen met het secretariaat of de sociale dienst van uw onderwijsinstelling. Wacht daar niet te lang mee! Bij het aanvragen van een beurs komen heel wat formaliteiten kijken. Uw dossier moet bovendien op tijd worden ingediend. 

  In tegenstelling tot leningen, moeten beurzen niet worden terugbetaald. 

  Steun van de universiteit of de hogeschool

  Sommige universiteiten of hogescholen kennen in bepaalde situaties bijkomende steun toe aan studenten die in het buitenland willen gaan studeren. De sociale dienst van uw onderwijsinstelling kan u hieromtrent alle informatie bezorgen. 

  Leningen

  Komt u niet in aanmerking voor een beurs? Een lening kan een laatste redmiddel zijn. Sommige privéstichtingen kennen leningen toe aan studenten die dromen van een academisch verblijf in het buitenland. Dergelijke leningen zijn echter eerder uitzonderlijk, en de toelatingsvoorwaarden zijn bijzonder streng.

  Ook banken hebben kredietformules voor wie in het buitenland wil studeren. Hou steeds in het achterhoofd dat geld lenen ook geld kost! 

  Meer informatie over leningen.

  De Wikifintips

  • Schat zo nauwkeurig mogelijk in wat uw academisch verblijf in het buitenland u alles bij elkaar zal kosten.
  • Neem contact op met instanties waar u een beurs of een tussenkomst kan aanvragen. Overweeg pas in laatste instantie een lening bij een bank.

   

 3. Huisvesting

  Terwijl u in het buitenland verblijft, bent u nog steeds in België gedomicilieerd, wellicht bij uw ouders. Sluit een verzekering af die eventuele schade aan uw woning in het buitenland dekt. Ondertekent u in het buitenland een huurovereenkomst? Ga na of u dan verzekeringen moet afsluiten. Het zou jammer zijn mocht u tot de vaststelling komen niet tegen diefstal gedekt te zijn nadat uw computer werd gestolen… 

  Het is mogelijk dat de verzekering van de gezinswoning u ook dekt in het buitenland. Uw verzekeraar kan u meer vertellen over de voorwaarden en beperkingen van een dergelijke bepaling. 

  Meer informatie over de woonverzekering.

  Auto

  Tijdens uw verblijf in het buitenland moet u zich misschien met de wagen verplaatsen. Moet u dan een extra verzekering afsluiten? In principe niet. Op uw groene kaart staan alle landen vermeld waar u een dekking geniet. Komt uw land van bestemming daar niet in voor, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Vraag meteen na of u tijdens uw verblijf in het buitenland op alle nodige dekkingen kan terugvallen. 

  Koopt u ter plaatse een wagen, dan moet u die laten verzekeren. Uw verzekerings-maatschappij kan zich eventueel bereid verklaren uw huidig contract op een nieuw voertuig over te dragen. 

  Opteert u voor een huurwagen, informeer dan grondig naar de verzekeringen die  inbegrepen zijn in de huurprijs. Misschien is het een goed idee om een bijkomende verzekering af te sluiten. 

  Meer informatie over autoverzekeringen en de aangeboden dekkingen.

  Ziekte; opname in het ziekenhuis

  Een ongeval is snel gebeurd. Of misschien raakt u wel besmet met een kwaadaardig virus. Wat als u in het buitenland ziek wordt of in het ziekenhuis wordt opgenomen?  

  In landen die deel uitmaken van de Europese Unie komt uw ziekenfonds tussen, al ligt die tussenkomst wellicht lager dan wat u in België zou ontvangen. Vraag vóór uw vertrek een Europese verzekeringskaart aan bij uw ziekenfonds. Die zal haar nut bewijzen als u in het buitenland met gezondheidsproblemen af te rekenen krijgt.

  Trouwens, als u een bijkomende hospitalisatieverzekering afsloot, zal die u vaak ook in het buitenland dekken, zij het soms onder meer beperkende voorwaarden. Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij of ziekenfonds gerust naar de aangeboden dekkingen.

  Daarnaast kan u overwegen een ‘bijstandsverzekering’ af te sluiten. Die dekt, bijvoorbeeld, uw eventuele kosten voor repatriëring. Een dergelijke dekking zit soms al vervat in het verzekeringspakket dat u via uw kredietkaart (van het type ‘Gold’, ‘Platinum’,…) wordt aangeboden.

  Meer informatie over ziekenfondsen.
  Meer informatie over de Europese verzekeringskaart.
  Meer informatie over de hospitalisatieverzekering.
  Meer informatie over reisverzekeringen.
  Meer informatie over bijstandsverzekeringen.

  Schade aan derden

  Tijdens een partijtje tennis slaat u de bal ongewild in het oog van uw partner. Moet u een specifieke verzekering afsluiten om u tegen dergelijke jammerlijke ongevallen in te dekken? In principe niet. In dit geval zou uw Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (‘Familiale’) tussenkomen.  Twijfelt u? Neem contact op met uw verzekeraar!

  Meer informatie over de Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering.

  De Wikifintips

  • Kijk voor de verschillende risico’s in uw verzekeringscontracten na of u ook in het buitenland gedekt bent. Bij twijfel kan u altijd informeren bij uw verzekeraar.

   

 4. Tijdens uw verblijf moet u voor alle dagelijkse kosten instaan. En dus moet u alle basistransacties probleemloos kunnen uitvoeren: cash afhalen, betalen met een bankkaart, geld overschrijven,… .

  Betalingen in het buitenland verschillen soms van wat u in België gewend bent. 

  Meer informatie over betalingen in het buitenland
  Meer informatie over betalingen via internet
  Hou u steeds aan de veiligheidsvoorschriften als u vanuit het buitenland betalingen uitvoert via internet.

  De Wikifintips

  • Niet alle banken hanteren dezelfde tarieven voor transacties vanuit het buitenland. Informeer grondig vóór uw vertrek.