Huren

Je hebt geen baksteen in de maag en wilt liever een woning huren. Ook al is die situatie tijdelijk, "huren" doe je best op een geplande manier, wil je onaangename verrassingen vermijden. Stel eerst een budget op om na te gaan binnen welke prijsvork je huurprijs mag vallen. Hou er rekening mee dat je een huurwaarborg op een bankrekening moet plaatsen. Doorgaans bedraagt de huurwaarborg 2 tot 3 maanden huur. Hou ook rekening met regelmatig te betalen kosten voor water, elektriciteit, tuin en verzekeringen. Vrees je al deze kosten niet te kunnen dragen? Weet dan dat de overheid u kan helpen een betaalbare woning te vinden
 
Heb je de plek van je dromen gevonden? Onderteken dan een huurcontract en maak een plaatsbeschrijving op. Zo ben je wettelijk in orde. Mocht je later een discussie hebben met de eigenaar, zal je je rechten beter kunnen verdedigen.
 

De Wikifin-tips

 • Heb je een conflict met de huisbaas, tracht dan eerst tot een akkoord te komen; zo nodig via een verzoeningsprocedure voor de vrederechter. Op die manier vermijd je gerechts- en advocaatkosten.
 • Besluit je om je huurwoning te verlaten vóór het einde van het huurcontract, stuur dan drie maanden vóór je vertrekdatum een aangetekende brief naar je huisbaas.
 1. Het is algemeen bekend dat de Belg een baksteen in de maag heeft. Wij zijn allemaal graag eigenaar van onze woning, liever dan een leven lang huur te betalen aan een eigenaar, zonder garantie om er altijd te kunnen blijven wonen.
   
  Is het werkelijk interessant om eigenaar te worden van een woning?
  Ja, financieel gezien is dat meestal beter dan om huurder te blijven.
   

  Is het interessanter om een woning te huren of te kopen?

  Klik hier om de video te laden. Door op deze link te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies van Youtube. Voor meer informatie, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen. U vindt de link naar ons cookiebeleid onder deze video. Is het interessanter om een woning te huren of te kopen?
   
  We geven een concreet voorbeeld:
   
  Je huurt een woning en betaalt maandelijks 750 euro huur. Dat heeft een aantal financiële gevolgen:
  • De huurprijs is vastgesteld door de eigenaar en zal door de indexering vermoedelijk met de jaren stijgen. Zo kan de huur met 50 % stijgen in 20 jaar tijd.
  • Wat is de huurprijsindexering precies? Elk jaar, op de dag waarop je huurcontract is ingegaan, kan de eigenaar de huur aanpassen aan de levensduurte. Om de stijging van de huurprijs te berekenen, baseert de eigenaar zich op de evolutie van de gezondheidsindex. Je kan zelf de indexering van je huur berekenen op de volgende website.
  • Binnen 15, 25 ... jaar zal je nog steeds huur moeten betalen. Als je met pensioen gaat, zal je inkomen waarschijnlijk dalen, maar de huur zal niet verminderen.
    
  Je wenst eigenaar te worden en je koopt een woning waarvoor je maandelijks je hypotheeklening aflost. Ook aan deze keuze zijn een aantal financiële gevolgen gekoppeld.
  • Met een maandelijkse aflossing van 750 euro gedurende 20 jaar, kan je een hypotheeklening van 100.000 euro krijgen. Voor zo'n bedrag koop je tegenwoordig geen huis, denk je allicht. En daarin heb je gelijk. Als je eigenaar wil worden van een woning, zullen je maandelijkse kosten doorgaans hoger zijn dan als je blijft huren. Voor een hypotheeklening van 250.000 euro zal je maandelijks 1.580 euro moeten ophoesten (ervan uitgaand dat je een vaste rentevoet hebt van 4,60 %, en een lening op 20 jaar). Als je voor een vaste rentevoet hebt gekozen, zullen deze maandelijkse aflossingen niet met de jaren stijgen.
  • Als je overweegt om eigenaar van een woning te worden, zal je rekening moeten houden met een aantal kosten die een huurder niet moet dragen, zoals aankoopkosten, kosten voor onderhoud van de woning en diverse belastingen. Vóór je die stap zet, moet je nagaan welk budget hiermee gemoeid is; zo haal je je geen al te zware last op de schouders. Voor meer informatie over het budget dat je nodig hebt om eigenaar te worden van een woning, verwijzen wij naar vraag 3.
  • Het goede nieuws is dat binnen 20 jaar je hypotheeklening zal terugbetaald zijn. Je zal geen "huur" meer moeten betalen voor je woning. Een huis kopen kan je zien als een vorm van "verplicht" sparen. Het is een nuttige spaarvorm, want studies hebben aangetoond dat gepensioneerden-eigenaars minder vaak in de armoede verzeild geraken dan gepensioneerden-huurders.
  • Een eigen woning kopen kan je beschouwen als een belegging. Na 20 jaar zal je woning vermoedelijk in waarde gestegen zijn. Maar je zult wel kosten moeten maken om de woning in goede staat te houden. Daar moet je ook rekening mee houden. 
    
  Je hebt het allicht begrepen: eigenaar worden van een woning is financieel gezien voordelig, maar er is een groot budget voor nodig. De overheid is zich hiervan bewust en tracht kandidaat-eigenaars een duwtje in de rug te geven voor het kopen of bouwen van een woning. Eigenaars krijgen fiscale voordelen, hulp en zelfs premies voor het kopen of renoveren van een woning .
   
  Dit antwoord werd opgesteld in samenwerking met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.
   
 2. Sinds 15 juni 2007 moet een huurcontract worden opgesteld voor elk huis of appartement dat de hoofdverblijfplaats van de huurder wordt.

  Via het contract geeft de eigenaar van de woning (de verhuurder) zijn eigendom in huur aan de huurder. De huurder krijgt zo de mogelijkheid om in het appartement of het huis te wonen. In ruil betaalt de huurder aan de eigenaar huur en huurlasten.
  De eigenaar(s) en de huurder(s) moeten ieder een exemplaar van het huurcontract krijgen. Het huurcontract moet geregistreerd worden zodat het een ‘vaste dagtekening’ krijgt: een datum die niemand kan betwisten. Voor die registratie is natuurlijk ook een exemplaar van het huurcontract nodig is.

  Meer informatie over de formaliteiten rond het huren van een studentenkot.

  Personen gebonden door het huurcontract

  Het huurcontract brengt verplichtingen mee voor diegenen die het ondertekenen: de verhuurder(s) en de huurder(s).

  Maar het contract kan ook gevolgen hebben voor andere personen:

  • wanneer de woning wordt verkocht, kan de huurovereenkomst gevolgen hebben voor de nieuwe eigenaar. Meer informatie leest u op deze website.
  • de echtgeno(o)t(e) van de huurder of de persoon die er wettelijk mee samenwoont. Zij hebben immers dezelfde rechten om in de huurwoning te verblijven als de huurder, zelfs al werd het huurcontract  vóór het huwelijk of vóór het moment dat ze gingen samenwonen. Die regels gelden enkel voor de gezinswoning (de hoofdverblijfplaats van het gezin). Ze gelden niet voor tweede verblijven en beroepsruimtes.
    

  Voor feitelijk samenwonenden liggen de kaarten anders. Het huurcontract geldt enkel voor de partner die het ondertekende. Hij heeft dus het recht zijn partner aan de deur te zetten.
  Feitelijk samenwonenden ondertekenen een huurcontract dus maar beter samen. Ondertekende een van beide voor het samenwonen het huurcontract? Laat dan een ‘aanhangsel’ opmaken (een aanvulling op het contract), waarin de ander eveneens als volwaardig huurder wordt bestempeld. Mocht u uit elkaar gaan of mocht een van u beiden overlijden, dan kan u hiermee onaangename verrassingen vermijden en, bijvoorbeeld, niet zomaar uit de woning worden gezet.

  Meer informatie hierover leest u onze rubriek ‘Onder één dak wonen’.

  Duur van het huurcontract

  De standaard looptijd van een huurcontract is 9 jaar. Staat er in huurovereenkomst geen looptijd, óf een looptijd  tussen 3 en 9 jaar (bijvoorbeeld: voor 5 jaar), dan blijft het huurcontract toch 9 jaar lopen.

  Er bestaan ook huurcontracten van kortere duur (3 jaar of minder) én van langere duur (meer dan 9 jaar). Daarnaast kan u een levenslang huurcontract afsluiten (dat afloopt wanneer de huurder sterft).

  Vroegtijdige beëindiging

  Een standaard huurcontract en een huurcontract van meer dan 9 jaar kunnen zowel door de eigenaar als door de huurder vroegtijdig worden opgezegd (verbroken), onder bepaalde voorwaarden. Voor de andere types huurcontracten gelden andere regels.

  Er zijn opzegtermijnen van kracht. 

  Verlenging

  Als het huurcontract ten einde loopt, kan dat in overleg tussen de eigenaar en de huurder voor bepaalde duur worden verlengd. Het huurcontract wordt zelfs automatisch verlengd indien noch de huurder, noch de eigenaar het contract tegen het einde van het contract opzegt. Indien een huurcontract afloopt of vroeger wordt opgezegd, dan kan u als huurder aan de eigenaar vragen het contract om uitzonderlijke redenen te verlengen: een ernstige ziekte, een hoge leeftijd,… Raken eigenaar en huurder het niet met elkaar eens, dan zal de vrederechter beslissen.

  Meer informatie over het huurcontract en de modaliteiten.

  Registratie van het huurcontract

  De eigenaar is verplicht elk huurcontract voor de hoofdverblijfplaats van de huurder te registreren bij het registratiebureau van de gemeente waar de woning ligt. Dat moet gebeuren binnen de twee maanden na ondertekening van het contract. Ook elke wijziging in of aanvulling op het contract moet geregistreerd worden.

  Meer informatie over de registratie van het huurcontract.

  De Wikifin-tips

  • Wil u de woning die u huurt verlaten vóór het contract van 9 jaar afloopt? Breng de eigenaar drie maanden vóór uw geplande vertrekdatum op de hoogte. Gebeurt dat in de eerste drie jaar van het huurcontract, dan moet u de eigenaar in principe een schadevergoeding betalen die overeenstemt met 1 tot 3 maanden huur.
  • Wil u uw hoofdverblijfplaats onderverhuren? Informeer vooraf naar de regels die in dat geval gelden, ook als u zelf onderhuurder bent! Lees het huurcontract aandachtig. Sommige bepalingen kunnen gevolgen hebben voor de onderhuur. Meer informatie leest u op blz. 50 en 51 van deze publicatie.
 3. Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de huurwoning, die zowel aan het begin als op het einde van het huurcontract wordt opgemaakt. Voor de eigenaar is dat de enige manier om na te gaan of de huurder verantwoordelijk is voor eventuele schade aan de woning en of de huurder die schade moet vergoeden. Een plaatsbeschrijving kan ook de huurder beschermen als die met de eigenaar niet akkoord gaat over de staat van de woning. Zo kunnen er in de loop van het huurcontract zware gebreken (fouten) aan het licht komen zijn en kan u eisen om daar iets aan te doen.

  Een plaatsbeschrijving opmaken

  • een plaatsbeschrijving is verplicht voor alle huurcontracten  ondertekend vanaf 18 mei 2007. Deze verplichting geldt niet voor pachtovereenkomsten voor boerderijen of landbouwgronden;
  • de plaatsbeschrijving moet nauwkeurig en volledig zijn. Zowel de eigenaar als de huurder (of hun vertegenwoordiger) moet bij het opmaken van de plaatsbeschrijving aanwezig zijn. De plaatsbeschrijving moet worden ondertekend door de eigenaar(s) en de huurder(s);
  • de plaatsbeschrijving moet ten laatste tijdens de eerste maand van bewoning worden opgemaakt;
  • de eigenaar en de huurder kunnen in overleg beslissen om de plaatsbeschrijving door een expert (landmeter-expert of architect) te laten opmaken. In dat geval moeten beiden de helft van de kosten voor die expert betalen. Beslist u eenzijdig om een expert in te schakelen, dan draait u alleen op voor alle kosten;
  • de plaatsbeschrijving moet aan het huurcontract worden toegevoegd bij de registratie;
  • een ‘aanhangsel’ (een document dat de oorspronkelijke plaatsbeschrijving wijzigt) kan aan de plaatsbeschrijving worden toegevoegd indien in de loop van de huur wijzigingen aan de woning werden aangebracht.
   

  Op het einde van het huurcontract

  Op het einde van het huurcontract moet de huurder de woning herstellen in de toestand waarin die zich bevond bij het begin van het huurcontract. De huurder moet geen herstellingen doen als de toestand van de woning verslechterd is door slijtage, overmacht of een normaal gebruik van de woning.

  Werd er bij het begin geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt, dan wordt ervan uitgegaan dat de woning ter beschikking is gesteld in de staat waarin die zich op het einde van het huurcontract bevindt. In dat geval moet de huurder niet opdraaien voor eventuele schade, tenzij de eigenaar kan aantonen dat de schade werd veroorzaakt door de huurder, een lid van zijn gezin of een mogelijke onderhuurder.

  Meer informatie over de plaatsbeschrijving

  Een lijst van experts voor het opmaken van plaatsbeschrijvingen kan u aanvragen bij de Belgische Orde van Landmeter-Experts.

  De Wikifin-tip

  • Zelfs als er een plaatsbeschrijving is, heeft de eigenaar altijd het recht aan te tonen dat er schade is en dat de huurder daarvoor verantwoordelijk is. Een vertrouwensrelatie blijft de beste garantie voor een goede verstandhouding tussen eigenaar en huurder.
 4. De huurwaarborg is een som geld die de eigenaar beschermt tegen eventuele schade die een huurder toebrengt. Werd in het huurcontract een huurwaarborg voorzien – en dat is meestal het geval – dan kan u niet weigeren die te betalen.

  Keuze uit drie formules

  Als huurder heeft u voor de huurwaarborg de keuze uit drie formules:

  • een bankgarantie die in één keer wordt gestort. In dat geval mag de huurwaarborg niet hoger liggen dan twee maanden huur. Die som staat op een bankrekening van de huurder en levert intresten op.
  • een bankgarantie die in schijven wordt gestort. In dat geval mag de waarborg niet hoger liggen dan drie maanden huur. De bank waarborgt het totaalbedrag zodra het huurcontract werd ondertekend, maar betaalt uiteraard geen intresten zolang de huurwaarborg niet volledig werd gestort. De maximum termijn waarbinnen dat moet gebeuren is drie jaar.
  • bankgarantie waarover het OCMW onderhandelde. Ook in dat geval mag de huurwaarborg niet hoger liggen dan drie maanden huur. Het OCMW dient een aanvraag in bij de bank, al zijn andere formules ook mogelijk. Meer over de storting van een huurwaarborg via het OCMW.
    

  Meer informatie over de huurwaarborg.

 5. De huur van een huis of een appartement is meestal de belangrijkste uitgavenpost in het gezinsbudget. De huurprijs wordt door een groot aantal factoren bepaald: de staat en de oppervlakte van de woning, de wijk of de stad waarin de woning ligt, de onmiddellijke omgeving,…

  Betaling van de huur en de lasten

  Op de in het huurcontract afgesproken data moet u de huur en de daaraan verbonden lasten betalen. In de meeste gevallen wordt de storting van een huurwaarborg aan het begin van een huurcontract overeengekomen.

  Berekening van de huurprijs

  Op de verjaardag van de ondertekening van het huurcontract wordt de huur geïndexeerd of, met anderen woorden, aan de levensduurte aangepast. Over het algemeen is die indexering toegelaten, zelfs als ze niet in het huurcontract werd voorzien. Indien echter in het huurcontract staat dat de huur niet zal worden geïndexeerd, zijn indexeringen niet mogelijk, tenzij die in een ‘aanhangsel’ van het huurcontract werden ingeschreven. Iedereen die het huurcontract ondertekende, moet het met de aanhangsels eens zijn.
  Meer informatie over de indexering en de situaties waarin die wordt toegepast, leest u op de website van de overheid. Wil u de indexering van uw huur makkelijk berekenen? Op de website van de FOD Economie vindt u een online huurcalculator.

  Telkens wanneer er drie jaar voorbij zijn, kunnen zowel de eigenaar als de huurder vragen om de huur te verhogen of te verlagen, al moeten dan wel bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Raken de eigenaar en de huurder het niet eens, dan kan een van beide de tussenkomst van de vrederechter vragen.

  Berekening van de lasten

  In de meeste huurcontracten wordt voorzien dat u, naast de huur, ook lasten moet betalen:

  • gemeenschappelijke lasten (die in sommige flatgebouwen hoog kunnen oplopen): onderhoud van de inkomhal, de lift,…
  • kosten voor uw eigen verbruik aan elektriciteit, aardgas en water.
    

  Er bestaan twee systemen:

  1. forfaitaire lasten: u betaalt iedere maand een vast bedrag. Dat de reële kosten mogelijks hoger of lager liggen, wijzigt daar niets aan.
  2. werkelijke lasten: u betaalt de reële kosten. Meestal staat dan in het huurcontract dat u maandelijks een provisie moet betalen. Die provisie is een vast bedrag dat u als huurder maandelijks stort in afwachting van de definitieve afrekening. Op het einde van het jaar wordt een nauwkeurige afrekening gemaakt op basis van de facturen. Een voorbeeld: in het huurcontract is een provisie van 80 euro voorzien. Op het einde van het jaar blijkt uit de afbreking dat de reële kosten voor u 1.276 euro bedragen. U moet, met andere woorden, 1.276 euro betalen, maar mag daar de reeds betaalde provisie (80 x 12 = 960) van aftrekken. Dat betekent dat u op het einde van het jaar nog 316 euro verschuldigd bent.
    

  Meer informatie hierover leest u op blz. 40 tot 42 van deze publicatie.

  Is er discussie, dan kan een van de partijen  altijd beslissen die discussie aan de vrederechter voor te leggen.

  Onroerende voorheffing

  Onroerende voorheffing kan nooit ten laste van de huurder vallen. Mocht er in het huurcontract een clausule staan die dat bepaalt, dan is die ongeldig. 
  De gezinssituatie van de huurder kan de onroerende voorheffing echter wel doen dalen. Heeft een huurder, bijvoorbeeld, kinderen ten laste, dan kan een vermindering in de onroerende voorheffing worden aangevraagd. Aarzel dus niet om de eigenaar van uw woning op de hoogte te brengen van uw gezinssituatie! Als die daardoor minder onroerende voorheffing moet betalen, kan die in mindering komen van uw huur.

  De Wikifintips

   

 6. Twee grote principes

  • De eigenaar van een huurwoning moet grote herstellingen (bv. het dak herstellen) en belangrijke onderhoudswerken (bv. onderhoud/herstelling van goten, afvoerbuizen, enz..) laten uitvoeren. Hij moet ook defecte toestellen (verwarmingsketel, boiler,…) laten vervangen.
  • Als huurder staat u in voor kleine herstellingen in het kader van het dagelijks gebruik van de woning: herstellen van het toilet, ontstoppen van de gootsteen, dorre bladeren uit de dakgoot halen en zo meer. Gaat het om werken die de tussenkomst van de eigenaar vereisen, breng die dan zo snel mogelijk op de hoogte als er problemen zijn. 
    

  Renovatiehuurovereenkomst

  Soms is de huurder bereid om in de woning werken te laten uitvoeren die eigenlijk door de eigenaar zouden moeten worden uitgevoerd. In dat geval ondertekenen eigenaar en huurder samen een schriftelijke overeenkomst – de renovatiehuurovereenkomst genoemd – waarin de werken én de tegenprestatie (lagere huur of gratis wonen gedurende een bepaalde periode) worden beschreven. De voorwaarden voor een dergelijke overeenkomst zijn wettelijk vastgelegd.

 7. Als huurder heeft u het niet altijd makkelijk, maar als eigenaar al evenmin. Er kan discussie ontstaan, waarbij u elkaar verwijten gaat maken: de huur werd niet betaald, de verhuurder heeft de verwarmingsketel niet hersteld, er zit een gat in het dak dat ervoor zorgt dat er water binnen loopt en voor lelijke vlekken zorgt, enz...

  Zorgt de vrederechter voor een oplossing?

  Uiteraard is het altijd beter om samen te zoeken naar een oplossing. Is dat écht niet mogelijk, dan zijn er nog andere manieren om een conflict op te lossen.

  In huurdiscussies kan de vrederechter een rol spelen. Er bestaan twee procedures:

  1. een verzoeningsprocedure: die procedure is gratis en kan zonder advocaat worden afgehandeld. De vrederechter bemiddelt en helpt u om tot een onderling akkoord te komen. Hij neemt geen beslissingen en probeert u ook niets op te dringen. Komt u tot een akkoord, dan wordt daarvan proces-verbaal (een verslag dus) opgemaakt. Dat proces-verbaal heeft de waarde van een vonnis van de rechtbank. Op die manier kan het probleem worden opgelost zonder gerechts- en advocaatkosten.
  2. een klassieke procedure: u kan die onmiddellijk starten óf als een verzoeningsprocedure geen oplossing bracht. In dat geval is de rechter niet alleen een bemiddelaar. Hij gaat eerst na óf een akkoord tussen huurder en eigenaar mogelijk is. Ziet hij dat het onmogelijk is, dan neemt hij een beslissing. Meer informatie hierover leest op deze website. Die procedure is niet gratis (er moeten gerechtskosten worden betaald: de rolrechten). U kan ook beslissen om u door een advocaat te laten bijstaan. Meer informatie over de procedures voor de vrederechter leest u op deze website.
    

  Meer informatie over het oplossen van conflicten.

  Waar vindt u een vrederechter?

  Er zijn 187 vredegerechten in België: één per kanton. Er zijn zoveel vredegerechten omdat de vrederechter kan tussenkomen in conflicten tussen burgers: niet alleen tussen huurders en eigenaars, maar ook tussen echtgenoten, buren, klanten en handelaars,…

  Op de website van de hoven en rechtbanken in België kan u opzoeken waar het dichtst bijzijnde vredegerecht is.

  Wat als ik geen advocaat kan betalen?

  Bij een procedure voor de vrederechter bent u niet verplicht een advocaat in te huren.
  Als u wél een advocaat neemt, moet u die natuurlijk betalen.
  Als u zich geen advocaat kan veroorloven, kan u zich wenden tot een Justitiehuis, ofwel voor een eerste consultatie ofwel voor het aanduiden van een advocaat in het kader van de rechtshulp. Sinds kort is dit niet langer gratis, maar geldt een systeem van remgeld (een klein bedrag dat moet betaald worden).
  Er zijn 28 Justitiehuizen in België: een per gerechtelijk arrondissement (in Brussel zijn er twee: een Nederlandstalig en een Franstalig).

  Op de website van de FOD Justitie kan u het dichtst bijzijnde Justitiehuis opzoeken.

  De Wikifintip

  • Heeft u een conflict met uw eigenaar, probeer dan eerst samen een oplossing te vinden, eventueel via een verzoeningsprocedure bij het vredegerecht. Zo vermijdt u gerechts- en advocaatkosten.

   

 8. Het recht op een degelijke woning staat in België in de Grondwet. Toch is het niet altijd eenvoudig om een betaalbare woning te vinden.

  Daarom heeft de overheid een aantal maatregelen genomen om iedereen aan een woning te helpen: goedkope woningen, sociale woningen, huursubsidies en verhuispremies voor wie een onbewoonbare woning moet verlaten,… Andere maatregelen zijn bedoeld om mensen te helpen bij het kopen van een eigen woning. Denk maar aan de toekenning van sociale hypothecaire leningen (aan zeer lage rentevoeten) aan jonge gezinnen met een laag inkomen. 

  De regels over de toekenning van sociale woningen, verschillen dus naargelang u in Vlaanderen, Brussel of Wallonië woont.

 9. Deze woonformule is niet alleen populair onder studenten, maar ook bij pas afgestudeerden die met hun eerste loon niet noodzakelijk een degelijke woning kunnen huren. Op internet vindt u steeds meer websites rond gezamenlijk huren. Kandidaten maken een profiel aan (zoals op sociale netwerken), ontmoeten elkaar en beslissen dan of ze al dan niet in hetzelfde huis gaan wonen.

  Ook dan is de huurwetgeving van toepassing. De regels rond het huurcontract, de plaatsbeschrijving en de huurwaarborg zijn dus dezelfde als voor elke hoofdverblijfplaats.

  Ondertekening van het huurcontract

  Als u samen huurt, moet het huurcontract worden ondertekend door:

  • ofwel alle medehuurders. Voorzie in het contract de mogelijkheid om een huurder door een andere te vervangen;
  • ofwel een van de huurders, die dan alle verplichtingen tegenover de eigenaar moet vervullen. Overweegt u die optie en bent u de enige die het huurcontract ondertekent, ga dan vooraf na in welke mate uw medehuurders betrouwbaar zijn!
    

  Solidariteitsclausule

  Met een solidariteitsclausule in het huurcontract, zijn zowel de eigenaar als de huurders beschermd. Door de clausule wordt wie uit het huis vertrekt, verplicht zijn aandeel in de huur te blijven betalen tot het einde van het huurcontract. Tenzij die uiteraard een nieuwe medehuurder vindt die door alle huurders en door de eigenaar als een degelijke vervanger wordt beschouwd.

  Staat er in het huurcontract geen solidariteitsclausule en kan er geen vervanger worden gevonden, dan zullen de overblijvende medehuurders meer huur en meer huurlasten moeten betalen.

  De Wikifintip

  • Wil u met verschillende mensen een huis huren? Laat alle afspraken op papier zetten en door alle medehuurders ondertekenen. Zo voorkomt u mogelijke conflicten met uw medehuurders.