Mogelijkheid tot uitstel van betaling voor consumentenkredieten

Ben je financieel getroffen door de coronacrisis en voldoe je aan de voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor een tijdelijk uitstel van betaling voor je consumentenkrediet.

Mogelijkheid tot uitstel van betaling voor consumentenkredieten

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Er zijn drie voorwaarden:

  • je lijdt inkomensverlies door de coronacrisis (je bent technisch werkloos, je zaak is gesloten, …);
  • je had op 1 april 2020 niet meer dan één maand achterstand bij de terugbetaling van je krediet;
  • je totaal roerend vermogen bedraagt niet meer dan 25.000 euro.

Wat houdt het uitstel precies in?

Het uitstel van betaling betreft het kapitaal en de interesten van de maandtermijnen die tussen 1 mei en 31 juli 2020 vervallen. De duur van het uitstel bedraagt 3 maanden. Dat uitstel kan eenmalig met een nieuwe termijn van maximaal 3 maanden worden verlengd. Na die periode worden de terugbetalingen hervat.

Voor welke krediettypes kan je uitstel krijgen?

Voor kredieten op afbetaling (m.a.w. een lening of een verkoop op afbetaling) kan je een uitstel van betaling van de (maand)termijnen vragen.

Voor kredietopeningen kan je enkel een verlenging van de nulstellingstermijn vragen, m.a.w. een verlenging van de termijn waarbinnen het uitstaande saldo volledig moet worden terugbetaald (waarbinnen je dus het saldo opnieuw op “nul” moet brengen). Als de kredietopening in de betaling van een maandelijks minimumbedrag voorziet, moet je dat minimumbedrag verder blijven betalen, ook tijdens de uitstelperiode. Voor kredietopeningen is immers niet in het uitstel van betaling van de maandtermijnen voorzien.

Opgelet voor de termijn waarbinnen je uitstel van betaling kan aanvragen

Tot en met 31 juli kan je uitstel van betaling aanvragen. Contacteer je bank/kredietgever of controleer op haar/zijn website welke documenten je moet overleggen en hoe je je verzoek moet indienen (per e-mail, telefonisch of in het agentschap).

Is uitstel gratis?

Voor uitstel van betaling hoef je geen dossierkosten of administratieve kosten te betalen. Je bent daarentegen wel interesten verschuldigd voor de periode van het uitstel. Die interesten zullen aan het einde van het krediet worden verrekend of over de resterende terugbetalingstermijnen worden gespreid.

  • Meer informatie over de mogelijkheid tot uitstel van betaling vind je op de website van de bankenfederatie (Febelfin).
  • Voor hypothecaire kredieten bestaat een soortgelijke maatregel.