Onbelast bijverdienen: kan iedereen zomaar 6.000 euro onbelast extra verdienen?

Sinds deze zomer mag je lastenvrij en met minimale administratie bijklussen om iets extra te verdienen. Zolang je inkomsten uit dat bijklussen binnen een vastgelegde limiet blijven, hoef je er geen bijdragen of belastingen op te betalen.

Onbelast bijverdienen

Wat is bijklussen precies?

Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie.

Onder verenigingswerk worden betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen verstaan. De diensten die je aanbiedt, mogen niet professioneel zijn en moeten op de lijst van toegelaten activiteiten staan. Wie bijvoorbeeld wekelijks het voetbalveld van de lokale voetbalvereniging onderhoudt en daarvoor betaald wordt, valt hieronder. Bij verenigingswerk is het toegestaan dat je je klusjes met vaste regelmaat doet.

Let wel: verenigingswerk is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligerswerk bestaan andere regels.

De diensten van burger aan burger die vallen onder het principe van bijklussen, staan opgesomd op www.bijklussen.be. Enkele voorbeelden: oppas op kinderen, kleine onderhoudswerken aan of rondom de woning, het uitlaten van dieren, … Wie bijklust voor een buur of kennis, mag dat niet met een vaste regelmaat doen. Met andere woorden: je mag onder dit statuut niet wekelijks het gazon van je buur maaien tegen betaling.

Wie bijklust via activiteiten in de deeleconomie, levert diensten voor een erkend deeleconomieplatform. Enkele bekende voorbeelden van zo’n deeleconomieplatform zijn Deliveroo en Uber Eats. FOD Financiën beheert de lijst met de erkende deeleconomieplatformen in België.

Hoeveel mag ik verdienen als ik ga bijklussen?

Wie tegen betaling klusjes doet in z’n vrije tijd, mag maximaal 6.000 euro per kalenderjaar (jaarlijks geïndexeerd) bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen. Momenteel mag je maximaal 6.130 euro per kalenderjaar verdienen.

De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 500 euro per maand (jaarlijks geïndexeerd) bedragen. Wanneer je dus een maand 1.000 euro verdient, en voor de rest van het jaar niets extra verdient met bijklussen, zal je op wat je voor die maand boven het maximumbedrag (voor 2018: 510,83 euro) verdiende (dus 1.000 euro – 510,83 euro = 489,17 euro), belast worden.

Wie mag bijklussen?

Om betaald te mogen bijklussen, moet je een betaalde professionele hoofdactiviteit hebben. Heel algemeen mag je bijklussen als je werknemer bent en minstens 4/5 werkt, zelfstandig in hoofdberoep bent of gepensioneerd bent.

Meer info over de regels over wie mag bijklussen.

Heb je vragen over onbelast bijverdienen, ga dan naar www.bijklussen.be of neem contact op met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Fiscale vragen over onbelast bijklussen neem je het beste op met de FOD Financiën.