De flexibele geldreserve

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Er bestaan inderdaad veel verschillende soorten consumentenkrediet. Maar iedere kredietgever is verplicht om u te informeren over welke lening het meest aangewezen is voor uw specifieke situatie.

Hier bespreken we de kredieten die vallen onder de flexibele geldreserve. Lees meer over leningen op afbetaling in de Wikifinrubriek daarover.

De kredietopening

De kredietopening geeft u de mogelijkheid om over een geldreserve te beschikken. U kan het vrij aanspreken, zonder een vast aflossingsplan, maar er zijn wel specifieke voorwaarden. Een vaste looptijd kan worden afgesproken. Uw bank zal eerst uw financiële toestand nakijken.

Een veel voorkomende vorm van een kredietopening is een budgetfaciliteit. De bank laat u daarbij om onder nul te gaan op uw zichtrekening, , tot een vooraf bepaald maximaal bedrag. Voor een kredietopening rekent de bank meestal geen extra kosten aan bovenop de kosten voor uw zichtrekening. U betaalt wel intresten voor de volledige periode dat u onder nul gaat. Hoeveel u onder nul kan gaan, bepaalt u samen met uw bank in het contract. Speel op veilig en opteer voor een beperkt limietbedrag. 

Als u méér uitgeeft dan uw kredietlimiet, dan rekent uw kredietgever u kosten en boetes aan. Lees daarom goed alle voorwaarden vóór u een kredietopening aanvraagt of ondertekent. In de meeste gevallen bent u verplicht om minstens één keer per drie maanden uw rekening aan te zuiveren tot boven nul. Als u dat niet doet, ontvangt u een verwittiging. Geeft u daar geen gevolg aan, dan kan de bank uw recht om onder nul te gaan, stopzetten.
Hou er rekening mee dat u op deze flexibele leningen vaak zeer hoge intresten moet betalen voor de periode en het bedrag dat u onder nul gaat. De overheid heeft maximum intrestvoeten vastgelegd. Maar het is een goede gewoonte om uw schulden zo snel mogelijk af te lossen. Dan moet u minder intresten betalen.

De Kredietkaart

U kan met uw kredietkaart (bv. Visa, American Express of Mastercard) in vele winkels, restaurants en ook online betalingen doen. Wat u betaalt, gaat niet onmiddellijk van uw zichtrekening af, zoals wel het geval is met uw bankkaart.
Cash geld afhalen met uw kredietkaart levert extra kosten op. Met uw gewone bankkaart zijn daar geen extra kosten aan verbonden, tenzij u buiten de eurozone geld afhaalt. Lees daarover meer in onze Wikifinrubriek 'betalen in het buitenland'. 

Eén keer per maand krijgt u een afrekening van alle betalingen met uw kredietkaart. Het bedrag van die afrekening gaat dan op een vaste dag in de maand van uw zichtrekening. Zorg ervoor dat op die dag voldoende geld op uw rekening staat.
U betaalt geen intresten op de bedragen die u met uw kredietkaart betaalt. U betaalt meestal wel jaarlijks een vast bedrag voor uw kredietkaart.

Er bestaan ook kredietkaarten waarbij u uw maandelijkse terugbetaling kan spreiden in de tijd. De kredietkaart is gekoppeld aan een kredietopening. Uw rekening wordt maandelijks automatisch gedebiteerd met het minimale bedrag dat vooraf werd bepaald. Zodra u dat doet, betaalt u wel hoge intresten op het bedrag dat u niet afrekent op de afgesproken datum. Pas op met deze kredieten, want u kan het overzicht verliezen op wat u al betaald hebt en wat nog niet. Lees er meer over in de Wikifinrubriek over kredietkaarten.

De Wikifintips

  • Ga niet in het rood op uw rekening als dat niet nodig is. Betaal de gedane uitgaven met uw kredietkaart zo snel mogelijk terug. Zo vermijdt u intresten.
  • Om geld af te halen in België, gebruik eerder uw bankkaart dan uw kredietkaart.
  • Zorg ervoor dat er voldoende geld op uw zichtrekening staat als de factuur van uw kredietkaart wordt afgerekend.
  • Lees ook onze tips om kredietkaartfraude te voorkomen .