De flexibele geldreserve

Zie je door de bomen het bos niet meer? Er bestaan inderdaad veel verschillende soorten consumentenkrediet. Maar iedere kredietgever is verplicht om je te informeren over welke lening het meest aangewezen is voor jouw specifieke situatie.

Hier bespreken we de kredieten die vallen onder de flexibele geldreserve. Lees meer over leningen op afbetaling in de Wikifinrubriek daarover.

De kredietopening

De kredietopening geeft je de mogelijkheid om over een geldreserve te beschikken. Je kan het vrij aanspreken, zonder een vast aflossingsplan, maar er zijn wel specifieke voorwaarden. Een vaste looptijd kan worden afgesproken. Jouw bank zal eerst jouw financiële toestand nakijken.

Een veel voorkomende vorm van een kredietopening is een budgetfaciliteit. De bank laat je daarbij om onder nul te gaan op jouw zichtrekening, tot een vooraf bepaald maximaal bedrag. Voor een kredietopening rekent de bank meestal geen extra kosten aan bovenop de kosten voor jouw zichtrekening. Je betaalt wel intresten voor de volledige periode dat je onder nul gaat. Hoeveel je onder nul kan gaan, bepaal je samen met jouw bank in het contract. Speel op veilig en opteer voor een beperkt limietbedrag. 

Als je méér uitgeeft dan jouw kredietlimiet, dan rekent jouw kredietgever je kosten en boetes aan. Lees daarom goed alle voorwaarden vóór je een kredietopening aanvraagt of ondertekent. In de meeste gevallen ben je verplicht om minstens één keer per drie maanden jouw rekening aan te zuiveren tot boven nul. Als je dat niet doet, ontvang je een verwittiging. Geef je daar geen gevolg aan, dan kan de bank jouw recht om onder nul te gaan, stopzetten.

Hou er rekening mee dat je op deze flexibele leningen vaak zeer hoge intresten moet betalen voor de periode en het bedrag dat je onder nul gaat. De overheid heeft maximum intrestvoeten vastgelegd. Maar het is een goede gewoonte om jouw schulden zo snel mogelijk af te lossen. Dan moet je minder intresten betalen.

De kredietkaart

Je kan met jouw kredietkaart (bv. Visa, American Express of Mastercard) in vele winkels, restaurants en ook online betalingen doen. Wat je betaalt, gaat niet onmiddellijk van jouw zichtrekening af, zoals wel het geval is met jouw bankkaart.
Cash geld afhalen met jouw kredietkaart levert extra kosten op. Met jouw gewone bankkaart zijn daar geen extra kosten aan verbonden, tenzij je buiten de eurozone geld afhaalt. Lees daarover meer in onze Wikifinrubriek 'betalen in het buitenland'. 

Eén keer per maand krijg je een afrekening van alle betalingen met jouw kredietkaart. Het bedrag van die afrekening gaat dan op een vaste dag in de maand van jouw zichtrekening. Zorg ervoor dat op die dag voldoende geld op jouw rekening staat.
Je betaalt geen intresten op de bedragen die je met jouw kredietkaart betaalt. Je betaalt meestal wel jaarlijks een vast bedrag voor jouw kredietkaart.

Er bestaan ook kredietkaarten waarbij je jouw maandelijkse terugbetaling kan spreiden in de tijd. De kredietkaart is gekoppeld aan een kredietopening. Jouw rekening wordt maandelijks automatisch gedebiteerd met het minimale bedrag dat vooraf werd bepaald. Zodra je dat doet, betaal je wel hoge intresten op het bedrag dat je niet afrekent op de afgesproken datum. Pas op met deze kredieten, want je kan het overzicht verliezen op wat je al betaald hebt en wat nog niet. Lees er meer over in de Wikifinrubriek over kredietkaarten.

De Wikifin-tips

  • Ga niet in het rood op jouw rekening als dat niet nodig is. Betaal de gedane uitgaven met jouw kredietkaart zo snel mogelijk terug. Zo vermijd je intresten.
  • Om geld af te halen in België, gebruik eerder jouw bankkaart dan jouw kredietkaart.
  • Zorg ervoor dat er voldoende geld op jouw zichtrekening staat als de factuur van jouw kredietkaart wordt afgerekend.
  • Lees ook onze tips om kredietkaartfraude te voorkomen.