Hoeveel geld kan u lenen?

Vóór u een hypothecair krediet krijgt, wil en moet de kredietverstrekker uiteraard zeker weten dat u het geleende bedrag kan terugbetalen. Verschillende elementen spelen daarbij een rol: uw maandinkomen, de waarde van de grond of woning die u wil aankopen en het type krediet dat u wil afsluiten .

Leg uzelf een limiet op

De bedragen die u maandelijks voor uw hypothecair krediet terugbetaalt, liggen gebruikelijk niet hoger dan 1/3de van uw inkomen. Als u maandelijks 3.000 euro netto verdient, zal uw terugbetalingslimiet dus rond 1.000 euro per maand schommelen. Deze limiet kan natuurlijk variëren in functie van uw inkomen, uw familiale lasten, de waarborgen,…

Gebruik een budgetmeter  om te weten hoeveel geld u heeft om uw hypothecair krediet terug te betalen.

Criteria van de kredietverstrekker

Uw inkomen bepaalt natuurlijk mee het bedrag dat de kredietverstrekker wil financieren. Daarnaast hanteert hij nog andere criteria :   

  • het deel van de aankoop dat u met eigen spaargeld financiert;
  • de geschatte waarde van de woning of de grond die u wil kopen, bouwen of renoveren;
  • de waarborgen die u kan geven.

Een voorbeeld

U vindt het huis van uw dromen. De verkoopprijs is 250.000 euro.

Na analyse van uw dossier – maar vóór schatting  – besluit de kredietverstrekker u een hypothecaire lening voor 80% van de waarde van het huis te geven: 80% van 250.000 euro = 200.000 euro.

U moet zelf dus nog 50.000 euro op tafel leggen én draagt uiteraard ook de kosten verbonden aan de aankoop van het pand. Hebt u dat bedrag? Kan u de bijkomende kosten betalen? Dan komt u weer een stapje dichterbij uw doel!

Probleem: volgens de schatter zou het moeilijk zijn om de woning voor meer dan 200.000 euro te verkopen. Als de kredietverstrekker bereid blijft u 80% van de geschatte waarde van uw eigendom te lenen, zal u slechts een hypothecaire lening van 160.000 euro krijgen. Er is dan 40.000 euro te weinig.

U besluit uw ouders om hulp te vragen. Zij zijn bereid om kasbons ter waarde van 40.000 euro bij uw bank in onderpand te geven. De bank beschikt zo over 160.000 euro (waarde van de hypotheek) + 40.000 euro (pand op de kasbons van uw ouders) aan waarborgen. Op basis daarvan kan ze u een krediet van 200.000 euro geven. Zo kan u het huis kopen dat u wil. 

De Wikifintips

  • Overschat uzelf niet: algemeen gesproken mogen uw maandelijkse terugbetalingen niet hoger liggen dan 1/3de van uw maandinkomen.
  • De geschatte waarde van uw eigendom beïnvloedt het bedrag dat u kan lenen. Wordt u halsoverkop verliefd op een woning, dan zal u de waarde daarvan misschien overschatten.