Welk type maandelijkse afbetalingen kiezen?

Kies vóór je een hypothecair krediet afsluit de formule die het best bij je past: met een vaste of een variabele rentevoet. Daarnaast kan je opteren voor constante of progressieve terugbetalingen.

Meestal zijn de terugbetalingen constant en betaal je dus tijdens de volledige looptijd van jouw hypothecair krediet (van de eerste tot de laatste afbetaling) maandelijks hetzelfde bedrag. Aanvankelijk zal je hoofdzakelijk intresten betalen en weinig kapitaal. Loopt jouw krediet bijna ten einde, dan gebeurt precies het omgekeerde.

Veel minder vaak zijn de maandelijkse afbetalingen progressief of degressief in de tijd, afhankelijk van de gekozen formule. Bij een progressieve formule stijgen de maandelijkse afbetalingen doorheen de tijd. Hoe dichter de einddatum van de lening nadert, hoe hoger het maandelijkse terugbetalingsbedrag. Bij een degressieve formule is het net het omgekeerde: het maandelijks te betalen bedrag daalt doorheen de tijd naarmate de terug te betalen rente daalt terwijl het kapitaal constant blijft.