Welke kosten brengt de aankoop van een woning of grond mee?

Vóór je een hypothecair krediet afsluit, moet je weten wat het je op termijn zal kosten. Tel bij het ontleende kapitaal de intresten, de onroerende voorheffing en een aantal verzekeringen. Hou ook rekening met eenmalige kosten voor de ondertekening van jouw kredietovereenkomst en de verkoopakte.

Eenmalige kosten

De eenmalige kosten zijn in 3 categorieën onder te brengen:

  • dossierkosten en kosten van de schatter: vóór je een hypothecaire lening krijgt, moet de kredietverstrekker een volledig dossier samenstellen. Weet dat er maximale tarieven voor dossierkosten zijn. Sinds 1 april 2017 mag een bank maximum 500 euro dossierkosten bij een hypothecair krediet of 300 euro bij een overbruggingskrediet aanrekenen. Voor de combinatie van beide vormen van kredieten (overbruggingskrediet met hypotheek) betaal je maximum 800 euro. Ook voor de herfinanciering van een hypothecaire lening gelden maximumtarieven: zo mag de bank bij een eerste herfinanciering (zonder van bank te veranderen) slechts de helft van de kosten voor de oorspronkelijke lening vragen. Betaalde je bij het aangaan van je lening 500 euro dossierkosten, dan mag de bank bij een herfinanciering maximaal 250 euro aanrekenen. Wie binnen de twaalf maanden nog een tweede keer gaat herfinancieren, betaalt opnieuw hetzelfde bedrag als bij de oorspronkelijke lening, in dit geval 500 euro. De bank zal een expert vragen om de waarde van de woning of grond te schatten. Let op: als het krediet uiteindelijk om de één of andere reden niet wordt toegestaan, kan je die kosten niet terugkrijgen.
  • notariskosten: jouw notaris stelt de verkoopovereenkomst en de verkoopakte voor het eigendom op. Hij neemt ook contact met de notaris van de verkoper. Mogelijk moet hij heel wat opzoekwerk verrichten om te achterhalen of de woning of grond die je wil kopen niet gehypothekeerd is, en of de verkoper wel degelijk de eigenaar is. De vergoeding voor de notaris en zijn kosten, zijn wettelijk vastgelegd. Die kosten kan je niet meer terugkrijgen als je uiteindelijk het krediet niet zou krijgen.
  • belastingen: die belastingen omvatten de registratiebelasting, het hypotheekrecht, het zegelrecht en de btw. De registratiebelasting loopt in Brussel en Wallonië meestal op tot 12,5 % van de verkoopprijs. In Vlaanderen bedraagt het tarief 7 % voor de enige eigen gezinswoning en 10 % voor bouwgrond. Op de verkoop van nieuwbouw en woningen in aanbouw zijn geen registratierechten verschuldigd, wel btw.
    Op de vergoeding voor de notaris en zijn kosten moet je trouwens 21 % btw betalen.

Op de website notaris.be vind je alle informatie over de verschillende kosten en kan je een aantal simulaties aanvragen.

De Wikifin-tips

  • Vraag jouw notaris om de eenmalige kosten te berekenen vóór je een hypothecair krediet afsluit.  
  • Wil je weten hoeveel aktekosten je zal betalen? Gebruik de calculator op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.
  • Hou in jouw financieel plan rekening met de kosten, zodat je kan nagaan of je genoeg geld hebt om het eigendom aan te kopen.
  • Met onze IMMOsimulator kan je snel en eenvoudig de totale kostprijs berekenen van jouw woonproject.