Kan u uw hypothecair krediet niet meer terugbetalen?

U verloor onlangs uw werk. Uw facturen voor geneeskundige verzorging lopen hoog op. Terwijl uw hypothecair krediet loopt, slaagt u er misschien niet meer in om uw maandelijkse afbetalingen te storten. Hoe kan u het ergste voorkomen?

U heeft er alle belang bij om uw kredietverstrekker van uw situatie op de hoogte te brengen en samen naar oplossingen te zoeken.

Als u stopt met terugbetalen

Betaalt u uw hypothecair krediet niet langer af, verwacht u dan aan een aantal ingrijpende gevolgen:

  • u krijgt boetes opgelegd: uw intrestvoet wordt opgetrokken, afhankelijk van wat uw contract bepaalt;
  • uw naam wordt doorgegeven aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België. U komt op de zogenaamde ‘zwarte lijst’. Daardoor zal u het later moeilijker krijgen om nog kredieten af te sluiten;
  • de waarborgen die u de kredietverstrekker aanbood, kunnen worden gebruikt: de hypotheek op uw huis, beslag op uw loon of op andere bezittingen, de aansprakelijkheid van borgstellers (bv. uw ouders). Dergelijke maatregelen zijn in de wet voorzien.

Indien u verder niet terugbetaalt en wil de kredietverstrekker uw huis laten verkopen om zijn geld terug te krijgen, dan moet hij daarop beslag laten leggen. Dat kan pas na een verzoeningspoging voor de beslagrechter, waarvoor u zal worden uitgenodigd. Pas als dat mislukt, kan de kredietverstrekker overgaan tot de verkoop van uw huis.

Is uw eigendom slechts met één hypotheek bezwaard, dan zal de opbrengst van de verkoop in de eerste plaats uw schuld bij de kredietverstrekker dekken. Dient uw woning als onderpand voor verschillende leningen? De kredieten die deze hypotheken dekken, worden terugbetaald in chronologische volgorde van inschrijving (we spreken in dat verband over de ‘rang’ van de hypotheek).

Het is mogelijk dat de verkoop van de woning niet al uw schulden dekt. In dat geval moet u die schulden toch met andere middelen blijven afbetalen.

Voorbeeld van de verdeling tussen schuldeisers

Uw schulden Opbrengsten verkoop:
120.000 euro
Opbrengsten verkoop:
70.000 euro
U hebt in totaal 85.000 euro schuld aan 3 schuldeisers,
in deze volgorde:
   
Rang 1: 50.000 euro Rang 1: 50.000 euro Rang 1: 50.000 euro
Rang 2: 25.000 euro Rang 2: 25.000 euro Rang 2: 20.000 euro
Rang 3: 10.000 euro Rang 3: 10.000 euro  
  En u houdt over:
35.000 euro
En u moet nog betalen:
Rang 2: 5.000 euro
Rang 3: 10.000 euro

De Wikifintips

  • Stop uw hoofd niet in het zand: licht uw schuldeiser in over uw financiële problemen. Zo kan u samen aan een oplossing werken en een gedwongen verkoop vermijden.
  • Probeer in de mate van het mogelijke geen leningen aan te gaan om uw schulden terug te betalen.