De hypotheek van dichtbij bekeken

Via een hypotheek op jouw woning garandeer je de kredietverstrekker dat hij het geld dat hij je leende ook terugkrijgt, zelfs als je jouw lening niet meer kan afbetalen. Lees wat volgt aandachtig vóór je de verkoopakten en de hypotheekovereenkomst op jouw woning ondertekent.

Op welke eigendommen kan je een hypotheek nemen?

De meeste jonge eigenaars nemen in principe een hypotheek op de woning die ze kopen. Toch kan je aan jouw bank ook andere eigendommen in onderpand geven: een woning waarvan je eigenaar bent, een winkel, een boot,…

Kan je verschillende hypotheken op één woning nemen?

Op eenzelfde woning kan je verschillende hypotheken nemen. De eerste schuldeiser die zijn hypotheek inschrijft, krijgt de ‘eerste rang’. Elke nieuwe hypothecaire inschrijving krijgt een nieuwe rang.

Wat is een inschrijving ‘in eerste rang’?

De kredietverstrekker vraagt je meestal een hypotheek ‘in eerste rang’. Die ‘eerste rang’ verwijst naar de plaats van jouw bank onder de schuldeisers die na de eventuele verkoop van jouw woning geld kunnen opeisen. Op die manier wordt jouw bank als eerste uitbetaald bij een gedwongen verkoop. Een schuldeiser ‘in tweede rang’ wordt pas terugbetaald nadat de eerste schuldeiser kreeg waar hij recht op heeft. Hoe hoger de rang, hoe hoger het risico voor de kredietverstrekker.

Voor welk bedrag kan je een hypotheek afsluiten?

Jouw kredietverstrekker houdt geen rekening met de reële prijs die je voor jouw woning betaalde. Hij zal een hypotheek afsluiten voor het kredietbedrag, vermeerderd met wat de ‘aanhorigheden’ worden genoemd. Die lopen doorgaans op tot 10 % van het geleende bedrag. Daarmee dekt de kredietverstrekker de kosten (jouw woonverzekering, beslagkosten, enz.) die moeten gemaakt worden als je jouw lening niet meer kan afbetalen en er wordt gewacht op de gedwongen verkoop van jouw woning.

Ook met de geschatte waarde van jouw eigendom, zoals vastgesteld door de expert van de kredietverstrekker, kan rekening gehouden worden.

De Wikifin-tips

  • De notariële akte met betrekking tot een hypotheek is bijzonder complex. Onderteken niets vóór je precies weet waartoe je je verbindt. Stel gerust vragen aan jouw notaris!
  • Vraag jouw notaris na te gaan of er geen hypotheek meer bestaat op de woning die je wil kopen.