De hypotheek van dichtbij bekeken

Via een hypotheek op uw woning garandeert u de kredietverstrekker dat hij het geld dat hij u leende ook terugkrijgt, zelfs als u uw lening niet meer kan afbetalen. Lees wat volgt aandachtig vóór u de verkoopakten en de hypotheekovereenkomst op uw woning ondertekent.

Op welke eigendommen kan u een hypotheek nemen?

De meeste jonge eigenaars nemen in principe een hypotheek op de woning die ze kopen. Toch kan u aan uw bank ook andere eigendommen in onderpand geven: een woning waarvan u eigenaar bent, een winkel, een boot,…

Kan u verschillende hypotheken op één woning nemen?

Op eenzelfde woning kan u verschillende hypotheken nemen. De eerste schuldeiser die zijn hypotheek inschrijft, krijgt de ‘eerste rang’. Elke nieuwe hypothecaire inschrijving krijgt een nieuwe rang.

Wat is een inschrijving ‘in eerste rang’?

De kredietverstrekker vraagt u meestal een hypotheek ‘in eerste rang’. Die ‘eerste rang’ verwijst naar de plaats van uw bank onder de schuldeisers die na de eventuele verkoop van uw woning geld kunnen opeisen. Op die manier wordt uw bank als eerste uitbetaald bij een gedwongen verkoop. Een schuldeiser ‘in tweede rang’ wordt pas terugbetaald nadat de eerste schuldeiser kreeg waar hij recht op heeft. Hoe hoger de rang, hoe hoger het risico voor de kredietverstrekker.

Voor welk bedrag kan u een hypotheek afsluiten?

Uw kredietverstrekker houdt geen rekening met de reële prijs die u voor uw woning betaalde. Hij zal een hypotheek afsluiten voor het kredietbedrag, vermeerderd met wat de ‘aanhorigheden’ worden genoemd. Die lopen doorgaans op tot 10% van het geleende bedrag. Daarmee dekt de kredietverstrekker de kosten (uw woonverzekering, beslagkosten, enz.) die moeten gemaakt worden als u uw lening niet meer kan afbetalen en er wordt gewacht op de gedwongen verkoop van uw woning.

Ook met de geschatte waarde van uw eigendom, zoals vastgesteld door de expert van de kredietverstrekker, kan rekening gehouden worden.

De Wikifintips

  • De notariële akte met betrekking tot een hypotheek is bijzonder complex. Onderteken niets vóór u precies weet waartoe u zich verbindt. Stel gerust vragen aan uw notaris!
  • Vraag uw notaris na te gaan of er geen hypotheek meer bestaat op de woning die u wil kopen.