De fiscaliteit van pensioensparen

De overheid wil je aanmoedigen om voor jouw pensioen te sparen. Ze doet dit door pensioensparen fiscaal voordelig te maken. Maar wanneer kom je in aanmerking voor een belastingvermindering? En wat gebeurt er op jouw 60ste?

Heb je recht op belastingvermindering?

Als je geld belegt in een pensioenspaarfonds of in een pensioenspaarverzekering, dan mag je dit bedrag op jouw belastingbrief invullen (voor een koppel is dat code 1361 voor een man en code 2361 voor een vrouw). De fiscus geeft je dan een belastingvoordeel van 25% of 30% op dit bedrag. Natuurlijk zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • je moet minstens 18 jaar oud zijn, maar niet ouder dan 65; 
 • de belastingvermindering geldt alleen als je ten minste 10 jaar spaart. Begin er dus mee voor jouw 55ste;
 • je mag slechts één vorm van pensioensparen inbrengen op jouw belastingformulier;
 • in 2021 heb je de keuze tussen een jaarlijks maximum gespaard bedrag van:
  • 990 euro met een fiscaal voordeel van 30% (d.i. 297 euro);

  • 1.270 euro met een fiscaal voordeel van 25% (d.i. 317,15 euro). Als je voor deze optie kiest, moet je dat elk jaar opnieuw uitdrukkelijk aan jouw bank/verzekeraar laten weten;

 • als je samenwoont of getrouwd bent, kunnen jullie beiden voor het maximumbedrag (gespaard bedrag van 1.270 euro) een belastingvermindering krijgen. Jullie moeten dan wel elk een pensioenspaarrekening of -verzekering hebben;
 • als je zeer weinig of geen belastingen betaalt haal je weinig of geen voordeel uit het pensioensparen; er zijn dan immers weinig belastingen waarop je de vermindering kan toepassen.

Welke belastingen betaal je op wat je gespaard hebt?

Je krijgt een belastingvermindering op de gestorte bedragen. Maar er volgt dan ook op het einde van de rit een belasting op jouw pensioenspaarpot.

Die belasting bedraagt 8% en wordt, in principe, op jouw 60ste verjaardag door de fiscus geïnd bij jouw bank of verzekeraar. Het tarief van 8% wordt niet berekend op het kapitaal dat je werkelijk bij elkaar spaarde, maar op een fictief kapitaal. Hoe groot dat is, hangt opnieuw af van de formule die je koos. Vraag meer info aan jouw verzekeraar of bank.

De regering heeft beslist om voorafnames te doen op die eindbelasting: vanaf 2015 tot en met 2019 (vijf jaar dus), zal telkens 1% worden geïnd op het fictief kapitaal dat je op 31 december 2014 gespaard had. Op jouw 60ste verjaardag, zullen de al betaalde bedragen worden afgetrokken van de 8% eindbelasting. Je zal door jouw bank of verzekeraar op de hoogte worden gebracht van deze voorafnames.

Je kan na jouw 60 en vóór uw 65 nog steeds aan pensioensparen doen. Je krijgt nog telkens een belastingvermindering op jouw stortingen, maar je moet geen eindbelasting meer betalen. Dus in die laatste jaren kan je nog een mooi belastingvoordeel meepikken.

Opgelet: als je jouw geld toch vóór jouw 60ste zou opnemen, dan moet je hierop heel wat meer belastingen betalen: meestal 33%. Dit kan meer zijn dan de belastingverminderingen die je kreeg toen je het geld belegde in het pensioensparen. Bovendien kan jouw verzekeraar bij de uitstap uit een pensioenspaarverzekering vóór de eindvervaldag ook kosten aanrekenen. Redenen genoeg om een vervroegde uitstap te vermijden.

Als je van jouw pensioenspaarverzekering wil overstappen naar een pensioenspaarfonds of omgekeerd, zal de fiscus daarop 33% belastingen aanrekenen. Stap je over van een pensioenverzekering naar een andere pensioenverzekering, of van het ene pensioenspaarfonds naar een ander fonds, dan moet je geen belastingen betalen.

Voor meer informatie kan je hier terecht.

De Wikifin-tips

 • Om te genieten van de fiscale voordelen van pensioensparen moet je ermee beginnen voor jouw 55ste.
 • Als je een zo groot mogelijke belastingvermindering verkiest, stort dan een bedrag dat lager of gelijk aan 990 euro is.
 • Indien je een bedrag tussen 990 en 1.188 euro stort, zal de belastingvermindering kleiner zijn dan wanneer je slechts 990 euro zou hebben gestort.
 • Als je daarentegen op lange termijn meer geld wilt sparen om van je pensioen te genieten, overweeg dan om meer dan 1.270 euro te storten.
 • In het jaar waarin je 60 wordt, doe je de storting best na jouw 60ste verjaardag. Zo wordt ze niet bij het fictief kapitaal geteld waarop je belastingen betaalt; maar je krijgt er wel een belastingvermindering voor. 
 • Opgelet : als je jouw geld voor jouw 60ste verjaardag opneemt dan betaal je meer belastingen.