Informatie over het aandeel?

Het is niet gemakkelijk om de waarde van een aandeel correct in te schatten. Verzamel zoveel mogelijk informatie vanuit verschillende bronnen om op voorhand een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de onderneming waarvan je aandelen wil kopen.

Het prospectus is belangrijk

Als een onderneming voor het eerst haar aandelen naar de beurs brengt, moet ze een prospectus uitgeven dat vooraf is goedgekeurd door de toezichthouders. In België is dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Let echter op! Die goedkeuring houdt geen oordeel in over de vraag of het opportuun is om in een bepaald aandeel te beleggen.

Het prospectus is meestal een erg lang en technisch document, opgesteld om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van de financiële situatie en de toekomstverwachtingen van de onderneming op het ogenblik dat het aandeel wordt uitgegeven. De realiteit leert ons echter dat veel beleggers een dergelijk prospectus niet lezen of ten gronde begrijpen. Toch is het écht belangrijk om ten minste de eerste bladzijden van het prospectus aandachtig te lezen. Bedrijven zijn immers verplicht om de meest belangrijke gegevens op die eerste bladzijden samen te vatten. Lees best aandachtig het specifiek deel over de risicofactoren, in het bijzonder de risico’s eigen aan het betrokken bedrijf.

Het prospectus is overigens geen evangelie. Zo is na de beursintroductie van Facebook bv. gebleken dat de waarde die specialisten op het aandeel kleefden te hoog was ingeschat.

Brede informatie

Ook als je bestaande aandelen koopt op de secundaire markt, is het aangewezen om voldoende informatie te bestuderen. Jaarverslagen, persberichten, artikelen en analistenverslagen bieden je inzicht in de situatie van de onderneming zelf. Analistenverslagen worden vaak besproken in de gespecialiseerde pers zoals beleggersmagazines en -websites. Daar vind je vaak ook toegankelijke informatie over de inschatting of een aandeel goedkoop of duur noteert in verhouding tot zijn potentieel rendement.

Maar het is ook aangewezen om oog te hebben voor de ontwikkelingen in de sector en de economie in het algemeen. Alle verplichte informatie over beursgenoteerde bedrijven vind je op de website van bedrijven zelf en op stori.fsma.be (een informatiedatabank die wordt beheerd door de FSMA).

De Wikifin-tips

  • Beter dan aandelen te kopen op basis van 'gouden tips' van vrienden en kennissen: informeer je zelf grondig over de financiële situatie van de onderneming.
  • Als je bepaalde elementen uit het prospectus niet begrijpt, durf daar dan vragen over te stellen aan je bankier of relatiebeheerder.
  • Hou de goede raad voor ogen van Warren Buffett, zowat de succesrijkste belegger aller tijden: beleg enkel in wat je begrijpt!