Alternatieve beleggingen: bezin eer je ermee begint!

Als alternatief voor de klassieke beleggingsproducten (zoals een spaarrekening of een kasbon) worden er aan het grote publiek hoe langer hoe meer beleggingsproducten aangeboden in uiteenlopende goederen, zoals zeldzame aardmetalen, edele metalen, diamanten, enz. die hoge rendementen in het vooruitzicht stellen. Wees echter uiterst voorzichtig ... want ook al wekt het beleggen van jouw spaargeld in fysieke goederen vertrouwen, in de praktijk blijkt het helaas vaak om bedrag en zwendel te gaan! 

We sommen nog enkele van die aanbiedingen op: kunst, oude manuscripten, alcoholische dranken, plantages van teakhout of ander tropisch hout, vastgoed in exotische landen, zonneparkpanelen, … We noemen dit hier 'alternatieve beleggingen'. De lijst is zeker veel langer, maar ze zal nooit volledig zijn want er worden voortdurend nieuwe dergelijke beleggingen op de markt gebracht.

De meeste van die alternatieve beleggingen hebben volgende kenmerken gemeen: 

  • de producten worden aangeboden als een belegging, meestal met een beloofd rendement dat (ver) boven het rendement op klassieke spaar- of beleggingsproducten ligt;
  • de belegger wordt eigenaar van het onderliggend product (een roerend of onroerend goed), maar geeft het vervolgens in bewaring en heeft er dus zelf niet meteen het genot van. 
Hoewel deze alternatieve beleggingen eenvoudig lijken, zijn ze niet zonder risico. Wanneer er een bijzonder hoog rendement wordt beloofd, is het maar de vraag of die beloftes realistisch zijn en of het niet om een vorm van oplichting gaat. Als iemand je belooft de zonnepanelen, het tropisch hardhout of de oude kunstvoorwerpen die je nu koopt, terug te kopen aan een gegarandeerd jaarlijks rendement van 7,5 %, moet je oppassen!
 
Bovendien zijn heel wat alternatieve beleggingen niet gereglementeerd en vallen ze dus niet onder het toezicht van de controleautoriteit van de financiële diensten en markten, de FSMA. Dit betekent dat er geen toezicht is op de juistheid en de volledigheid van de informatie die de consument over deze producten ontvangt. 
 
De alternatieve beleggingen worden op allerlei manieren aangeboden, ook via ingeschreven tussenpersonen zoals bankagenten of verzekeringsmakelaars. 
 
Hoe moet je omgaan met een aanbod om een alternatieve belegging te kopen? Weet dat er zeer dikwijls grote risico’s verbonden zijn aan dergelijke beleggingen en hou rekening met de volgende vuistregels als een aanbod je zou interesseren:
  • Beleg er nooit een groot deel van jouw spaargeld in, en zeker niet al jouw spaarcenten. Hou de investering beperkt.
  • Als iets té mooi lijkt om waar te zijn, is het meestal ook zo is. Als men je een hoog rendement belooft, dan gaat dat zo goed als zeker gepaard met een hoog risico op verlies.
  • Koop enkel producten die je volledig begrijpt en waarvan je de risico’s goed kan inschatten.
  • Weet dat er geen toezicht is op de informatie die men je voorstelt. Neem de informatie die een onderneming verstrekt niet zonder meer voor waarheid aan.
  • Controleer steeds de identiteit van de onderneming.

Je vindt meer informatie over de alternatieve beleggingen op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de FSMA.