Alternatieve beleggingen: bezint eer u ermee begint!

In deze tijden van lage rente gaat u misschien ook op zoek naar een belegging die wat meer rendeert dan klassieke beleggingsproducten, zoals een spaarrekening of een kasbon. 

Dan kan u het advies krijgen om te beleggen in andere producten dan de klassieke beleggingsproducten.
 
We sommen er enkele van op: kunst, oude manuscripten, alcoholische dranken, plantages van teakhout of ander tropisch hout, vastgoed in exotische landen, zonneparkpanelen, … We noemen dit hier “alternatieve beleggingen”. De lijst is zeker veel langer, maar ze zal nooit volledig zijn want er worden voortdurend nieuwe dergelijke beleggingen op de markt gebracht. De meeste van die alternatieve beleggingen hebben volgende kenmerken gemeen: 
  • de producten worden aangeboden als een belegging, meestal met een beloofd rendement dat (ver) boven het rendement op klassieke spaar- of beleggingsproducten ligt;
  • de belegger wordt eigenaar van het onderliggend product (een roerend of onroerend goed), maar geeft het vervolgens in bewaring en heeft er dus zelf niet meteen het genot van. 
Hoewel deze alternatieve beleggingen eenvoudig lijken, zijn ze niet zonder risico. Wanneer er een bijzonder hoog rendement wordt beloofd, is het maar de vraag of die beloftes realistisch zijn en of het niet om een vorm van oplichting gaat. Als iemand u belooft de zonnepanelen, het tropisch hardhout of de oude kunstvoorwerpen die u nu koopt, terug te kopen aan een gegarandeerd jaarlijks rendement van 7,5%, moet u oppassen!
 
Bovendien zijn heel wat alternatieve beleggingen niet gereglementeerd en vallen ze dus niet onder het toezicht van de controleautoriteit van de financiële diensten en markten, de FSMA. Dit betekent dat er geen toezicht is op de juistheid en de volledigheid van de informatie die de consument over deze producten ontvangt. 
 
De alternatieve beleggingen worden op allerlei manieren aangeboden, ook via ingeschreven tussenpersonen zoals bankagenten of verzekeringsmakelaars. 
 
Hoe moet u omgaan met een aanbod om een alternatieve belegging te kopen? Weet dat er zeer dikwijls grote risico’s verbonden zijn aan dergelijke beleggingen en hou rekening met de volgende vuistregels als een aanbod u zou interesseren:
  • Beleg er nooit een groot deel van uw spaargeld in, en zeker niet al uw spaarcenten. Hou de investering beperkt.
  • Als iets té mooi lijkt om waar te zijn, is het meestal ook zo is. Als men u een hoog rendement belooft, dan gaat dat zo goed als zeker gepaard met een hoog risico op verlies.
  • Koop enkel producten die u volledig begrijpt en waarvan u de risico’s goed kan inschatten.
  • Weet dat er geen toezicht is op de informatie die men u voorstelt.