Binaire opties en aanbieders van binaire opties

Een gokje wagen met binaire opties? Liever niet! Een rekening openen bij een onbekende aanbieder van binaire opties? Zeker niet! Beleggers denken soms met binaire opties gemakkelijk geld te kunnen verdienen. Het tegendeel is waar! Veel websites voor binaire opties worden uitgebaat door fraudeurs die niet alleen handelen zonder de vereiste vergunningen, maar gewoon met het geld van de beleggers verdwijnen. Daarnaast zijn binaire opties erg risicovolle financiële producten, waarbij de belegger de volledige inleg kan verliezen.

Daarom is de commercialisering van binaire opties verboden in België!

Wat zijn binaire opties?

Een binaire optie is een contract tussen 2 partijen: koper en verkoper. De koper zet in op een koersstijging of koersdaling van een onderliggend actief. Dat onderliggende actief kan een aandeel zijn, maar ook een index, valuta, grondstof, enz.

Een belegger die investeert in een binaire optie, ook ‘alles of niets’-optie genoemd, stort een bedrag en zet in op de stijgende of dalende evolutie van de koers van een gekozen actief in de komende minuten, uren of dagen.

Als zijn voorspelling uitkomt, recupereert de belegger zijn geld en krijgt hij winst uitgekeerd. Zo niet, verliest hij zijn volledige inleg.

De commercialisering van een dergelijk product voor consumenten (= niet-professionelen) is in België verboden en in vele gevallen zie je je geld niet terug.

Binaire opties, een voorbeeld

Ons voorbeeld gaat over een binaire optie gekoppeld aan goud waarvan de prijs bijvoorbeeld 1 140 Amerikaanse dollar bedraagt. De belegger hoopt op een stijging en koopt een binaire optie. De optie kost 100 euro en men belooft 70 euro uit te betalen als het goud een uur later hoger staat dan 1 140 Amerikaanse dollar per ons goud.

Na een uur kunnen er zich drie situaties voordoen:

  • De goudprijs staat lager dan 1 140 Amerikaanse dollar. De optie brengt niets op en de inleg van 100 euro is verloren.
  • De goudprijs staat op 1 140 Amerikaanse dollar. De optie brengt niets op en in principe blijft de inleg van 100 euro op de beleggingsrekening behouden.
  • De goudprijs staat hoger dan 1 140 Amerikaanse dollar. Bovenop de inleg van 100 euro brengt de optie 70 euro op.

Wat zijn de risico's van binaire opties voor de belegger?

  • Het eerste risico is het risico op fraude. Veel websites voor binaire opties worden uitgebaat door fraudeurs die niet alleen handelen zonder de vereiste vergunningen, maar gewoon met het geld van de beleggers verdwijnen. In dat geval zullen beleggers hun geld nooit meer terugzien.
  • Wie belegt in binaire opties loopt het risico zijn volledige inleg te verliezen. De kans op verlies is groter dan de kans op winst: de mogelijke winst is meestal beperkt tot 70 procent van het belegde bedrag. Daartegenover staat een mogelijk verlies van de volledige belegde som.
  • Een belegger kan meestal niet controleren of de prijsevolutie tussen het begin en het einde van de looptijd correct wordt berekend.
  • Het contract tussen belegger en aanbieder is meestal erg onevenwichtig of zelfs onrechtmatig. Dat maakt het moeilijk om geld van de beleggersrekening op te vragen. Je ziet dus jouw geld, maar kan er niet aan!

Je vindt meer informatie over de risico’s van binaire opties op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de FSMA. De FSMA – vaak ook de 'Belgische toezichthouder' genoemd - staat in voor de bescherming van de financiële consument en houdt, samen met de Nationale Bank, toezicht op de Belgische financiële markten.

Wie mag binaire opties aanbieden?

Sinds 18 augustus 2016 is het voor elke beleggingsonderneming (vergund of niet) verboden om op een actieve manier binaire opties aan consumenten in België aan te bieden.

In augustus 2016 trad een reglement van de FSMA in werking m.b.t. de verkoop van bepaalde bijzonder risicovolle financiële afgeleide producten. Het aanbieden in België van bepaalde bijzonder risicovolle financiële afgeleide producten, zoals binaire opties, is verboden onder dit reglement. Ook bepaalde agressieve of ongepaste verkooptechnieken bij de verkoop van dergelijke risicovolle derivaten is verboden.

Meer informatie over het reglement staat op de website van de FSMA.