Sociaal verantwoord beleggen

Inleiding

U zou uw spaargeld graag beleggen. Uiteraard wil u uw investeringen laten renderen, maar niet tegen om het even welke prijs. U mag er niet aan denken dat uw spaargeld wordt geïnvesteerd in de wapenindustrie, in een milieuvervuilend bedrijf of in een onderneming die kinderarbeid inzet? Dan zijn sociaal verantwoorde (ethische) beleggingen iets voor u!
Ethische beleggingen – ook wel duurzame of sociaal verantwoorde investeringen (SRI) genoemd – voldoen aan ethische normen en ondersteunen een sociaal, milieugebonden of cultureel doel. Via uitsluitingscriteria (bijvoorbeeld: tabak, wapens, kinderarbeid…) kunnen investeerders er zeker van zijn dat hun geld niet wordt belegd in ethisch en sociaal onverantwoorde beleggingsproducten.

Een ethische investering, wat is dat? 

Beleggingen worden bestempeld als ‘ethisch’, ‘verantwoord’, ‘verdedigbaar’, ‘maatschappelijk verantwoord’, ‘groen’, ‘duurzaam’… Veel verschillende benamingen, maar allemaal hebben ze gemeen dat ze rekening houden met de maatschappelijke (ethische, sociale, milieugebonden) impact van een investeringsbeleid. Investeerders kunnen hier de voorkeur geven aan een duurzame beleggingsomgeving. Zo ondersteunen ze bedrijven die een milieubewuste gedragscode hanteren of een ethisch beleid voeren.  

Verschillende types investeringen

Ethische beleggen kan u via een specifieke spaarrekening of via een daartoe bedoeld beleggingsfonds. U kan ook contact opnemen met organisaties die zich op dat vlak profileren. 

1. Ethische beleggingsfondsen: Ze werken op precies dezelfde manier als traditionele investeringsfondsen. Maar ze zijn gekoppeld aan sociale, ethische en milieuvraagstukken. Afhankelijk van uw beleggersprofiel kan u bepalen waarin u wil investeren, op welk rendement u mikt (rekening houdend met de daaraan verbonden risico’s)… Op basis van die informatie kan u kiezen welke beleggingsproducten het best bij u passen.

2. Spaarrekening: Het is veruit het veiligste en populairste spaarproduct in België. Maar, weinig Belgische banken pakken uit met een ‘ethisch’ spaarboekje. Heeft u toch interesse, vraag dan zeker eens aan uw bankier of die een dergelijke spaarformule kan aanbieden.

3. Organisaties voor duurzame ontwikkeling: Sommige organisaties gebruiken het geld dat spaarders hen toevertrouwen om te investeren in verenigingen of bedrijven met sociale, milieubewuste of culturele doelstellingen. Het rendement van dergelijke investeringen wordt meestal verdeeld tussen de investeerders en het ondersteunde doel. Denk bijvoorbeeld aan door de fiscus erkende ontwikkelingsfondsen. Wie daarin investeert, heeft recht op een fiscaal voordeel (codes 1323-1325 en 2323-05 op uw belastingformulier).

Hoe achterhalen of een belegging ‘ethisch’ is?

De meeste financiële instellingen pakken tegenwoordig uit met ‘ethische’ beleggingsproducten. Besef wel dat de overheid geen regels oplegt die duidelijk bepalen vanaf wanneer een financieel product duurzaam is of niet. Er bestaat ook geen duidelijke definitie van ethische beleggingsprocuten.
Er zijn wel twee organisaties die aan de hand van indicatoren aangeven of Belgische beleggingsproducten een duurzaam 'karakter' hebben: 

  • BEAMA (beroepsorganisatie voor investeringsfondsen en beleggingsadviseurs) ontwikkelde een methode  om ‘ethische’ beleggingsproducten op de financiële markt te identificeren en op te volgen. 
  • Forum Ethibel reikt 2 kwaliteitslabels uit: Ethibel Pioneer en Ethibel Excellence. De labels gaan naar beleggingsfondsen die enkel investeren in bedrijven die zich onderscheiden op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Forum Ethibel ondersteunt eveneens financiële instellingen die daarom vragen bij de samenstelling van ‘ethische’ spaarformules, fondsenbeleggingen en andere instrumenten.

Veiligheid en rendabiliteit

Duurzame beleggingen zijn niet noodzakelijk minder rendabel dan traditionele beleggingen. Het aanbod aan ‘sociaal verantwoorde’ investeringen biedt mogelijkheden voor elk beleggersprofiel (in functie van de risico’s die u wil nemen).

De Wikifin-tips:

  • Ethische beleggingen zijn niet noodzakelijk minder rendabel dan traditionele beleggingen.
  • Net als bij iedere andere investering is het ook belangrijk bij ethische belggingen dat u uw investeringsprofiel op voorhand bepaald.
  • Houdt u niet van risicovolle investeringen? Vraag advies aan uw bankier. Buiten een spaarrekening, kan die u misschien een ‘ethisch’ beleggingsfonds met beperkt risico voorstellen.