Informatie over fondsen

Net omdat er zoveel verschillende fondsen zijn, moet je je goed informeren vooraleer je koopt. Informatie vind je in de eerste plaats in de essentiële beleggersinformatie - het zogenaamde Key Investor Information Document of kortweg KIID - maar ook in het prospectus of het jaarverslag.    

Het KIID 

Elk fonds is verplicht om een zogenaamd KIID (Key Investor Information Document) uit te brengen. Dat document licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om je dit document te overhandigen vooraleer je in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de volgende elementen:
 • De beleggingsdoelstelling: streeft het fonds een bepaald rendement na? Wil het elk jaar een dividend uitbetalen?
 • De beleggingsstrategie: volgens welke visie en in welke financiële producten belegt het fonds?
 • De kosten: je moet een duidelijk zicht krijgen op de instap- en uitstapkosten, de beheerskosten, het bewaarloon en de belastingen.
 • Wie zijn de beheerders van het fondsenbeheer?
 • Het risicoprofiel van het fonds: dat bestaat uit de risicoscore tussen 1 en 7 en uit de beschrijving van de andere risico's zoals bv. het concentratierisico. 

De prospectus

Daarnaast moet ieder fonds ook een prospectus opstellen met gedetailleerde en juridische informatie over het fonds. Indien je het vraagt, moet jouw bankier of financieel tussenpersoon je het prospectus overhandigen vooraleer je tot de aankoop overgaat. In vele gevallen kan je het prospectus ook op het internet consulteren. Vraag aan jouw bankier of financieel tussenpersoon waar je dit online kan terug vinden.

Het jaarverslag/halfjaarlijks verslag 

Als je wil controleren of de beheerders van het fonds doen wat ze beloven, dan kan je het jaarverslag of halfjaarlijks verslag doornemen. Je kan dit opvragen bij jouw bankier of financieel tussenpersoon of rechtstreeks bij de fondsbeheerder. Vaak kan je deze documenten ook online raadplegen, vraag aan jouw bankier of financieel tussenpersoon waar je dat precies kan vinden. Het bevat onder andere:

 • het beheersverslag, zodat je over de juiste informatie beschikt om de prestaties van het fonds te interpreteren; 
 • een portefeuilleoverzicht dat je een overzicht biedt van waarin het fonds belegt;
 • een jaarrekening of halfjaarrekening met de resultaten;
 • een verklaring van de revisor die aangeeft of de boekhouding klopt. Een revisor is iemand die de boekhouding controleert.

De Wikifin-tips

 • Koop nooit een aandeel van een fonds vooraleer je het KIID hebt gelezen. Je moet het krijgen van jouw bankier of financieel tussenpersoon.
 • Het KIID vermeldt alle belangrijke informatie over een beleggingsfonds in eenvoudige bewoordingen. Staar je niet blind op het rendement dat het fonds hoopt te bereiken. Bekijk ook aandachtig het overzicht van de risico’s en de kosten.
 • Om de prestaties van jouw fonds op te volgen, kan je informatie halen uit het jaarverslag of halfjaarverslag. Je kan de prestaties van jouw fonds ook dagelijks volgen in de kranten of op de websites die de FSMA heeft goedgekeurd.