Wat zijn de kosten van een tak 21-verzekering?

De infobrochure geeft een gedetailleerd overzicht van de kosten. Meestal gaat het om de volgende kosten:

  • taks op de premies: 2% wordt afgetrokken van uw premie. Als u een premie van 500 euro stort, wordt er 10 euro belasting aangerekend (2% van 500 euro);
  • instapkosten: dit is meestal een percentage afhankelijk van het gestorte bedrag en van de gekozen beleggingsduur;
  • uitstapkosten: te betalen als u de terugbetaling vraagt voor de vervaldag van het contract. Dit is meestal een percentage van het teruggevraagde bedrag. De kosten zijn lager als de resterende looptijd korter is;
  • conjuncturele schadevergoeding: in sommige gevallen betaalt u een schadevergoeding bij een vervroegde terugbetaling. Dit kan bv. het geval zijn als de intrestvoeten op de markt op dat ogenblik hoger liggen dan de intrestvoet van uw levensverzekering;
  • beheerskosten: de verzekeraar rekent een percentage van de premies aan voor het beheer van uw levensverzekering;
  • overlijdensdekking : als u uw levensverzekering combineert met een overlijdensverzekering, dan betaalt u hiervoor premies.

De Wikifintips

  • De voorwaarden van de tak 21-verzekeringen kunnen erg verschillen. Het is vaak de moeite om te vergelijken en de concurrentie te laten spelen. De kosten en opbrengsten staan nauwkeurig beschreven in de informatiefiches van de verschillende verzekeringen. Vergelijk ze aandachtig vóór u een verzekering afsluit. Hou hierbij rekening met wat u effectief overhoudt na aftrek van alle kosten en belastingen.
  • Lees aandachtig het verzekeringscontract vóór u tekent. Als u iets niet begrijpt, vraag uw verzekeraar om uitleg.