Wat zijn de kosten van een tak 21-spaarverzekering?

Meestal gaat het om de volgende kosten:

  • taks op de premies: 2 % wordt afgetrokken van jouw premie. Als je een premie van 500 euro stort, wordt er 10 euro belasting aangerekend (2 % van 500 euro);
  • instapkosten: dit is meestal een percentage afhankelijk van het gestorte bedrag en van de gekozen beleggingsduur;
  • uitstapkosten: te betalen als je de terugbetaling vraagt voor de vervaldag van het contract. Dit is meestal een percentage van het teruggevraagde bedrag. De kosten zijn lager als de resterende looptijd korter is;
  • conjuncturele schadevergoeding: in sommige gevallen betaal je een schadevergoeding bij een vervroegde terugbetaling. Dit kan bv. het geval zijn als de intrestvoeten op de markt op dat ogenblik hoger liggen dan de intrestvoet van jouw levensverzekering;
  • beheerskosten: de verzekeraar rekent een percentage van de premies aan voor het beheer van jouw levensverzekering;
  • overlijdensdekking : als je jouw spaarverzekering combineert met een overlijdensverzekering, dan betaal je hiervoor premies.

De Wikifin-tips

  • De voorwaarden van de tak 21-spaarverzekering kunnen erg verschillen. Het is vaak de moeite om te vergelijken en de concurrentie te laten spelen. Hou hierbij rekening met wat je effectief overhoudt na aftrek van alle kosten en belastingen.
  • Lees aandachtig het verzekeringscontract vóór je tekent. Als je iets niet begrijpt, vraag jouw verzekeraar om uitleg.