Iets extra voor uw erfgenamen: de overlijdensverzekering

Bent u bekommerd om het financiële lot van uw partner of uw kinderen wanneer u vroeg zou sterven? Dan kan u bij uw tak 21-verzekering een overlijdensdekking afsluiten. In het contract bepaalt u welk bedrag uw partner of kinderen zouden krijgen wanneer u sterft.

Als u dat doet, zal de verzekeraar u daar een bijkomende premie voor vragen. Hoe hoger het bedrag dat u wil nalaten, hoe hoger de premie zal zijn. Als u een bedrag verzekert van 130% van alle premies die betaald zijn voor het overlijden, dan moet er geen roerende voorheffing betaald worden op de intresten die tussentijds worden betaald op uw tak 21-verzekering.