De terugbetaling van een Tak 21-spaarverzekering

Het Garantiefonds

Tak 21-spaarverzekeringen zijn veilige beleggingen, omdat de verzekeraars die ze aanbieden voorzichtig moeten beleggen. Toch betekent dit dat je in bepaalde gevallen op eindvervaldag of bij opvraging minder kan terugkrijgen dan je gestort hebt. Ze worden daarenboven gewaarborgd door een garantiestelsel.

Voor elk tak 21-contract geldt een garantie door het Garantiefonds. Als een Belgische verzekeraar failliet zou gaan, zal dit fonds ervoor zorgen dat de verzekerde zijn geld terug krijgt. Deze garantie geldt voor een maximumbedrag van 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, voor al jouw tak 21-contracten samen. Als je dus meerdere verzekeringscontracten tak 21 zou hebben bij een verzekeraar, die failliet gaat, dan komt het Garantiefonds voor maximum 100 000 euro tussen. Voor meer informatie, ga naar de site van het Garantiefonds.  

Wat gebeurt er bij vervroegde terugbetaling?

Ben je zeker dat je jouw geld voor de looptijd van jouw tak 21-verzekering kan missen? Normaal zit jouw geld vast tot de eindvervaldatum van jouw contract.

In noodgevallen kan je wel jouw kapitaal geheel of gedeeltelijk terugvragen, maar dan betaal je veel kosten: jouw verzekeraar rekent je uitstapkosten aan en je riskeert veel belastingen te betalen. Informeer je hierover bij jouw verzekeraar vooraleer je beslist.

Wat gebeurt er met jouw spaarverzekering als je sterft?

Als je sterft vóór het einde van jouw levensverzekeringscontract, dan ontvangen jouw erfgenamen of de eventuele begunstigde van jouw contract de nettowaarde van jouw spaarverzekering. Dit zijn alle gestorte premies en - afhankelijk van contract tot contract - de intrest en de verworven winstdeelnames, min de onkosten.

Als je jouw stortingen hebt aangegeven op jouw belastingaangifte, zal jouw verzekeraar bovendien eerst de (anticipatieve) heffing van 8 % inhouden.

Op wat overblijft moeten successierechten betaald worden.

De Wikifin-tips

  • Kijk goed na of jouw spaarverzekering gewaarborgd is door het Garantiefonds. Als je klant bent bij een buitenlandse verzekeringsonderneming, geldt misschien een buitenlandse beschermingsregeling.
  • Spreid jouw tak 21-spaarverzekeringen over verschillende verzekeraars als je voor meer dan 100 000 euro in tak 21-verzekeringen hebt gespaard. Zo geniet je van de garantieregeling voor elk van de verzekeraars.
  • Het is niet voordelig om jouw kapitaal vervroegd terug te vragen, want dat brengt kosten met zich mee. Je kan er ook extra op belast worden.