De terugbetaling van een Tak 21 levensverzekering

Het Garantiefonds

Tak 21-verzekeringen zijn veilige beleggingen, omdat de verzekeraars die ze aanbieden voorzichtig moeten beleggen. Ze worden daarenboven gewaarborgd door een garantiestelsel.

Voor elk tak 21-contract geldt een garantie door het Garantiefonds. Als een verzekeraar failliet zou gaan, zal dit fonds ervoor zorgen dat de verzekerde zijn geld terug krijgt. Deze garantie geldt voor een maximumbedrag van 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, voor al uw tak 21-contracten samen. Als u dus meerdere verzekeringscontracten tak 21 zou hebben bij een verzekeraar, die failliet gaat, dan komt het Garantiefonds voor maximum 100 000 euro tussen. Voor meer informatie, ga naar de site van het Garantiefonds.  

Wat gebeurt er bij vervroegde terugbetaling?

Bent u zeker dat u uw geld voor de looptijd van uw tak 21-verzekering kan missen? Normaal zit uw geld vast tot de eindvervaldatum van uw contract.

In noodgevallen kan u wel uw kapitaal geheel of gedeeltelijk terugvragen, maar dan betaalt u veel kosten: uw verzekeraar rekent u uitstapkosten aan en u riskeert veel belastingen te betalen. Informeer u hierover bij uw verzekeraar vooraleer u beslist.

Wat gebeurt er met uw levensverzekering als u sterft?

Als u sterft vóór het einde van uw levensverzekeringscontract, dan ontvangen uw erfgenamen of de eventuele begunstigde van uw contract de nettowaarde van uw levensverzekering. Dit zijn alle gestorte premies en - afhankelijk van contract tot contract - de intrest en de verworven winstdeelnames, min de onkosten.

Als u uw stortingen hebt aangegeven op uw belastingaangifte, zal uw verzekeraar bovendien eerst de (anticipatieve) heffing  van 8% inhouden.

Op wat overblijft moeten successierechten betaald worden.

De Wikifintips

  • Kijk goed na of uw levensverzekering gewaarborgd is door het Garantiefonds. Als u klant bent bij een buitenlandse verzekeringsonderneming, geldt misschien een buitenlandse beschermingsregeling.
  • Spreid uw tak 21-verzekeringen over verschillende verzekeraars als u voor meer dan 100 000 euro in tak 21-verzekeringen hebt gespaard. Zo geniet u van de garantieregeling voor elk van de verzekeraars.
  • Het is niet voordelig om uw kapitaal vervroegd terug te vragen, want dat brengt kosten met zich mee. U kan er ook extra op belast worden.