Informatie over de obligatie?

Als u een obligatie koopt is het belangrijk dat u zich op voorhand goed informeert over:

  • de voorwaarden van de obligatie zelf: soort, kosten, intrest, ...
  • het bedrijf of de overheid die de obligatie uitgeeft. 

Over de obligatie zelf

Wanneer bedrijven of overheden een obligatie willen verkopen aan het grote publiek, zijn ze verplicht een prospectus te maken en die te laten goedkeuren door de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Ook alle reclame, fiches en berichten over obligatie-uitgiften voor het grote publiek worden door de FSMA goedgekeurd. Vraag aan uw bankier of financieel tussenpersoon de informatiefiches en neem ze aandachtig door. Ze bevatten meestal een samenvatting van de belangrijkste elementen die u moet kennen over de obligatie-uitgifte.

 

Bedrijf of overheid die de obligatie uitgeeft

U moet niet alleen weten wat voor soort obligatie u koopt en tegen welke voorwaarden. Minstens even belangrijk is het om goed in te schatten of het bedrijf of de overheid die de obligatie uitgeeft, ook in staat zal zijn om uw geld achteraf terug te betalen.
Hou hierbij altijd in het achterhoofd dat obligaties met een zeer hoge rente, ook een veel hoger risico meedragen.

Een rating kan helpen

Vele uitgevers van obligaties hebben een rating. Die geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het bedrijf of de overheid die de obligatie uitgeeft, de lening zelf en de intresten daarop zal kunnen terugbetalen op de eindvervaldag. Dit noemt men hun "kredietwaardigheid".

De prospectus vermeldt ook deze ratings. Soms staan die ratings ook in de informatiebrochure. Vraag er in ieder geval naar bij uw bankier of financieel tussenpersoon.

Andere informatie

Jaarverslagen, persberichten, artikels en analistenverslagen bieden u ook een inzicht in de situatie van het bedrijf of de overheid die de obligatie uitgeeft. Lees regelmatig het financieel nieuws in een krant of tijdschrift. Zo voelt u beter het economisch klimaat aan. 'Google' ook eens de naam van het bedrijf en de obligatie.

De Wikifintips

  • Bij de aankoop van zowel nieuwe als bestaande obligaties is het van belang om rekening te houden met de eventuele rating. Die geeft een idee van de kredietwaardigheid van de uitgave van de obligatie en is een belangrijke risicograadmeter.
  • Obligaties met een hoger risico (en dus een slechte rating) moeten hogere intresten betalen om kopers te vinden.
  • Obligaties met een goede rating, die weinig risico’s inhouden, worden investment-grade obligaties genoemd.