Informatie over de obligaties

Als je een obligatie koopt, is het belangrijk dat je je op voorhand goed informeert over:

  • de voorwaarden van de obligatie zelf: soort, kosten, intrest,...
  • de onderneming of de overheid die de obligatie uitgeeft. 

Over de obligatie zelf

Wanneer ondernemingen of overheden een obligatie willen verkopen aan het grote publiek, zijn ze verplicht een prospectus op te stellen en dat door de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, te laten goedkeuren. Ook alle reclame, fiches en persberichten over obligatie-uitgiften voor het grote publiek moeten door de FSMA worden goedgekeurd. Vraag je bankier of financieel tussenpersoon de informatiefiches en neem ze aandachtig door. Ze bevatten meestal een samenvatting van de belangrijkste elementen die je over de obligatie-uitgifte moet weten.

Over de onderneming of de overheid die de obligatie uitgeeft

Je moet niet alleen weten welke soort obligatie je koopt en onder welke voorwaarden. Minstens even belangrijk is het om goed te kunnen inschatten of de onderneming of de overheid die de obligatie uitgeeft, ook in staat zal zijn om je geld achteraf terug te betalen.
Hou hierbij altijd in het achterhoofd dat aan obligaties met een zeer hoge intrest ook een veel hoger risico verbonden is.

Een rating kan helpen

Vele emittenten van obligaties hebben een rating. Die geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de onderneming of de overheid die de obligatie uitgeeft, de lening zelf en de intresten daarop zal kunnen terugbetalen op de eindvervaldag. Dit wordt hun 'kredietwaardigheid' genoemd.

Het prospectus vermeldt ook deze ratings. Soms staan die ratings ook in de informatiebrochure. Vraag er in ieder geval naar bij je bankier of financieel tussenpersoon.

Andere informatie

Jaarverslagen, persberichten, artikels en analistenverslagen bieden je ook een inzicht in de situatie van de onderneming of de overheid die de obligatie uitgeeft. Lees regelmatig het financieel nieuws in kranten of tijdschriften. Zo voel je het economisch klimaat beter aan. Googel ook eens de naam van de onderneming en de obligatie.

De Wikifin-tips

  • Bij de aankoop van zowel nieuwe als bestaande obligaties is het belangrijk om rekening te houden met de eventuele rating. Die geeft een idee van de kredietwaardigheid van de emittent van de obligatie en is een belangrijke risicograadmeter.
  • Obligaties met een hoger risico (en dus een slechte rating) moeten hogere intresten betalen om kopers te vinden.
  • Obligaties met een goede rating, die weinig risico’s inhouden, worden 'investment-grade'-obligaties genoemd.