Kopen en verkopen van obligaties

Als je aandelen wil kopen of verkopen op de beurs, moet je daar een opdracht of 'order' voor doorgeven bij een bank of beursvennootschap. Er zijn verschillende soorten orders mogelijk, o.a. orders zonder limiet, orders met limiet en ‘stop loss’-orders.

Orders zonder limiet

Een order ‘zonder limiet’ of ‘tegen marktkoers’ betekent dat de uitvoering van het order voor jou belangrijker is dan de prijs die je moet betalen of wil krijgen. Je zet met een dergelijk order het licht op groen voor je bank of beursvennootschap om het order zo snel als het kan uit te voeren tegen de koers die op dat moment van kracht is.

Dit houdt uiteraard risico’s in. Er kan immers plots zo veel vraag naar een aandeel zijn dat de koers ervan enorm oploopt op korte tijd. Als je bank of beursvennootschap precies dan je kooporder zonder limiet uitvoert, zal je meer moeten betalen voor het aandeel dan je had verwacht. In het omgekeerde geval bestaat de kans dat je verkoopt op een ogenblik dat de koers bijzonder laag is.

Limietorders

Met een limietorder leg je zelf de voorwaarden vast die je bank of beursvennootschap moet respecteren om je opdracht uit te voeren. Bij het kopen van een aandeel is de voorwaarde dat de prijs niet hoger ligt dan een door jou vastgelegde grens. Bij een verkoop is de voorwaarde dat de prijs van het aandeel niet lager mag zijn dan een door jou vastgelegde grens.

Met een limietorder bescherm je jezelf dus tegen onverwachte koersstijgingen of -dalingen die je zuur zouden kunnen opbreken. Hou er echter rekening mee dat het onmogelijk is om een order uit te voeren als je limieten niet realistisch zijn. Veronderstel dat de koers van een aandeel 40 euro bedraagt, dan is het verstandig om je limietorder in de buurt van de koersprijs vast te leggen. Een aankooporder met een limiet van 38 euro geeft je bv. veel meer kans dat je aankoopopdracht snel wordt uitgevoerd dan een limiet van 30 euro.

'Stop loss' orders

Een 'stop loss'-order is, zoals de naam het zegt, een order om de verliezen te stoppen. Je kan een dergelijk order doorgeven om de schade te beperken. Stel dat je 40 euro betaalde voor een aandeel en dat de koers al een tijdje aan het dalen is. Bovendien verwacht je niet dat de koers weer snel zal opveren.

In dat geval kan je een order doorgeven om het aandeel te verkopen zodra de koers bv. onder de 25 euro zakt. Je zal dan wel een verlies moeten incasseren, maar misschien minder dan wanneer je nog langer wacht met de verkoop van het aandeel.

De Wikifin-tips

  • Volg de koersevolutie van je aandelen goed op. Bij een aanhoudende koersdaling en slechte vooruitzichten kan het interessant zijn een 'stop loss'-order door te geven.
  • Vergeet niet dat aandelen een langetermijnbelegging zijn.