Er komt meer kijken bij beleggen dan u denkt

Alle risico's van een belegging inschatten is erg moeilijk. Niemand weet immers exact wat de toekomst zal brengen. Sommige risico’s kan u beperken, maar op andere factoren hebt u geen vat. Om het risico van een bepaalde belegging  goed in te schatten moet u vooraf de juiste vragen stellen. Weeg  de verschillende risico’s af  in functie van het rendement dat er tegenover staat.

De verkoper van het product is niet altijd de uitgever!

Let op: wie u een beleggingsproduct verkoopt, is niet per sé degene die het beleggingsproduct gemaakt heeft of ervoor instaat dat u uw geld terugkrijgt.
Het kan bv. erg goed gaan met de bank of de financieel tussenpersoon die u een belegging heeft verkocht. Maar misschien moet niet de verkoper, maar wel een andere bank of bedrijf u uiteindelijk terugbetalen. Dan is het belangrijk dat u ook controleert of die andere partij uw vertrouwen en uw geld waard is. In het geval er iets mis loopt is het immers die andere partij die u moet terugbetalen en niet degene die u het beleggingsproduct verkocht heeft.

Wat als u uw geld voor de afloop van de termijn terug wil?

Behalve met een spaarrekening, legt u met de meeste spaar- en beleggingsproducten uw geld vast voor een vooraf bepaalde periode. Stel dat u uw geld toch sneller dan afgesproken nodig hebt. De meeste beleggingsproducten geven u dan de kans om vervroegd uw geld op te vragen. Maar daar komt wel een, soms erg hoge, kost bij kijken. U kan daar ook meer informatie over vragen aan uw bankier, verzekeraar of financieel tussenpersoon.

Hou rekening met de termijn van uw belegging?

Als u een beleggingsproduct koopt voor een periode van meerdere jaren, bv. een staatsbon of tak 21; moet u er rekening mee houden dat

  • wat vandaag een goede intrest lijkt, dat over twee jaar misschien niet meer zal zijn.
  • u ook geen vat meer hebt op de evolutie van de inflatie gedurende die periode.
  • indien u uw geld toch vroeger nodig zou hebben, daar een kost aan vast hangt.     

Weet waarin u belegt:

Soms belegt u in een product dat op zijn beurt in andere producten zal beleggen. Weet dan dat uw rendement en risico afhangen van die andere, zogenaamd onderliggende producten. Meer informatie daarover vindt u onder andere in de rubrieken fondsen of tak 23.

Wisselrisico's

Bij veel beleggingsproducten komt er rechtstreeks of onrechtstreeks ook een wisselrisico kijken. De wisselkoers is de verhouding tussen 2 verschillende munten.

Een voorbeeld:

Veronderstel dat u vandaag voor 1 euro 1,5 dollar krijgt. U koopt voor 10 euro aan dollars en ontvangt dus 15 dollar. Tien maanden later wenst u uw dollars opnieuw om te ruilen naar euro's. Ondertussen is de waarde van de euro gestegen ten opzichte van de dollar. Voor 1 euro krijgt u nu 1,88 dollar in plaats van 1,5 dollar. Dat wil zeggen dat u nu voor 15 dollar nog maar 7,98 euro ontvangt terwijl u er tien maanden eerder nog 10 euro voor hebt betaald. U kan dit risico uitsluiten door enkel in producten in euro te beleggen.

Wisselrisico's kunnen ook zorgen voor een extra opbrengst. In het voorbeeld zou dat het geval geweest zijn, indien de waarde van de euro zou dalen ten opzichte van de dollar. Maak dus ook voor wisselkoersrisico's uit hoever u wil gaan, en welke verliezen u aanvaardbaar vindt.
 

Let op, aandelen uitgegeven in euro kunnen ook wisselrisico's bevatten.
 

Een voorbeeld:

Stel u koopt aandelen van Delhaize op de Belgische beurs. Delhaize is een Belgisch bedrijf met veel activiteiten in de Verenigde Staten. Dan koopt en verkoopt u die aandelen wel in euro's; maar  het rendement van uw aandelen is onrechtstreeks afhankelijk van de wisselkoers tussen de euro en de dollar. Want Delhaize gaat zijn opbrengsten of verliezen in de Verenigde Staten moeten omzetten van dollars naar euro's. En zo loopt u onrechtstreeks toch een wisselrisico op uw belegging.

Zichtbare en onzichtbare kosten?

Er bestaat een waaier aan kosten en vergoedingen die u op een of andere manier betaalt: instapkosten, uitstapkosten, beheerskosten, transactiekosten, bewaarkosten, enzovoorts. Over sommige kosten krijgt u duidelijke informatie; voor andere is dat minder het geval. Besteed voldoende aandacht aan de informatie die u krijgt over de verschillende kosten. Vraag hierover openheid aan uw bankier of financieel tussenpersoon. Want deze kosten hebben een invloed op uw rendement.
Maar ook belastingen  hebben een invloed op uw rendement. 

De Wikifintips

  • Hou er rekening mee dat een belegging voor een vooraf bepaalde vaste periode niet zomaar vroeger kan opgezegd worden. Indien u dat toch wenst, dan zal u extra kosten moeten betalen.
  • Kijk uit voor de invloed van wisselrisico's op uw beleggingen.
  • Informeer u over wie uiteindelijk uw belegging moet terugbetalen, en of die er financieel goed voorstaat. Dat is niet altijd de bank of de verzekeringsondernemer die u het product verkoopt.
  • Vraag uw bankier of financieel tussenpersoon een duidelijk overzicht van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die u betaalt.