Er komt meer kijken bij beleggen dan je denkt

Alle risico's van een belegging inschatten is erg moeilijk. Niemand weet immers exact wat de toekomst zal brengen. Sommige risico’s kan je beperken, maar op andere factoren heb je geen vat. Om het risico van een bepaalde belegging goed in te schatten moet je vooraf de juiste vragen stellen. Weeg de verschillende risico’s af in functie van het rendement dat er tegenover staat.

De verkoper van het product is niet altijd de uitgever!

Let op: wie je een beleggingsproduct verkoopt, is niet per sé degene die het beleggingsproduct gemaakt heeft of ervoor instaat dat je jouw geld terugkrijgt.
Het kan bv. erg goed gaan met de bank of de financieel tussenpersoon die je een belegging heeft verkocht. Maar misschien is het niet het geval van de bank of de onderneming die je uiteindelijk moet terugbetalen. Dan is het belangrijk dat je ook controleert of die andere partij jouw vertrouwen en jouw geld waard is. In het geval er iets mis loopt is het immers die andere partij die je moet terugbetalen en niet degene die je het beleggingsproduct verkocht heeft.

Wat als je jouw geld voor de afloop van de termijn terug wil?

Behalve met een spaarrekening, leg je met de meeste spaar- en beleggingsproducten jouw geld vast voor een vooraf bepaalde periode. Stel dat je jouw geld toch sneller dan afgesproken nodig hebt. De meeste beleggingsproducten geven je dan de kans om vervroegd jouw geld op te vragen. Maar daar komt wel een, soms erg hoge, kost bij kijken. Je kan daar ook meer informatie over vragen aan jouw bankier, verzekeraar of financieel tussenpersoon.

Hou rekening met de termijn van jouw belegging?

Als je een beleggingsproduct koopt voor een periode van meerdere jaren, bv. een staatsbon of een levensverzekering van tak 21; moet je er rekening mee houden dat

  • wat vandaag een goede intrest lijkt, dat over twee jaar misschien niet meer zal zijn;
  • je ook geen vat meer hebt op de evolutie van de inflatie gedurende die periode;
  • indien je jouw geld toch vroeger nodig zou hebben, daar een kost aan vast hangt.

Weet waarin je belegt:

Soms beleg je in een product dat op zijn beurt in andere producten zal beleggen. Weet dan dat jouw rendement en risico afhangen van die andere, zogenaamd onderliggende producten. Meer informatie daarover vind je onder andere in de rubrieken fondsen of tak 23.

Wisselrisico's

Bij veel beleggingsproducten komt er rechtstreeks of onrechtstreeks ook een wisselrisico kijken. De wisselkoers is de verhouding tussen 2 verschillende munten.

Een voorbeeld:

Veronderstel dat je vandaag voor 1 euro 1,5 dollar krijgt. Je koopt voor 10 euro aan dollars en ontvangt dus 15 dollar. Tien maanden later wens je jouw dollars opnieuw om te ruilen naar euro's. Ondertussen is de waarde van de euro gestegen ten opzichte van de dollar. Voor 1 euro krijg je nu 1,88 dollar in plaats van 1,5 dollar. Dat wil zeggen dat je nu voor 15 dollar nog maar 7,98 euro ontvangt terwijl je er tien maanden eerder nog 10 euro voor hebt betaald. Je kan dit risico uitsluiten door enkel in producten in euro te beleggen.

Wisselrisico's kunnen ook zorgen voor een extra opbrengst. In het voorbeeld zou dat het geval geweest zijn, indien de waarde van de euro zou dalen ten opzichte van de dollar. Maak dus ook voor wisselkoersrisico's uit hoever je wil gaan, en welke verliezen je aanvaardbaar vindt.

Let op, aandelen uitgegeven in euro kunnen ook wisselrisico's bevatten.

Een voorbeeld:

Je koopt aandelen van Delhaize op de Belgische beurs. Delhaize is een Belgisch bedrijf met veel activiteiten in de Verenigde Staten. Dan koop en verkoop je die aandelen wel in euro's; maar het rendement van jouw aandelen is onrechtstreeks afhankelijk van de wisselkoers tussen de euro en de dollar. Want Delhaize gaat zijn opbrengsten of verliezen in de Verenigde Staten moeten omzetten van dollars naar euro's. En zo loop je onrechtstreeks toch een wisselrisico op jouw belegging.

Zichtbare en onzichtbare kosten?

Er bestaat een waaier aan kosten en vergoedingen die je op een of andere manier betaalt: instapkosten, uitstapkosten, beheerskosten, transactiekosten, bewaarkosten, enzovoorts. Over sommige kosten krijg je duidelijke informatie; voor andere is dat minder het geval. Besteed voldoende aandacht aan de informatie die je krijgt over de verschillende kosten. Vraag hierover openheid aan jouw bankier of financieel tussenpersoon. Want deze kosten hebben een invloed op jouw rendement.

Maar ook belastingen  hebben een invloed op jouw rendement. 

De Wikifin-tips

  • Hou er rekening mee dat een belegging voor een vooraf bepaalde vaste periode niet zomaar vroeger kan opgezegd worden. Indien je dat toch wenst, dan zal je extra kosten moeten betalen.
  • Kijk uit voor de invloed van wisselrisico's op jouw beleggingen.
  • Informeer je over wie uiteindelijk jouw belegging moet terugbetalen, en of die er financieel goed voorstaat. Dat is niet altijd de bank of de verzekeringsondernemer die jou het product verkoopt.
  • Vraag jouw bankier of financieel tussenpersoon een duidelijk overzicht van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die je betaalt.