Negatieve rente: ook voor u?

De Belgische Staat heeft schulden, dat is bekend. Maar recent konden we in de krant lezen dat die Staat een deel van die schuld kon financieren op twee jaar met een negatieve rentevoet. En dat is vreemd: het betekent dat de Staat na die twee jaar minder moet terugbetalen dan hij geleend heeft. 
 
En de Europese Centrale Bank, de ECB dus, heeft onlangs haar depositorente verlaagd tot -0.40%. Enkele woorden uitleg daarbij: als de spaarders bij banken meer geld deponeren dan de banken nodig hebben om kredieten te geven aan hun klanten, dan kunnen de banken hun overschot aan geld beleggen (anders gezegd: deponeren) bij de ECB. Tot voor kort kregen die banken een vergoeding voor zo’n deposito, nu moeten ze dus bijbetalen. 
 
In die omstandigheden zal u als klant van de bank ook niet moeten rekenen op hoge intresten op spaarrekeningen: uw bank zal niet bereid zijn om voor uw spaargeld hogere intresten te betalen dan de opbrengst die ze krijgt door dat geld uit te lenen.

Waarom een negatieve rente?

De ECB bepaalt dus de intrestvoeten die de banken krijgen als ze bij de ECB geld beleggen. Die intrestvoeten zijn dus vandaag negatief. Daarmee wil de ECB de banken afraden hun geld bij haar te beleggen: ze wil de banken ertoe aansporen om met dat geld goedkope kredieten te geven aan bedrijven en gezinnen.
 
Door haar rente te verlagen hoopt de ECB ook de inflatie wat aan te wakkeren. Wanneer de vergoeding voor spaargeld laag staat, zet dat particulieren ertoe aan om te consumeren en bedrijven om te investeren. Dat doet de vraag naar goederen en diensten stijgen en dus ook de prijzen. En een klein beetje inflatie is goed voor de economie. 
 
ECBTenslotte wil de ECB de koers van de euro beïnvloeden: hoe lager de rente in een bepaalde munt, hoe minder aantrekkelijk die munt is om in te beleggen. De lage rente voor beleggingen in euro doet dus de koers van euro tegenover de andere munten dalen. Dat is voordelig voor de Europese producenten omdat hun producten op die manier relatief goedkoop worden in het buitenland. Maar ook hier is er een keerzijde: producten van buiten Europa worden dan duurder voor de Europese consumenten. Als die consumenten dan meer Europese producten wil kopen, is dat goed nieuws voor de Europese economie.
 
Kortom, de ECB wil met haar negatieve rentevoeten de economie van de euro-landen stimuleren. 

Wat betekent dit voor uw spaargeld?

Zal u binnenkort moeten betalen om uw geld op een spaarrekening of een zichtrekening te plaatsen? Zo’n vaart zal het niet lopen zolang de rentevoeten niet nog verder onder nul dalen. Banken beleggen ook in andere producten die nog een positieve rente opleveren. Zo kunnen ze spaarrekeningen blijven vergoeden. Maar de vergoeding zal zeker erg beperkt zijn.

En voor uw hypothecair krediet?

De meeste Belgen kiezen voor woonkredieten met een vaste rentevoet en die hangt af van de lange termijnrente. De daling van de korte termijnrente betekent niet dat ook de lange termijnrente automatisch zal dalen, maar verhoogt toch de kans hierop. Hou de evolutie van de lange termijnrente in het oog en gebruik onze checklist om na te gaan of het de moeite loont om uw hypothecair krediet te heronderhandelen. 
 
Hebt u een hypothecair krediet met een variabele rentevoet, dan is de daling van de korte termijnrente alleen maar goed nieuws. U kan een negatieve rente ontvangen indien het contract van uw hypothecair krediet dit toelaat.

En uw beleggingen?

Dat valt veel moeilijker te voorspellen: aandelenmarkten reageren vaak, maar niet altijd, gunstig op lagere rentes. Het ligt voor de hand dat er meer belegd wordt in aandelen wanneer spaarrekeningen en obligaties slechts een zeer lage intrestvoet opbrengen. Maar als later de rentevoeten opnieuw stijgen, dan riskeren de aandelenkoersen natuurlijk daarvan de negatieve invloed te ondervinden.