Ratings, wat is dat nu precies?

Bij iedere belegging is het belangrijk om het risico van het beleggingsproduct goed in te kunnen schatten. Maar niet alle beleggers hebben genoeg tijd of kennis om voor iedere belegging die ze kopen een grondig onderzoek te doen. Om toch een idee te kunnen vormen over de financiële gezondheid van het bedrijf of de instelling van wie je een beleggingsproduct koopt, is alle hulp, zoals bv. ratings, welkom.

Als een overheid, bedrijf of instelling met succes een obligatie wil verkopen, moet ze een rating kunnen tonen aan geïnteresseerde beleggers. De 3 bekendste bedrijven die dergelijke ratings publiceren zijn Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch.

Ratingbureaus onderzoeken hoe kredietwaardig een bedrijf, instelling of overheid is die een obligatie uitgeeft of garandeert. De ratingbureaus beoordelen met andere woorden in welke mate je als belegger er gerust kan in zijn dat je jouw belegd geld terug krijgt. De rating zelf wordt uitgedrukt via een combinatie van letters en cijfers . De hoogste rating is de befaamde AAA of Triple A. Als een ratingbureau die AAA toekent aan een bedrijf of overheid, dan is het er bijna 100 procent zeker van dat dat bedrijf of die overheid alle betalingsverplichtingen zal naleven. Bedrijven, overheden of instellingen die er daarentegen slecht aan toe zijn krijgen een D-rating.

Voorbeeld

Duitsland heeft bij alle ratingbureaus de hoogst mogelijke score. Iedereen is er ook van overtuigd dat Duitsland altijd zijn schuldeisers zal kunnen terugbetalen. Als u uw geld aan Duitsland uitleent, dan krijgt u in ruil voor die veiligheid en zekerheid slechts een heel lage rente. Griekenland daarentegen heeft een hele lage rating: de ratingbureaus denken dat wie geld aan Griekenland leent, er niet gerust op kan zijn dat Griekenland in staat is om dat terug te betalen. Om dergelijk risico te nemen willen beleggers vergoed worden. Daarom betaalt Griekenland heel hoge intresten op zijn leningen.

Bedrijven, instellingen of overheden die een obligatie verkopen, vermelden meestal in de prospectus en in de informatiefiche op een zichtbare plaats hun rating. Vind je die niet onmiddellijk terug, vraag er dan naar bij uw bankier of financieel tussenpersoon.

Ratings zijn belangrijk, maar...

Blijf steeds kritisch. Want deze ratings berekenen is mensenwerk. En mensen durven ook al eens fouten maken. Daarenboven kunnen de omstandigheden plots snel veranderen. Een bedrijf dat vandaag een AAA rating heeft, kan morgen een belangrijke klant verliezen waardoor de financiële gezondheid van het bedrijf plots kan verslechteren. Een rating volgt deze evoluties niet altijd even snel op.  Het verleden heeft bewezen dat ratingbureaus zich kunnen vergissen.
Bovendien zijn ratingbureaus commerciële ondernemingen die worden betaald door de bedrijven, overheden en instellingen die om een rating vragen.

De Wikifintips

  • Het kan nuttig zijn om de rating na te kijken van de instelling die een financieel product uitgeeft en /of de terugbetaling ervan garandeert.
  • Maar ratings zijn niet zaligmakend. Vertrouw er niet blindelings op. Blijf steeds kritisch als het over uw spaargeld gaat.