De rol van uw bankier of financieel tussenpersoon is belangrijk!

Uw bankier of financieel adviseur moet zich inzetten voor uw belangen. Hij is verplicht u correcte en duidelijke informatie te geven over alle beleggingsproducten die hij u aanbiedt. Meer nog, hij mag enkel producten leveren die afgestemd zijn op uw specifieke situatie. Wat betekent dit concreet?

Welk type belegger bent u?

Omdat financiële instellingen u enkel beleggingsadviezen mogen geven die voor u geschikt zijn, bepalen ze eerst uw beleggersprofiel.

Daarbij vraagt uw instelling:

  • Wat zijn uw beleggingsdoelstellingen? (duur, risico, rendement)
  • Wat is uw financiële draagkracht? Kan u financieel tegen een stootje? (beschikbaar geld, schulden, onroerend goed)
  • Hoeveel kennis en ervaring hebt u met beleggen?

Op basis van uw antwoorden stelt de bankier of financieel adviseur uw beleggersprofiel op. Zijn beleggingsadvies moet dan rekening houden met uw profiel. Als uit de resultaten van de bevraging blijkt dat u erg afkerig bent van financiële risico's, dan moet uw bankier of financieel adviseur daar in alle opzichten rekening mee houden.

Let op, als u spaart of belegt in een verzekeringsproduct zoals bv. tak 21 of tak 23 gelden er op dit ogenblik andere regels. Degene die u het product verkoopt is verplicht u voldoende informatie te geven over het product. Hij moet ook vragen naar wat u wenst en nodig heeft. Hij moet daar immers rekening mee houden als hij u een advies geeft om een verzekeringsproduct te kopen. Hij moet u ook informeren over zijn statuut: Werkt hij op exclusieve basis samen met 1 verzekeringsfirma? Of werkt hij voor meerdere verzekeringsfirma's? En is zijn advies in dat laatste geval dan onpartijdig?

Welke beleggingsdienst verkiest u?

Veel beleggers verwachten van hun bankier of financieel adviseur begeleiding bij het beleggen. Er bestaan voor die begeleiding verschillende formules. Hoe actiever de bank of financieel adviseur tussenkomt in de begeleiding van uw beleggingen, hoe strikter de regels zijn en hoe meer u er waarschijnlijk zal moeten voor betalen. Er zijn drie gangbare formules:

1) Uitvoeren van opdrachten
U geeft, bv. via internet, aan uw bankier of financieel adviseur zelf de opdracht (ook wel "order" genoemd) een beleggingsproduct voor u te kopen of te verkopen. Hij moet er dan voor zorgen dat dit op een professionele wijze gebeurt. In sommige gevallen dient hij of zij ook te controleren of u voor dergelijke verrichting over voldoende kennis en ervaring beschikt.

2) Beleggingsadvies
Uw bankier of financieel adviseur beveelt u een belegging aan in functie van uw persoonlijke situatie. Dan moet hij nagaan of die belegging voor u geschikt is en met uw beleggersprofiel overeenstemt. Maar u beslist of u zijn raad volgt of niet.

3) Discretionair beheer
U beslist om het beheer van uw beleggingen volledig toe te vertrouwen aan uw bankier of financieel adviseur. Hij zal dan zelf uitmaken welke producten hij voor u zal kopen en verkopen. Die aan- en verkopen moeten voor u geschikt zijn en overeenstemmen met uw beleggersprofiel . Uw bankier of financieel adviseur moet u bovendien geregeld met een verslag op de hoogte brengen van het resultaat van zijn beheer. U hebt er belang bij dit verslag aandachtig  te lezen.

Deze drie mogelijkheden hebben zeer verschillende gevolgen. Het is dan ook belangrijk met uw bankier of financieel adviseur duidelijk overeen te komen welke dienstverlening u van hem verwacht.

Hoe volgt u uw beleggingen?

Hebt u uw bankier of financieel adviseur de opdracht gegeven om beleggingsproducten voor u te kopen en/of te verkopen? Dan moet hij die opdracht onmiddellijk uitvoeren.  Meer nog, hij garandeert dat de uitvoering van uw order op een kwaliteitsvolle wijze gebeurt. En van zodra uw bankier of financieel adviseur een beleggingsproduct voor u heeft gekocht of verkocht, krijgt u hiervan een bevestiging.

Als u daarentegen uw beleggingen in discretionair beheer hebt gegeven aan uw bankier of financieel adviseur, dan stuurt deze u op regelmatige tijdstippen een overzicht van de gedane transacties en van het rendement van uw beleggingsportefeuille (inclusief kosten en lasten).

De Wikifintips

  • Bepaal samen met uw bankier of financieel adviseur welk beleggersprofiel u hebt. Dit kan in een gesprek of via het invullen van een vragenlijst.
  • Als u niet kiest voor discretionair beheer, vraag dan zeker het advies van uw bankier of financieel adviseur. Maar vertrouw ook en vooral op uzelf. U moet zich goed kunnen voelen bij uw beleggingen, want het is uw spaargeld dat risico loopt. 
  • Lees meer over de regels bij verkoop van spaar- en beleggingsproducten.