Alternatieven voor uw spaarrekening

De intrestvoeten op uw spaarrekening hebben een historisch dieptepunt bereikt. Op zoek dus naar een andere spaarmogelijkheid? U kan dan een spaarrekening met een hogere rentevoet zoeken, maar waarop moet u daarbij letten? Of toch een belegging overwegen met kans op een hoger rendement, maar met meer risico? 

Een andere spaarrekening?

Omdat de rente zo laag staat, verschillen de rentevoeten van de spaarrekeningen niet meer zoveel van elkaar. Toch kan het nog lonen om op zoek te gaan naar een hoger rentende spaarrekening, vooral voor grotere spaarbedragen. 

Enkele tips daarbij:

 • Om de hoogste spaarintrest te vinden, maakt u best gebruik van de Wikifin-spaarsimulator. Die is op elk ogenblik volledig up-to-date, omdat de banken zich ertoe verbonden hebben ons hun laatste rentevoeten door te geven. De Wikifin-spaarsimulator toont enkel de rentevoeten van gereglementeerde spaarrekeningen (zie hieronder voor meer uitleg daarover).
 • Als u uw spaargeld gedurende een jaar op een gereglementeerde spaarrekening laat staan, hebt u recht op een getrouwheidspremie. Haalt u uw geld voor het einde van dat jaar af, dan verliest u het recht op de getrouwheidspremie. Hou daarmee rekening als u uw spaargeld op een andere manier wil gaan beleggen. Meer info daarover hier.
 • Om het overzicht op uw spaargeld te behouden, opent u best niet teveel rekeningen. Breng ook uw partner of een vertrouwde familielid op de hoogte waar u uw spaargeld en beleggingen hebt geplaatst; dat kan hen helpen als u onverwachts zou sterven.

Gereglementeerd of niet-gereglementeerd?

Misschien gaat u ervan uit dat er nooit belastingen afgehouden worden op de intresten op spaarrekeningen. En dat is inderdaad meestal zo, tenminste als uw spaarrekening een zogenaamde gereglementeerde spaarrekening is. Daarvoor moet er bv. op die rekening een basisrente en een getrouwheidspremie betaald worden en bepaalt het reglement het ogenblik van uitbetalen daarvan. Op intresten op andere spaarrekeningen, niet-gereglementeerde dus, moet de bank 30% belasting (roerende voorheffing) inhouden.
 
Krijgt u op een jaar in totaal meer dan 960 euro intrest op een gereglementeerde spaarrekening, dan moet u op het deel boven de 960 euro 15% roerende voorheffing betalen.
 
Als u spaarrekeningen vergelijkt, moet u natuurlijk rekening houden met die eventuele belasting op de intresten. Een rente van 2% op een niet gereglementeerde spaarrekening, wordt immers na inhouding van roerende voorheffing een rente van 1,5%.

Sparen bij een buitenlandse bank?

Het geld dat u spaart bij een Belgische bank is beschermd door het Garantiefonds. De banken sluiten zich verplicht aan bij deze beschermingsregeling en in geval van failliet, betaalt het Garantiefonds uw spaargeld tot 100 000 euro terug. Meer informatie over die bescherming vindt u op www.garantiefonds.be.
 
Bent u klant van een buitenlandse bank, dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. De stevigheid van zo’n buitenlandse garantie is afhankelijk van de financiële degelijkheid van het land in kwestie. Over de financiële degelijkheid kan de rating van die overheid u iets vertellen. Voor meer uitleg over wat een rating betekent, klik hier. De rating van andere landen vindt u hier.

Ik vind de rente op de spaarrekeningen te laag. Tijd om wat meer risico te nemen?

Het is zeker voor iedereen nuttig om een spaarbuffer op een spaarrekening aan te leggen: daarmee kan u onverwachte grote uitgaven betalen, of bv. sparen voor uw reis van de komende zomer. Voor het gedeelte van uw spaargeld dat de spaarbuffer te boven gaat, kan u op zoek gaan iets anders dan een spaarrekening. Dat zal waarschijnlijk  meer opbrengen, maar daar staat iets tegenover:  uw geld zal misschien voor een zekere periode onbeschikbaar zijn of u zal eventueel het risico lopen een deel van uw spaargeld te verliezen. Welke belegging geschikt is, hangt af van persoon tot persoon:
 • Wie zijn spaargeld wat langer kan missen, maar bijna geen risico wenst te lopen, kan zijn spaarcenten vastleggen in termijnrekeningen, volksleningen of kasbons, staatsbons of tak 21 verzekeringen. Dat zijn beleggingen die door de overheid worden uitgegeven of gegarandeerd.
 • Kan u uw spaargeld wat langer missen en kan u een iets hoger risico aan, dan kan u kiezen voor bedrijfsobligaties. Het risico is daarbij wat hoger omdat er geen staatsgarantie aan vast hangt en omdat er meestal meer risico is op een bedrijf dan op een overheid. De rentevoeten van bedrijfsobligaties zijn dan ook hoger. Extra rendement – en dus ook extra risico – kan u eraan toevoegen door bedrijfsobligaties in een vreemde munt te kopen.
 • U kan ook beleggen in aandelen; die kunnen een hoog rendement opleveren, maar houden ook het hoogste risico in. Is het vandaag een goed moment om aandelen te kopen? Zoals altijd, zijn er beursspecialisten die menen dat de aandelenkoersen al te hoog zijn, maar ook anderen die menen dat we aan het begin staan van een volgende forse stijging van de koersen.  Wikifin.be wil niet de zoveelste stem in dit debat te zijn, maar kan u wel wat goede raad meegeven:
  • Beleg enkel in aandelen wanneer een tijdelijke beursdaling u niet uit uw slaap houdt. De beurs kan immers flink schommelen. 
  • Spreid uw aandelenbeleggingen. Een goede manier om te spreiden is een beleggingsfonds in aandelen kopen. Let daarbij wel op de kosten.
  • Tracht regelmatig te beleggen.  Laag kopen en hoog verkopen is het ideaal, maar het lukt weinig mensen dat in praktijk te brengen. Door regelmatig te beleggen, ook tijdens beursdalingen, zal u het gemiddelde rendement op lange termijn van een aandelenbelegging behalen. Dat is doorheen de geschiedenis hoog gebleken.
Iedereen moet in functie van zijn eigen temperament en risicogedrag bepalen welke belegging het best bij hem past. Iets meer risico nemen, kan een goede oplossing zijn voor het probleem van de lage rente, maar uw spaargeld mag u uw nachtrust niet kosten. 
 
Let op met fraude: van zodra u te maken krijgt met adviseurs die u een belegging willen verkopen met een hoog gegarandeerd rendement en een laag risico, moeten er alarmbellen bij u afgaan. Als een belegging te mooi lijkt om waar te zijn, is ze meestal ook niet waar. Lees hier onze tips tegen beleggingsfraude.