Informatie over mijn tak 23

Keuze maken en informatie vinden

Tak 23-levensverzekeringen zijn bij uitstek beleggingsproducten waarbij je verder moet kijken dan de buitenkant. Je moet niet alleen goed de verzekeringsvoorwaarden begrijpen die aan jouw specifiek contract verbonden zijn. Je moet ook goed begrijpen waarin jouw premies belegd worden en wat de kostenstructuur is. Deze informatie kan je krijgen bij jouw verzekeraar.

Jouw verzekeraar of tussenpersoon moet je informeren

Wie je de tak 23 verkoopt, is verplicht je voldoende informatie te geven over het product. Hij moet ook vragen wat je wenst en nodig hebt. Hij moet daar immers rekening mee houden als hij je een advies geeft om een verzekeringsproduct te kopen. Een verzekeraar moet je ook informeren over zijn statuut: werkt hij samen met één verzekeringsfirma of werkt hij voor meerdere verzekeringsfirma's? En is zijn advies onpartijdig?

Essentiële-informatiedocument

Voor je een tak 23 contract ondertekent, dient de verzekeraar of de persoon die je de verzekering verkoopt, je een essentiële-informatiedocument voor te leggen. Dit document bevat informatie over volgende elementen:

  • in welke producten de interne fondsen verbonden aan jouw tak 23-contract beleggen;
  • het vooropgestelde rendement;
  • de risicoklasse van het interne fonds;
  • de kosten;
  • de voorwaarden rond stortingen, afnamen en de uitkering van het kapitaal.

Andere informatie

Daarnaast moet de verzekeraar je ook het reglement over hoe het interne fonds verbonden aan de tak 23 beheerd wordt, kunnen voorleggen.

De verzekeraar moet ook, voor elk beleggingsfonds, een jaarlijks en zesmaandelijks verslag ter beschikking stellen.

Niet iedereen mag tak 23-levensverzekeringen te koop aanbieden

Sommige aanbieders van spaar- en beleggingsverzekeringen zijn niet te vertrouwen. Om zeker te zijn dat jouw verzekeraar erkend is in België om dergelijke producten te verkopen, kan je terecht op de website van de NBB. Daar vind je een lijst met de verzekeraars die deze producten mogen aanbieden.

Vooraleer een tak 23-beleggingscontract te tekenen moet je je voldoende informeren over alle voorwaarden. Stel vragen aan jouw verzekeraar en lees zeker aandachtig het essentiële-informatiedocument. 

De Wikifin-tips

  • Niet iedereen mag tak 23-levensverzekeringen aanbieden. Vooraleer op een aanbod in te gaan, verifieer je best eerst of de aanbieder inderdaad het recht heeft om deze producten te verkopen.
  • Informeer je zo breed mogelijk. Beleg enkel in een tak 23 als je het contract goed begrepen hebt en ook de informatie over de beleggingsproducten waar de tak 23 mee verbonden is.
  • Lees het essentiële-informatiedocument vooraleer het contract te tekenen.