Informatie over mijn tak 23

Keuze maken en informatie vinden

Tak 23-levensverzekeringen zijn bij uitstek beleggingsproducten waarbij u verder moet kijken dan de buitenkant. U moet niet alleen goed de verzekeringsvoorwaarden begrijpen die aan uw specifiek contract verbonden zijn. U moet ook goed begrijpen waarin uw premies belegd worden en wat de kostenstructuur is. Deze informatie kan u krijgen bij uw verzekeraar.

Uw verzekeraar moet u informeren

Wie u de tak 23 verkoopt, is verplicht u voldoende informatie te geven over het product. Hij moet ook vragen wat u wenst en nodig heeft. Hij moet daar immers rekening mee houden als hij u een advies geeft om een verzekeringsproduct te kopen. Een verzekeraar moet u ook informeren over zijn statuut: werkt hij samen met één verzekeringsfirma  of werkt hij voor meerdere verzekeringsfirma's? En is zijn advies onpartijdig?

Informatiefiches

Er bestaan standaardfiches met de kenmerken van het product. Die moet voor u de keuze vergemakkelijken. Vóór u een contract ondertekent, vraagt u best een dergelijke fiche aan uw verzekeraar. In die fiche vindt u informatie over o.a. volgende elementen:

  • in welke producten de interne fondsen verbonden aan uw tak 23-contract beleggen;
  • het vooropgestelde rendement;
  • het eventueel in het verleden behaalde rendement;
  • de kosten;
  • de fiscaliteit;
  • de voorwaarden rond stortingen, afnamen en de uitkering van het kapitaal.

Daarnaast moet de verzekeraar u ook het reglement over hoe het interne fonds verbonden aan de tak 23 beheerd wordt, kunnen voorleggen. U kunt bovendien ook extra informatie uit de (half)jaarverslagen van de interne fondsen verbonden aan de tak 23 opvragen.

Niet iedereen mag tak 23-levensverzekeringen te koop aanbieden

Sommige aanbieders van spaar- en beleggingsverzekeringen zijn niet te vertrouwen. Om zeker te zijn dat uw verzekeraar erkend is in België om dergelijke producten te verkopen, kan u terecht op de website van de FSMA. Daar vindt u een lijst met de verzekeraars die deze producten mogen aanbieden.

Vooraleer een tak 23-beleggingscontract te tekenen moet u zich voldoende informeren over alle voorwaarden. Stel vragen aan uw verzekeraar en lees zeker aandachtig de informatiefiche. 

De Wikifintips

  • Niet iedereen mag tak 23-levensverzekeringen aanbieden. Vooraleer op een aanbod in te gaan, verifieert u best eerst of de aanbieder inderdaad het recht heeft om deze producten te verkopen.
  • Informeer u zo breed mogelijk. Beleg enkel in een tak 23 als u het contract goed begrepen hebt en ook de informatie over de beleggingsproducten waar de tak 23 mee verbonden is.
  • Lees de informatiefiche vooraleer het contract te tekenen.