Veranderen van strategie

Veranderen van strategie kan

Tak 23-levensverzekeringen hangen nauw samen met de producten waar ze in beleggen. Die moeten bij jouw profiel passen. Maar dat profiel kan wijzigen. Naarmate je ouder wordt, kan het bv. aangewezen zijn almaar minder beleggingsrisico’s te nemen. Het kan dat je op een gegeven moment meer of minder risico’s wil nemen. Geen nood: je kan op twee manieren jouw beleggingsstrategie veranderen.

Stoppen met het betalen van premies

Je kan dan verschillende strategieën volgen. De twee voornaamste zijn:

  • je stopt met het betalen van premies. Het contract blijft bestaan tot op het moment dat je jouw belegd kapitaal opvraagt. Ondertussen spaar of beleg je verder in een beleggingsproduct dat beter bij jouw huidig profiel past. Dat kan bv. een andere tak 23 zijn, een tak 21 of een niet-verzekeringsproduct;
  • je stopt met het betalen van premies. Je vraagt jouw verzekeraar om onmiddellijk het reeds gespaarde kapitaal aan jou uit te betalen. Let op met de belastingen en eventuele kosten. Het vrijgekomen kapitaal kan je dan sparen of beleggen in een beleggingsproduct dat beter bij jouw huidig profiel past. Dat kan bv. een andere tak 23 zijn of een tak 21 of een niet-verzekeringsproduct. 

Hybride tak 23 of multisupportcontracten

Denk je dat je tijdens de looptijd van jouw belegging van strategie zal willen veranderen? Overweeg dan zeker ook hybride tak 23 - of multisupportcontracten. Dat zijn levensverzekeringsproducten  die de eigenschappen van een tak 21 en 23 combineren. Dergelijke contracten laten je toe om zelf te beslissen hoeveel risico je wenst te nemen.

De 2 bekendste varianten van multisupportcontracten hebben volgende kenmerken:

  • jouw verzekeringscontract is verbonden met zowel een voorzichtige tak 21, als een meer risicovolle tak 23-belegging. Iedere keer dat je een premie betaalt, kies je zelf in welke 'tak' (21 en vast rendement, of 23 en niet-gegarandeerd rendement) de verzekeraar die premie moet storten; 
  • of jouw verzekeringscontract is verbonden met meerdere tak 23-beleggingsfondsen. Al deze fondsen hebben een ander profiel. De ene kan heel voorzichtig zijn en de andere heel risicovol. Je beslist zelf in welk fonds de verzekeraar die premie moet beleggen. In jouw contract staat hoe je jouw keuze kan veranderen.    

Bovendien kan je bij multisupportcontracten in de meeste gevallen vroegere stortingen overdragen van de ene naar de andere belegging. Deze herschikking heet arbitrage. Het contract moet duidelijk vermelden hoeveel je dat kost.

De Wikifin-tips

  • Ook al heb je een tak 23-levensverzekering met belastingvoordelen, je hebt altijd mogelijkheden om van strategie te veranderen.
  • Bestaat de kans dat je tijdens de looptijd van jouw belegging van strategie zal willen veranderen? Overweeg dan zeker ook hybride tak 23 - of multisupportcontracten.
  • Let altijd goed op de mogelijke kosten.