Veranderen van strategie

Veranderen van strategie kan

Tak 23-levensverzekeringen hangen nauw samen met de producten waar ze in beleggen. Die moeten  bij uw profiel passen. Maar dat profiel kan wijzigen. Naarmate u ouder wordt, kan het bv. aangewezen zijn almaar minder beleggingsrisico’s te nemen. Het kan dat u op een gegeven moment meer of minder risico’s wil nemen. Geen nood: u kan op twee manieren uw beleggingsstrategie veranderen. In de meeste gevallen kosteloos. 

Stoppen met het betalen van premies

U kan dan verschillende strategieën volgen. De twee voornaamste zijn:

  • u stopt met het betalen van premies. Het contract blijft bestaan tot op het moment dat u uw belegd kapitaal opvraagt. Ondertussen spaart of belegt u verder in een beleggingsproduct dat beter bij uw huidig profiel past. Dat kan bv. een andere tak 23 zijn, een tak 21 of een niet-verzekeringsproduct;
  • u stopt met het betalen van premies. U vraagt uw verzekeraar om onmiddellijk het reeds gespaarde kapitaal aan u uit te betalen. Let op met de belastingen en eventuele kosten. Het vrijgekomen kapitaal kan u dan sparen of beleggen in een beleggingsproduct dat beter bij uw huidig profiel past. Dat kan bv. een andere tak 23 zijn of een tak 21 of een niet-verzekeringsproduct. 

Hybride tak 23 of multisupportcontracten

Denkt u dat u tijdens de looptijd van uw belegging van strategie zal willen veranderen? Overweeg dan zeker ook hybride tak 23 - of multisupportcontracten. Dat zijn levensverzekeringsproducten  die de eigenschappen van een tak 21 en 23 combineren. Dergelijke contracten laten u toe om zelf te beslissen hoeveel risico u wenst te nemen.

De 2 bekendste varianten van multisupportcontracten hebben volgende kenmerken:

  • uw verzekeringscontract is verbonden met zowel een voorzichtige tak 21, als een meer risicovolle tak 23-belegging. Iedere keer dat u een premie betaalt, kiest u zelf in welke 'tak' (21 en vast rendement, of 23 en niet-gegarandeerd rendement) de verzekeraar die premie moet storten; 
  • of uw verzekeringscontract is verbonden met meerdere tak 23-beleggingsfondsen. Al deze fondsen hebben een ander profiel. De ene kan heel voorzichtig zijn en de andere heel risicovol. U beslist zelf in welk fonds de verzekeraar die premie moet beleggen. In uw contract staat hoe u uw keuze kan veranderen.    

Bovendien kan u bij multisupportcontracten in de meeste gevallen vroegere stortingen overdragen van de ene naar de andere belegging. Deze herschikking heet arbitrage. Het contract moet duidelijk vermelden hoeveel u dat kost.

De Wikifintips

  • Ook al heeft u een tak 23-levensverzekering met belastingvoordelen, u heeft altijd mogelijkheden om van strategie te veranderen.
  • Bestaat de kans dat u tijdens de looptijd van uw belegging van strategie zal willen veranderen? Overweeg dan zeker ook hybride tak 23 - of multisupportcontracten. Let echter op! Als u vaak het roer omgooit, kunnen daar veel kosten mee gepaard gaan.