Verzekeren en beleggen

Sparen en beleggen met levensverzekeringen.

Levensverzekeringen  zijn producten die zowel sparen en beleggen koppelen aan het verzekeren van een risico, nl. uw leven of overlijden. De 2 meest bekende zijn:

  • tak 21-levensverzekering: een levensverzekering met weinig risico en een vaste intrest. Lees hier meer over in de Wikifinrubriek over tak 21-levensverzekeringen ;
  • tak 23-levensverzekering: een levensverzekering gekoppeld aan meer risicovolle beleggingsproducten. Ze bieden een mogelijk hoger rendement, maar zonder enige garantie. Hierover komt u meer te weten in deze Wikifinrubriek.

Waarborg van Garantiefonds?

Vele beleggingen zijn door het zgn. Garantiefonds beschermd tot een bedrag van 100 000 euro per persoon en per verzekeraar of bank. Het fonds garandeert dat de belegger zijn geld terugkrijgt, ook als de verzekeraar of bank failliet zou gaan. Die bescherming geldt echter niet voor de gestorte premies in een tak 23-levensverzekering. De bescherming geldt wel voor tak 21-levensverzekeringen, die vallen onder de bescherming van het Garantiefonds.

De Wikifintips

  • Aan een tak 23-product zijn meer risico’s verbonden dan aan een levensverzekering van tak 21.
  • Beleg zeker niet al uw geld in een tak 23-levensverzekering. Spreid uw beleggingen.
  • Tak 23-producten vallen niet onder de garantieregeling die spaargeld beschermt tot 100 000 euro.