Verzekeren en beleggen

Sparen en beleggen met levensverzekeringen.

Levensverzekeringen  zijn producten die zowel sparen en beleggen koppelen aan het verzekeren van een risico, nl. jouw leven of overlijden. De 2 meest bekende zijn:

  • tak 21-levensverzekering: een levensverzekering met weinig risico en een vaste intrest. Deze intrest kan echter ook negatief zijn. Lees hier meer over in de Wikifinrubriek over tak 21-levensverzekeringen ;
  • tak 23-levensverzekering: een levensverzekering gekoppeld aan meer risicovolle beleggingsproducten. Ze bieden een mogelijk hoger rendement, maar zonder enige garantie. 

Waarborg van Garantiefonds?

Vele beleggingen zijn door het zgn. Garantiefonds beschermd tot een bedrag van 100 000 euro per persoon en per verzekeraar of bank. Het fonds garandeert dat de belegger zijn geld terugkrijgt, ook als de verzekeraar of bank failliet zou gaan. Bij tak 23 is er in principe geen gegarandeerd kapitaal. De bescherming geldt wel voor tak 21-levensverzekeringen, die vallen onder de bescherming van het Garantiefonds.

Tak 23 met kapitaalbescherming

Er bestaan ook tak-23 contracten met kapitaalbescherming. Die contracten hebben een eindvervaldag. Op die eindvervaldag van het contract zou je minstens de waarde van jouw betaalde premies moeten terugkrijgen. De bescherming geldt dus enkel op de eindvervaldag van jouw contract, niet indien je vóór de eindvervaldag jouw geld zou terugvragen.

De Wikifin-tips

  • Aan een tak 23-product zijn meer risico’s verbonden dan aan een levensverzekering van tak 21.
  • Beleg zeker niet al jouw geld in een tak 23-levensverzekering. Spreid jouw beleggingen.
  • Tak 23-producten vallen niet onder de garantieregeling die spaargeld beschermt tot 100.000 euro.